οἴνου
Englishman's Concordance
οἴνου (oinou) — 7 Occurrences

John 2:3 N-GMS
GRK: καὶ ὑστερήσαντος οἴνου λέγει ἡ
NAS: When the wine ran out, the mother
KJV: when they wanted wine, the mother
INT: And having been deficient of wine says the

Revelation 14:8 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ
NAS: drink of the wine of the passion
KJV: drink of the wine of the wrath of her
INT: of the wine of the fury

Revelation 14:10 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ
NAS: will drink of the wine of the wrath
KJV: of the wine of the wrath
INT: of the wine of the fury

Revelation 16:19 N-GMS
GRK: ποτήριον τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ
NAS: her the cup of the wine of His fierce
KJV: the cup of the wine of the fierceness
INT: cup of the wine of the fury

Revelation 17:2 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οἴνου τῆς πορνείας
NAS: were made drunk with the wine of her immorality.
KJV: with the wine of her
INT: with the wine of the sexual immorality

Revelation 18:3 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ
NAS: have drunk of the wine of the passion
KJV: of the wine of the wrath
INT: of the wine of the fury

Revelation 19:15 N-GMS
GRK: ληνὸν τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ
INT: press of the wine of the fury

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page