Mark 14
Estonian: Genesis and NT

1Aga kahe päeva pärast olid paasaja hapnemata leibade pühad, ja ülempreestrid ja kirjatundjad otsisid, kuidas kavalusega Teda kinni v 2Sest nad ütlesid: „Mitte pühade ajal, et ei t

3 4Aga seal olid m 5Sest selle oleks v 6Aga Jeesus ütles: „Jätke ta rahule! Miks te teete talle südamevalu? Ta on teinud Mulle heateo. 7Sest vaeseid on ikka teie juures ja, kui te tahate, v 8Ta on teinud, mis ta v 9T

10Ja Juudas Iskariot, üks neist kaheteistkümnest, läks ülempreestrite juure, et Teda neile ära anda. 11Kui nad seda kuulsid, said nad r

12Ja hapnemata leibade esimesel päeval, kui paasatalle veristati, ütlesid Tema jüngrid Talle: „Kuhu Sa tahad, et me läheme ja teeme ettevalmistusi Sulle paasatalle söömiseks?” 13Ja Tema läkitas kaks Oma jüngreist ning ütles neile: „Minge linna, ja teile tuleb vastu inimene, kes kannab veekruusi; järgige teda. 14Ja seal, kuhu ta sisse läheb, ütelge majaisandale: „ 15Ja tema näitab teile suure ülemise toa, mis on valmis korraldatud. Seal valmistage meile.” 16Ja Tema jüngrid läksid ära ja tulid linna ning leidsid n

17Aga kui 18Ja kui nad lauas istusid ja s 19Siis nad hakkasid kurvaks minema ja üksteise järele Temale ütlema: „Ega ometi mina?” 20Tema ütles neile: „Ūks neist kaheteistkümnest, kes ühes Minuga pistab käe vaagnasse, annab Mind ära. 21Inimese Poeg läheb küll ära, n

22Ja kui nad s 23Ja Ta v 24Ja Ta ütles neile: „See on Minu veri, lepingu veri, mis ära valatakse paljude eest. 25T

26Ja kui nad kiituslaulu olid laulnud, läksid nad välja

27Ja Jeesus ütleb neile: „Te k 28Aga pärast Oma ülest 29Siis Peetrus ütleb Temale: „Kui ka k 30Jeesus ütles talle: „T 31Aga tema ütles veel eriti: „Kui ma Sinuga peaksin ka surema, ei salga ma Sind mitte!” Ja samuti ütlesid ka k

32Ja nad tulid paika, mille nimi on Ketsemani, ja Tema ütles Oma jüngritele: „Istuge siin niikaua kui Ma palvetan!” 33Ja Ta v 34ja Ta ütles neile: „Minu hing on väga kurb surmani, jääge siia ja valvake!” 35Ja Ta läks pisut eemale ja heitis maha maa peale ning palus, et see tund, kui on v 36ja Ta ütles: „Abba Isa! Sinul on k 37Ja Ta tuleb ja leiab nad magamast, ja ütleb Peetrusele: „Siimon, kas sa magad? Kas sa ei suuda ühtki tundi valvata? 38Valvake ja paluge, et te ei satuks kiusatusse! Vaim on küll valmis, kuid liha on n 39Ja Ta läks jälle ära ja palvetas sama palvet. 40Ja Ta tuli tagasi ja leidis nad taas magamast, sest nende silmad olid rasked unest, ja nad ei teadnud, mida Temale vastata. 41Ja Ta tuli kolmat puhku ja ütles neile: „Te ikka veel magate ja puhkate; aeg on möödas, tund on tulnud! Vaata, Inimese Poeg antakse patuste kätte! 42T

43Ja sedamaid, kui Tema alles rääkis, saabus Juudas, üks neist kaheteistkümnest, ja ühes temaga j 44 45Ja kui ta sinna tuli, astus ta kohe Tema juure ja ütles: „Rabi!” ja andis Temale suud. 46Aga nemad pistsid oma käed Tema külge ja v 47Siis keegi juuresseisjaist t 48Ja Jeesus kostis ja ütles neile: „Otsegu röövli vastu te olete väljunud m 49Ma olen olnud iga päev teie juures pühakojas 50Siis k

51Ja üks noor mees järgis Teda; sel oli linane riie seljas paljal ihul; ja nad v 52Aga tema jättis linase riide maha ja p

53Ja nad viisid Jeesuse ülempreestri juure, ja sinna tulid kokku k 54Ja Peetrus järgis Teda kaugelt kuni ülempreestri 55Aga ülempreestrid ja kogu Suurkohus otsisid Jeesuse vastu tunnistust, et saata Teda surma, kuid ei leidnud mitte. 56Sest paljud tunnistasid valet Tema peale, aga tunnistused ei läinud ühte. 57Seal t 58„Me oleme kuulnud Teda ütlevat: Mina kisun selle kätega tehtud templi maha ja ehitan kolme päevaga teise, mis ei ole kätega tehtud!” 59Ja n 60Siis ülempreester astus keskele ja küsis Jeesuselt ning ütles: „Eks Sa kosta midagi selle vastu, mida need tunnistavad Sinu kohta?” 61Aga Tema jäi vait ega vastanud midagi. Taas küsis Talt ülempreester ja ütles Temale: „Kas Sina oled Kristus, Kiidetava Poeg?” 62Ja Jeesus ütles: „Mina olen See, ja te peate nägema Inimese Poja istuvat Jumala väe paremal poolel ja tulevat taeva pilvedega.” 63Siis rebestas ülempreester oma kuue ja ütles: „Mis meil veel on vaja tunnistajaid? 64Te olete kuulnud jumalapilget! Mis te arvate?” Aga nad k 65Ja m

66Ja kui Peetrus oli all 67ja nähes Peetrust end soojendamas, vaatas ta temale otsa ja ütles: „Ka sina olid ühes Selle Naatsareti Jeesusega!” 68Aga tema salgas, üteldes: „Ei ma tea ega saa aru, mida sa räägid!” Ja ta läks välja ees 69Ja nähes teda seal, hakkas tüdruk jälle ütlema neile, kes seal seisid: „See on üks nende seast!” 70Aga ta salgas taas. Ja vähe aja pärast ütlesid juuresseisjad jälle Peetrusele: „T 71Aga tema hakkas needma ja vanduma: „Ei ma tunne Seda Inimest, kellest te räägite!” 72Ja kohe laulis kukk teist korda. Siis Peetrusele tuli meele s

Estonian: Genesis and NT

Bible Hub

Mark 13
Top of Page
Top of Page