’ă·ḥaš·wê·rōš
Englishman's Concordance
’ă·ḥaš·wê·rōš — 4 Occurrences

Esther 2:21
HEB: יָ֔ד בַּמֶּ֖לֶךְ אֲחַשְׁוֵֽרֹשׁ׃
NAS: hands on King Ahasuerus.
KJV: hand on the king Ahasuerus.
INT: hands King Ahasuerus

Esther 3:12
HEB: בְּשֵׁ֨ם הַמֶּ֤לֶךְ אֲחַשְׁוֵרֹשׁ֙ נִכְתָּ֔ב וְנֶחְתָּ֖ם
NAS: of King Ahasuerus and sealed
KJV: of king Ahasuerus was it written,
INT: the name of King Ahasuerus written and sealed

Esther 8:7
HEB: וַיֹּ֨אמֶר הַמֶּ֤לֶךְ אֲחַשְׁוֵרֹשׁ֙ לְאֶסְתֵּ֣ר הַמַּלְכָּ֔ה
NAS: So King Ahasuerus said to Queen
KJV: Then the king Ahasuerus said
INT: said King Ahasuerus Esther to Queen

Esther 8:10
HEB: בְּשֵׁם֙ הַמֶּ֣לֶךְ אֲחַשְׁוֵרֹ֔שׁ וַיַּחְתֹּ֖ם בְּטַבַּ֣עַת
NAS: of King Ahasuerus, and sealed
KJV: in the king Ahasuerus' name,
INT: the name of King Ahasuerus and sealed signet

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page