κράτιστε
Englishman's Concordance
κράτιστε (kratiste) — 3 Occurrences

Luke 1:3 Adj-VMS
GRK: σοι γράψαι κράτιστε Θεόφιλε
NAS: [it] out for you in consecutive order, most excellent Theophilus;
KJV: in order, most excellent Theophilus,
INT: to you to write most excellent Theophilus

Acts 24:3 Adj-VMS
GRK: πανταχοῦ ἀποδεχόμεθα κράτιστε Φῆλιξ μετὰ
NAS: and everywhere, most excellent Felix,
KJV: in all places, most noble Felix,
INT: everywhere we gladly accept [it] most excellent Felix with

Acts 26:25 Adj-VMS
GRK: μαίνομαι φησίν κράτιστε Φῆστε ἀλλὰ
NAS: I am not out of my mind, most excellent Festus,
KJV: not mad, most noble Festus; but
INT: I am insane says most noble Festus but

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page