Βηθσαϊδά
Englishman's Concordance
Βηθσαϊδά (Bēthsaida) — 5 Occurrences

Matthew 11:21 N
GRK: οὐαί σοι Βηθσαϊδά ὅτι εἰ
NAS: Woe to you, Bethsaida! For if
KJV: woe unto thee, Bethsaida! for if
INT: woe to you Bethsaida for if

Luke 9:10 N
GRK: πόλιν καλουμένην Βηθσαιδά
NAS: to a city called Bethsaida.
KJV: called Bethsaida.
INT: a town called Bethsaida

Luke 10:13 N
GRK: οὐαί σοι Βηθσαιδά ὅτι εἰ
NAS: Woe to you, Bethsaida! For if
KJV: woe unto thee, Bethsaida! for if
INT: woe to you Bethsaida for if

John 1:44 N
GRK: Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαιδά ἐκ τῆς
NAS: Philip was from Bethsaida, of the city
KJV: was of Bethsaida, the city of
INT: Philip from Bethsaida of the

John 12:21 N
GRK: τῷ ἀπὸ Βηθσαιδὰ τῆς Γαλιλαίας
NAS: who was from Bethsaida of Galilee,
KJV: which was of Bethsaida of Galilee,
INT: who was from Bethsaida of Galilee

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page