4903. συνεργέω (sunergeó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4903. συνεργέω (sunergeó) — 5 Occurrences

Mark 16:20 V-PPA-GMS
GRK: τοῦ κυρίου συνεργοῦντος καὶ τὸν
NAS: while the Lord worked with them, and confirmed
KJV: the Lord working with [them], and
INT: the Lord working with [them] and the

Romans 8:28 V-PIA-3S
GRK: θεὸν πάντα συνεργεῖ ὁ θεὸς
NAS: that God causes all things
KJV: that all things work together for
INT: God all things works together God

1 Corinthians 16:16 V-PPA-DMS
GRK: παντὶ τῷ συνεργοῦντι καὶ κοπιῶντι
NAS: and to everyone who helps in the work and labors.
KJV: to every one that helpeth with [us], and
INT: to everyone working with [us] and straining

2 Corinthians 6:1 V-PPA-NMP
GRK: Συνεργοῦντες δὲ καὶ
NAS: And working together [with Him], we also
KJV: then, [as] workers together [with him], beseech
INT: working together moreover also

James 2:22 V-IIA-3S
GRK: ἡ πίστις συνήργει τοῖς ἔργοις
NAS: that faith was working with his works,
KJV: how faith wrought with his works,
INT: the faith was working with the works

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page