ἐξεθαμβήθησαν
Englishman's Concordance
ἐξεθαμβήθησαν (exethambēthēsan) — 2 Occurrences

Mark 9:15 V-AIP-3P
GRK: ἰδόντες αὐτὸν ἐξεθαμβήθησαν καὶ προστρέχοντες
NAS: saw Him, they were amazed and [began] running
KJV: him, were greatly amazed, and
INT: having seen him were greatly amazed and running to [him]

Mark 16:5 V-AIP-3P
GRK: λευκήν καὶ ἐξεθαμβήθησαν
NAS: a white robe; and they were amazed.
KJV: garment; and they were affrighted.
INT: white and they were greatly amazed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page