κράτος
Englishman's Concordance
κράτος (kratos) — 10 Occurrences

Luke 1:51 N-ANS
GRK: Ἐποίησεν κράτος ἐν βραχίονι
NAS: He has done mighty deeds with His arm;
KJV: He hath shewed strength with his
INT: He has shown strength with the arm

Acts 19:20 N-ANS
GRK: Οὕτως κατὰ κράτος τοῦ κυρίου
NAS: was growing mightily and prevailing.
INT: Thus with might the Lord

Colossians 1:11 N-ANS
GRK: κατὰ τὸ κράτος τῆς δόξης
NAS: to His glorious might, for the attaining of all
KJV: his glorious power, unto all
INT: according to the might glorious

1 Timothy 6:16 N-NNS
GRK: τιμὴ καὶ κράτος αἰώνιον ἀμήν
NAS: and eternal dominion! Amen.
KJV: and power everlasting.
INT: honor and might eternal Amen

Hebrews 2:14 N-ANS
GRK: τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ
NAS: him who had the power of death,
KJV: him that had the power of death,
INT: him who the power has

1 Peter 4:11 N-NNS
GRK: καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς
NAS: the glory and dominion forever
KJV: praise and dominion for ever
INT: and the might to the

1 Peter 5:11 N-NNS
GRK: αὐτῷ τὸ κράτος εἰς τοὺς
NAS: To Him [be] dominion forever and ever.
KJV: [be] glory and dominion for ever
INT: to him [be] the power for the

Jude 1:25 N-NNS
GRK: δόξα μεγαλωσύνη κράτος καὶ ἐξουσία
NAS: majesty, dominion and authority,
KJV: and majesty, dominion and power,
INT: [be] glory majesty dominion and authority

Revelation 1:6 N-NNS
GRK: καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς
NAS: to Him [be] the glory and the dominion forever and ever.
KJV: [be] glory and dominion for ever
INT: and the power to the

Revelation 5:13 N-NNS
GRK: καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς
NAS: and glory and dominion forever
KJV: and power, [be] unto him that sitteth
INT: and the might to the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page