νομοδιδάσκαλοι
Englishman's Concordance
νομοδιδάσκαλοι (nomodidaskaloi) — 2 Occurrences

Luke 5:17 N-NMP
GRK: Φαρισαῖοι καὶ νομοδιδάσκαλοι οἳ ἦσαν
NAS: and there were [some] Pharisees and teachers of the law sitting
KJV: and doctors of the law sitting by,
INT: Pharisees and teachers of the law who were

1 Timothy 1:7 N-NMP
GRK: θέλοντες εἶναι νομοδιδάσκαλοι μὴ νοοῦντες
NAS: wanting to be teachers of the Law, even though they do not understand
KJV: to be teachers of the law;
INT: wishing to be law-teachers not understanding

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page