λαμπρὸν
Englishman's Concordance
λαμπρὸν (lampron) — 3 Occurrences

Revelation 15:6 Adj-ANS
GRK: λίνον καθαρὸν λαμπρὸν καὶ περιεζωσμένοι
NAS: clean [and] bright, and girded
KJV: in pure and white linen, and
INT: linen pure bright and girded with

Revelation 19:8 Adj-ANS
GRK: περιβάληται βύσσινον λαμπρὸν καθαρόν τὸ
NAS: linen, bright [and] clean;
KJV: clean and white: for the fine linen
INT: she could be clothed in fine linen bright pure the

Revelation 22:1 Adj-AMS
GRK: ὕδατος ζωῆς λαμπρὸν ὡς κρύσταλλον
NAS: of life, clear as crystal,
KJV: of water of life, clear as crystal,
INT: of water of life clear as crystal

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page