Revelation 17:1
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]Καὶ
Kai
AndConj
2064 [e]ἦλθεν
ēlthen
cameV-AIA-3S
1520 [e]εἷς
heis
oneAdj-NMS
1537 [e]ἐκ
ek
ofPrep
3588 [e]τῶν
tōn
theArt-GMP
2033 [e]ἑπτὰ
hepta
sevenAdj-GMP
32 [e]ἀγγέλων
angelōn
angelsN-GMP
3588 [e]τῶν
tōn
- Art-GMP
2192 [e]ἐχόντων
echontōn
havingV-PPA-GMP
3588 [e]τὰς
tas
theArt-AFP
2033 [e]ἑπτὰ
hepta
sevenAdj-AFP
5357 [e]φιάλας,
phialas
bowls,N-AFP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2980 [e]ἐλάλησεν
elalēsen
spokeV-AIA-3S
3326 [e]μετ’
met’
withPrep
1473 [e]ἐμοῦ
emou
me,PPro-G1S
3004 [e]λέγων
legōn
saying,V-PPA-NMS
1204 [e]Δεῦρο,
Deuro
Come here,V-M-2S
1166 [e]δείξω
deixō
I will showV-FIA-1S
4771 [e]σοι
soi
youPPro-D2S
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
2917 [e]κρίμα
krima
punishmentN-ANS
3588 [e]τῆς
tēs
of theArt-GFS
4204 [e]πόρνης
pornēs
prostituteN-GFS
3588 [e]τῆς
tēs
- Art-GFS
3173 [e]μεγάλης
megalēs
great,Adj-GFS
3588 [e]τῆς
tēs
the [one]Art-GFS
2521 [e]καθημένης
kathēmenēs
sittingV-PPM/P-GFS
1909 [e]ἐπὶ
epi
uponPrep
5204 [e]ὑδάτων
hydatōn
watersN-GNP
4183 [e]πολλῶν,
pollōn
many,Adj-GNP

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 17:1 Greek NT: Nestle 1904
Καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας, καὶ ἐλάλησεν μετ’ ἐμοῦ λέγων Δεῦρο, δείξω σοι τὸ κρίμα τῆς πόρνης τῆς μεγάλης τῆς καθημένης ἐπὶ ὑδάτων πολλῶν,

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 17:1 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας, καὶ ἐλάλησεν μετ' ἐμοῦ λέγων Δεῦρο, δείξω σοι τὸ κρίμα τῆς πόρνης τῆς μεγάλης τῆς καθημένης ἐπὶ ὑδάτων πολλῶν,

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 17:1 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας, καὶ ἐλάλησεν μετ' ἐμοῦ λέγων Δεῦρο, δείξω σοι τὸ κρίμα τῆς πόρνης τῆς μεγάλης τῆς καθημένης ἐπὶ ὑδάτων πολλῶν,

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 17:1 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας, καὶ ἐλάλησεν μετ’ ἐμοῦ, λέγων, Δεῦρο, δείξω σοι τὸ κρίμα τῆς πόρνης τῆς μεγάλης, τῆς καθημένης ἐπὶ τῶν ὑδάτων τῶν πολλῶν·

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 17:1 Greek NT: Greek Orthodox Church
Καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας, καὶ ἐλάλησε μετ’ ἐμοῦ λέγων· Δεῦρο, δείξω σοι τὸ κρίμα τῆς πόρνης τῆς μεγάλης τῆς καθημένης ἐπὶ ὑδάτων πολλῶν,

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 17:1 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί ἔρχομαι εἷς ἐκ ὁ ἑπτά ἄγγελος ὁ ἔχω ὁ ἑπτά φιάλη καί λαλέω μετά ἐγώ λέγω δεῦρο δεικνύω σύ ὁ κρίμα ὁ πόρνη ὁ μέγας ὁ κάθημαι ἐπί ὁ ὕδωρ ὁ πολύς

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 17:1 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας, καὶ ἐλάλησε μετ’ ἐμοῦ, λέγων μοι, Δεῦρο, δείξω σοι τὸ κρίμα τῆς πόρνης τῆς μεγάλης, τῆς καθημένης ἐπὶ τῶν ὑδάτων τῶν πολλῶν

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 17:1 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας καὶ ἐλάλησεν μετ' ἐμοῦ λέγων μοι, Δεῦρο δείξω σοι τὸ κρίμα τῆς πόρνης τῆς μεγάλης τῆς καθημένης ἐπὶ τῶν ὑδάτων τῶν πολλῶν

Revelation 17:1 Hebrew Bible
ויבא אחד מן שבעה המלאכים הנשאים שבע הקערות וידבר אלי לאמר בא ואראך את משפט הזונה הגדולה הישבת על מים רבים׃

Revelation 17:1 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܬܐ ܚܕ ܡܢ ܫܒܥܐ ܡܠܐܟܐ ܕܐܝܬ ܥܠܝܗܘܢ ܫܒܥ ܙܒܘܪܝܢ ܘܡܠܠ ܥܡܝ ܠܡܐܡܪ ܬܐ ܒܬܪܝ ܐܚܘܝܟ ܕܝܢܐ ܕܙܢܝܬܐ ܕܝܬܒܐ ܥܠ ܡܝܐ ܤܓܝܐܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then one of the seven angels who had the seven bowls came and spoke with me, saying, "Come here, I will show you the judgment of the great harlot who sits on many waters,

King James Bible
And there came one of the seven angels which had the seven vials, and talked with me, saying unto me, Come hither; I will shew unto thee the judgment of the great whore that sitteth upon many waters:

Holman Christian Standard Bible
Then one of the seven angels who had the seven bowls came and spoke with me: "Come, I will show you the judgment of the notorious prostitute who sits on many waters.
Treasury of Scripture Knowledge

one.

Revelation 15:1,6 And I saw another sign in heaven, great and marvelous, seven angels …

Revelation 17:1-17 And there came one of the seven angels which had the seven vials, …

Revelation 21:9 And there came to me one of the seven angels which had the seven …

talked.

Revelation 4:1 After this I looked, and, behold, a door was opened in heaven…

Revelation 21:15 And he that talked with me had a golden reed to measure the city, …

Luke 9:30 And, behold, there talked with him two men, which were Moses and Elias:

Luke 24:32 And they said one to another, Did not our heart burn within us, while …

I will.

Revelation 16:19 And the great city was divided into three parts, and the cities of …

Revelation 18:16-19 And saying, Alas, alas that great city, that was clothed in fine …

the great.

Revelation 17:4,5,15,16 And the woman was arrayed in purple and scarlet color, and decked …

Revelation 19:2 For true and righteous are his judgments: for he has judged the great …

Isaiah 57:3 But draw near here, you sons of the sorceress, the seed of the adulterer …

Nahum 3:4,5 Because of the multitude of the prostitutions of the well favored …

that sitteth.

Revelation 17:15 And he said to me, The waters which you saw, where the whore sits, …

Jeremiah 51:13 O you that dwell on many waters, abundant in treasures, your end …

Links
Revelation 17:1Revelation 17:1 NIVRevelation 17:1 NLTRevelation 17:1 ESVRevelation 17:1 NASBRevelation 17:1 KJVRevelation 17:1 Bible AppsRevelation 17:1 Biblia ParalelaRevelation 17:1 Chinese BibleRevelation 17:1 French BibleRevelation 17:1 German BibleBible Hub
Revelation 16:21
Top of Page
Top of Page