γενέσεως
Englishman's Concordance
γενέσεως (geneseōs) — 3 Occurrences

Matthew 1:1 N-GFS
GRK: ΒΙΒΛΟΣ γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: The record of the genealogy of Jesus
KJV: The book of the generation of Jesus
INT: [the] book of [the] generation of Jesus Christ

James 1:23 N-GFS
GRK: πρόσωπον τῆς γενέσεως αὐτοῦ ἐν
NAS: who looks at his natural face
KJV: beholding his natural face in
INT: face natural of him in

James 3:6 N-GFS
GRK: τροχὸν τῆς γενέσεως καὶ φλογιζομένη
NAS: the course of [our] life, and is set on fire
KJV: the course of nature; and
INT: course of nature and being set on fire

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page