Revelation 17:2
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3326 [e]μεθ’
meth’
withPrep
3739 [e]ἧς
hēs
whomRelPro-GFS
4203 [e]ἐπόρνευσαν
eporneusan
have committed sexual immoralityV-AIA-3P
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
935 [e]βασιλεῖς
basileis
kingsN-NMP
3588 [e]τῆς
tēs
of theArt-GFS
1093 [e]γῆς,
gēs
earth,N-GFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3182 [e]ἐμεθύσθησαν
emethysthēsan
have been made drunkV-AIP-3P
3588 [e]οἱ
hoi
those thatArt-NMP
2730 [e]κατοικοῦντες
katoikountes
dwellingV-PPA-NMP
3588 [e]τὴν
tēn
on theArt-AFS
1093 [e]γῆν
gēn
earthN-AFS
1537 [e]ἐκ
ek
withPrep
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GMS
3631 [e]οἴνου
oinou
wineN-GMS
3588 [e]τῆς
tēs
of theArt-GFS
4202 [e]πορνείας
porneias
sexual immoralityN-GFS
846 [e]αὐτῆς.
autēs
of her.PPro-GF3S

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 17:2 Greek NT: Nestle 1904
μεθ’ ἧς ἐπόρνευσαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ ἐμεθύσθησαν οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν ἐκ τοῦ οἴνου τῆς πορνείας αὐτῆς.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 17:2 Greek NT: Westcott and Hort 1881
μεθ' ἧς ἐπόρνευσαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ ἐμεθύσθησαν οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν ἐκ τοῦ οἴνου τῆς πορνείας αὐτῆς.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 17:2 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
μεθ' ἧς ἐπόρνευσαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ ἐμεθύσθησαν οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν ἐκ τοῦ οἴνου τῆς πορνείας αὐτῆς.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 17:2 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
μεθ’ ἧς ἐπόρνευσαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ ἐμεθύσθησαν οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν ἐκ τοῦ οἴνου τῆς πορνείας αὐτῆς.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 17:2 Greek NT: Greek Orthodox Church
μεθ’ ἧς ἐπόρνευσαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ ἐμεθύσθησαν οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν ἐκ τοῦ οἴνου τῆς πορνείας.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 17:2 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
μετά ὅς πορνεύω ὁ βασιλεύς ὁ γῆ καί μεθύω ὁ κατοικέω ὁ γῆ ἐκ ὁ οἶνος ὁ πορνεία αὐτός

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 17:2 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
μεθ’ ἧς ἐπόρνευσαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ ἐμεθύσθησαν ἐκ τοῦ οἴνου τῆς πορνείας αὐτῆς οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 17:2 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
μεθ' ἡς ἐπόρνευσαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ ἐμεθύσθησαν ἐκ τοῦ οἴνου τῆς πορνείας αὐτῆς οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν

Revelation 17:2 Hebrew Bible
אשר זנו אתה מלכי האדמה וישכרו שכני תבל מיין תזנותה׃

Revelation 17:2 Aramaic NT: Peshitta
ܕܥܡܗ ܙܢܝܘ ܡܠܟܝܗ ܕܐܪܥܐ ܘܪܘܝܘ ܟܠܗܘܢ ܥܡܘܪܝܗ ܕܐܪܥܐ ܡܢ ܚܡܪܐ ܕܙܢܝܘܬܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
with whom the kings of the earth committed acts of immorality, and those who dwell on the earth were made drunk with the wine of her immorality."

King James Bible
With whom the kings of the earth have committed fornication, and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornication.

Holman Christian Standard Bible
The kings of the earth committed sexual immorality with her, and those who live on the earth became drunk on the wine of her sexual immorality."
Treasury of Scripture Knowledge

Revelation 17:13,17 These have one mind, and shall give their power and strength to the beast…

Revelation 14:8 And there followed another angel, saying, Babylon is fallen, is fallen, …

Revelation 18:3,9,23 For all nations have drunk of the wine of the wrath of her fornication, …

Jeremiah 51:7 Babylon has been a golden cup in the LORD's hand, that made all the …

Links
Revelation 17:2Revelation 17:2 NIVRevelation 17:2 NLTRevelation 17:2 ESVRevelation 17:2 NASBRevelation 17:2 KJVRevelation 17:2 Bible AppsRevelation 17:2 Biblia ParalelaRevelation 17:2 Chinese BibleRevelation 17:2 French BibleRevelation 17:2 German BibleBible Hub
Revelation 17:1
Top of Page
Top of Page