Mark 13
Estonian: Genesis and NT

1Ja kui Tema pühakojast väljus, ütles üks Tema jüngreist Temale: „ 2Siis Jeesus vastas ja ütles talle: „Kas sa vaatad neid suuri hooneid? Ei jäeta siia mitte kivi kivi peale, mida maha ei kistaks!”

3Ja kui Ta istus 4„Ūtle meile, millal see sünnib ja mis on tunnuseks, kui see k 5Aga Jeesus hakkas neile rääkima: „Katsuge, et keegi teid ei eksitaks! 6Paljud tulevad Minu nimel ning ütlevad: „Mina olen see!” ja eksitavad paljusid. 7Aga kui te kuulete s 8Sest rahvas t

9Aga pidage silmas iseendid: teid antakse ära suurkohtute kätte ja kogudusekodades teid peksetakse, ja teid seatakse maavalitsejate ja kuningate ette Minu pärast neile tunnistuseks.

10Ja k 11Aga kui nad teid viivad ja annavad kohtu kätte, ärge muretsege enneaegu, mida teil tuleb rääkida, vaid mis teile antakse sel tunnil, seda rääkige. Sest teie pole rääkijad, vaid Püha Vaim. 12Ja vend annab surma venna ja isa lapse, ja lapsed hakkavad vastu vanemaile ja saadavad nad surma. 13Ja teid vihatakse k

14Kui te siis näete hävituse koletisi seisvat seal, kus see ei peaks seisma - kes seda loeb, see pangu tähele - siis p 15kes on katusel, ärgu tulgu maha ja ärgu mingu sisse midagi v 16ja kes on väljal, ärgu mingu tagasi v 17Aga häda neile, kes on käima peal, ja neile, kes imetavad neil päevil! 18Aga paluge, et teie p 19Sest neil päevil on niisugune viletsus, millist ei ole olnud loodu algusest, mille Jumal on loonud, kuni siiamaani, ega tulegi. 20Ja kui Issand ei lühendaks neid päevi, ei pääseks ükski liha; aga äravalitute pärast, kelled Tema on ära valinud, on Ta need päevad lühendanud. 21Ja kui siis keegi teile ütleb: „Vaata, siin on Kristus, vaata seal!” ärge uskuge. 22Sest valekristusi ja valeprohveteid t 23Aga teie vaadake ette! Mina olen teile k

24Aga neil päevil pärast seda viletsuseaega pimeneb päike ja kuu ei anna oma valgust; 25ja taeva tähed peavad taevast maha langema ja vägesid, mis on taevas, k 26Ja siis nähakse Inimese Poega tulevat pilvedes suure väe ja auhiilgusega. 27Ja siis Ta läkitab Inglid ja kogub kokku Oma äravalitud neljast tuulest ilmamaa otsast taeva otsani.

28Aga viigipuust 29N 30T 31Taevas ja maa hävivad, kuid Minu s

32Aga sellest päevast v

33Vaadake ette, olge valvel, sest te ei tea, millal see aeg on käes! 34Otsegu inimene, kes läks v 35n 36et ta ei tuleks äkitselt ja ei leiaks teid magavat. 37Aga mida Ma ütlen teile, ütlen k

Estonian: Genesis and NT

Bible Hub

Mark 12
Top of Page
Top of Page