μετρεῖτε
Englishman's Concordance
μετρεῖτε (metreite) — 3 Occurrences

Matthew 7:2 V-PIA-2P
GRK: ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν
NAS: and by your standard of measure, it will be measured
KJV: measure ye mete, it shall be measured
INT: what measure you measure it will be measured again to you

Mark 4:24 V-PIA-2P
GRK: ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν
NAS: to. By your standard of measure it will be measured
KJV: measure ye mete, it shall be measured
INT: what measure you measure it will be measured to you

Luke 6:38 V-PIA-2P
GRK: γὰρ μέτρῳ μετρεῖτε ἀντιμετρηθήσεται ὑμῖν
NAS: For by your standard of measure it will be measured to you in return.
KJV: that ye mete withal it shall be measured
INT: indeed measure you measure it will be measured again to you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page