μέτοχοι
Englishman's Concordance
μέτοχοι (metochoi) — 3 Occurrences

Hebrews 3:1 Adj-NMP
GRK: κλήσεως ἐπουρανίου μέτοχοι κατανοήσατε τὸν
NAS: brethren, partakers of a heavenly
KJV: brethren, partakers of the heavenly
INT: of [the] calling heavenly partakers consider the

Hebrews 3:14 Adj-NMP
GRK: μέτοχοι γὰρ τοῦ
NAS: For we have become partakers of Christ,
KJV: we are made partakers of Christ,
INT: partakers indeed

Hebrews 12:8 Adj-NMP
GRK: παιδείας ἧς μέτοχοι γεγόνασιν πάντες
NAS: have become partakers, then
KJV: all are partakers, then are ye
INT: discipline of which partakers have become all

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page