bê·raḵ·ḵā
Englishman's Concordance
bê·raḵ·ḵā — 5 Occurrences

Deuteronomy 2:7
HEB: יְהוָ֨ה אֱלֹהֶ֜יךָ בֵּֽרַכְךָ֗ בְּכֹל֙ מַעֲשֵׂ֣ה
NAS: your God has blessed you in all
KJV: thy God hath blessed thee in all the works
INT: the LORD your God has blessed all the works

Deuteronomy 12:7
HEB: וּבָתֵּיכֶ֑ם אֲשֶׁ֥ר בֵּֽרַכְךָ֖ יְהוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ׃
NAS: the LORD your God has blessed you.
KJV: thy God hath blessed thee.
INT: and your households which has blessed the LORD your God

Deuteronomy 15:6
HEB: יְהוָ֤ה אֱלֹהֶ֙יךָ֙ בֵּֽרַכְךָ֔ כַּאֲשֶׁ֖ר דִּבֶּר־
NAS: your God will bless you as He has promised
KJV: thy God blesseth thee, as he promised
INT: the LORD your God will bless you promised

Deuteronomy 15:14
HEB: וּמִיִּקְבֶ֑ךָ אֲשֶׁ֧ר בֵּרַכְךָ֛ יְהוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ
NAS: your God has blessed you.
KJV: thy God hath blessed thee thou shalt give
INT: your wine after blessed as the LORD your God

Psalm 45:2
HEB: עַל־ כֵּ֤ן בֵּֽרַכְךָ֖ אֱלֹהִ֣ים לְעוֹלָֽם׃
NAS: Therefore God has blessed You forever.
KJV: therefore God hath blessed thee for ever.
INT: and after that has blessed God forever

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 1288
330 Occurrences


’ă·ḇā·ră·ḵāh — 1 Occ.
’ă·ḇā·ră·ḵe·kā — 1 Occ.
’ă·ḇā·ră·ḵêm — 1 Occ.
’ă·ḇā·rêḵ — 4 Occ.
’ă·ḇā·reḵ·ḵā — 2 Occ.
bā·ră·ḵê·nî — 2 Occ.
bā·ră·ḵî — 5 Occ.
bā·ră·ḵū — 13 Occ.
bā·rêḵ — 5 Occ.
bā·rə·ḵū- — 3 Occ.
bā·rō·wḵ — 1 Occ.
bā·rūḵ — 52 Occ.
bê·raḵ — 11 Occ.
bê·raḵ·ḵā — 5 Occ.
bê·raḵ·nū — 1 Occ.
bê·raḵ·nū·ḵem — 1 Occ.
bê·ră·ḵōw — 3 Occ.
bê·raḵ·tā — 5 Occ.
bê·raḵ·tā·nî — 1 Occ.
bê·raḵ·tî — 1 Occ.
bê·ră·ḵū — 1 Occ.
bê·rêḵ — 1 Occ.
bê·rə·ḵa·nî — 1 Occ.
bə·rūḵ — 2 Occ.
bə·rū·ḵāh — 1 Occ.
bə·rū·ḵê — 1 Occ.
bə·rū·ḵîm — 3 Occ.
bə·ḇā·ră·ḵōw — 1 Occ.
ham·miṯ·bā·rêḵ — 1 Occ.
lə·ḇā·ră·ḵōw — 1 Occ.
lə·ḇā·rêḵ — 9 Occ.
mə·ḇā·ră·ḵe·ḵā — 1 Occ.
mə·ḇā·rêḵ — 2 Occ.
mə·ḇā·rə·ḵe·ḵā — 1 Occ.
mə·ḇō·rāḵ — 3 Occ.
mə·ḇō·rā·ḵāw — 1 Occ.
mə·ḇō·re·ḵeṯ — 1 Occ.
nə·ḇā·rêḵ — 1 Occ.
niḇ·rə·ḵāh — 1 Occ.
tə·ḇā·ră·ḵan·nî — 2 Occ.
tə·ḇā·ră·ḵê·nî — 1 Occ.
ṯə·ḇā·ră·ḵen·nū — 1 Occ.
ṯə·ḇā·ră·ḵū — 1 Occ.
tə·ḇā·rêḵ — 4 Occ.
tə·ḇā·reḵ·ḵā — 2 Occ.
ṯə·ḇā·rə·ḵen·nū — 1 Occ.
tə·ḇō·raḵ — 3 Occ.
ū·lə·ḇā·ră·ḵōw — 2 Occ.
ū·lə·ḇā·rêḵ — 4 Occ.
ū·mə·ḇā·ră·ḵe·ḵā — 1 Occ.
ū·mə·ḇō·rāḵ — 1 Occ.
ū·ḇā·ră·ḵū — 1 Occ.
ū·ḇā·rêḵ — 3 Occ.
ū·ḇā·rə·ḵū — 1 Occ.
ū·ḇā·rūḵ — 7 Occ.
ū·ḇê·raḵ — 3 Occ.
ū·ḇê·raḵ·ḵā — 4 Occ.
ū·ḇê·ră·ḵe·kā — 1 Occ.
ū·ḇê·raḵ·tā — 1 Occ.
ū·ḇê·raḵ·tem — 1 Occ.
ū·ḇê·raḵ·tî — 1 Occ.
ū·ḇê·raḵ·tî·ḵā — 2 Occ.
ū·ḇê·raḵ·tî·hā — 1 Occ.
ū·ḇê·ră·ḵū — 1 Occ.
ū·ḇê·rêḵ — 1 Occ.
ū·ḇə·rū·ḵāh — 1 Occ.
wa·’ă·ḇā·ră·ḵāh — 2 Occ.
wā·’ă·ḇā·ră·ḵê·hū — 1 Occ.
wa·’ă·ḇā·ră·ḵêm — 1 Occ.
wā·’ă·ḇā·rêḵ — 1 Occ.
wa·’ă·ḇā·reḵ·ḵā — 1 Occ.
wa·’ă·ḇā·reḵ·ḵāh — 1 Occ.
wa·’ă·ḇā·rə·ḵê·hū — 1 Occ.
wa·’ă·ḇā·rə·ḵe·kā — 1 Occ.
way·yaḇ·rêḵ — 1 Occ.
way·yiḇ·raḵ — 1 Occ.
ḇā·rêḵ — 5 Occ.
ḇā·rūḵ — 4 Occ.
way·ḇā·ră·ḵê·hū — 4 Occ.
way·ḇā·ră·ḵêm — 3 Occ.
way·ḇā·ră·ḵê·nî — 1 Occ.
way·ḇā·ră·ḵū — 8 Occ.
way·ḇā·reḵ — 29 Occ.
way·ḇā·rə·ḵê·hū — 5 Occ.
way·ḇā·rə·ḵêm — 2 Occ.
wə·hiṯ·bā·ră·ḵū — 2 Occ.
wə·hiṯ·bā·rêḵ — 1 Occ.
wə·hiṯ·bā·rə·ḵū — 1 Occ.
wə·niḇ·ră·ḵū — 1 Occ.
wə·niḇ·rə·ḵū — 2 Occ.
ḇê·raḵ — 1 Occ.
ḇê·ră·ḵōw — 1 Occ.
ḇê·ră·ḵū·nî — 1 Occ.
wə·yiṯ·bā·rə·ḵū — 1 Occ.
wî·ḇā·rêḵ — 2 Occ.
wî·ḇā·rə·ḵe·kā — 1 Occ.
wî·ḇā·rə·ḵê·nū — 1 Occ.
wî·ḇā·rə·ḵū — 1 Occ.
yə·ḇā·ră·ḵe·kā — 2 Occ.
yə·ḇā·ră·ḵen·hū — 1 Occ.
yə·ḇā·ră·ḵū·ḵāh — 1 Occ.
yə·ḇā·rêḵ — 12 Occ.
yə·ḇā·reḵ·ḵā — 15 Occ.
yə·ḇā·rə·ḵê·nū — 2 Occ.
yə·ḇā·rê·ḵū — 1 Occ.
yə·ḇō·raḵ — 4 Occ.
yiṯ·bā·rêḵ — 1 Occ.
Additional Entries
’ă·ḇā·rêḵ — 4 Occ.
’ă·ḇā·reḵ·ḵā — 2 Occ.
bā·ră·ḵê·nî — 2 Occ.
bā·ră·ḵî — 5 Occ.
bā·ră·ḵū — 13 Occ.
bā·rêḵ — 5 Occ.
bā·rə·ḵū- — 3 Occ.
bā·rō·wḵ — 1 Occ.
bā·rūḵ — 52 Occ.
bê·raḵ — 11 Occ.
bê·raḵ·nū — 1 Occ.
bê·raḵ·nū·ḵem — 1 Occ.
bê·ră·ḵōw — 3 Occ.
bê·raḵ·tā — 5 Occ.
bê·raḵ·tā·nî — 1 Occ.
bê·raḵ·tî — 1 Occ.
bê·ră·ḵū — 1 Occ.
bê·rêḵ — 1 Occ.
bê·rə·ḵa·nî — 1 Occ.
bə·rūḵ — 2 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page