mə·qō·w·mō·ṯê·ḵem
Englishman's Concordance
mə·qō·w·mō·ṯê·ḵem — 1 Occurrence

Amos 4:6
HEB: לֶ֔חֶם בְּכֹ֖ל מְקוֹמֹֽתֵיכֶ֑ם וְלֹֽא־ שַׁבְתֶּ֥ם
NAS: in all your places, Yet you have not returned
KJV: of bread in all your places: yet have ye not returned
INT: of bread all your places have not returned

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 4725
401 Occurrences


bam·mā·qō·wm — 38 Occ.
bə·mā·qōm — 13 Occ.
bim·qō·wm — 22 Occ.
bim·qō·w·mê·nū — 1 Occ.
bim·qō·mōw — 4 Occ.
ham·mā·qō·wm — 121 Occ.
ham·mə·qō·mō·wṯ — 14 Occ.
kim·qō·wm — 1 Occ.
lam·mā·qō·wm — 13 Occ.
lim·qō·māh — 1 Occ.
lim·qō·w·mām — 4 Occ.
lim·qō·w·me·ḵā — 1 Occ.
lim·qō·mōw — 12 Occ.
lim·qō·mō·ṯām — 1 Occ.
mā·qō·wm — 43 Occ.
mə·qō·wm — 41 Occ.
mə·qō·māh — 3 Occ.
mə·qō·w·mām — 3 Occ.
mə·qō·wm·ḵā — 1 Occ.
mə·qō·w·me·ḵā — 1 Occ.
mə·qō·w·mî — 4 Occ.
mə·qō·mōw — 18 Occ.
mə·qō·mō·wṯ — 1 Occ.
mə·qō·w·mō·ṯām — 1 Occ.
mə·qō·w·mō·ṯê·ḵem — 1 Occ.
mim·mā·qō·wm — 1 Occ.
mim·mə·qō·wm — 1 Occ.
mim·mə·qō·w·māh — 2 Occ.
mim·mə·qō·w·mām — 1 Occ.
mim·mə·qō·wm·ḵā — 2 Occ.
mim·mə·qō·wm·ḵem — 1 Occ.
mim·mə·qō·mōw — 19 Occ.
ū·mā·qō·wm — 2 Occ.
ū·mə·qō·wm — 3 Occ.
ū·mim·mə·qō·wm — 1 Occ.
ū·ḇam·mā·qō·wm — 1 Occ.
ū·ḇim·qō·wm — 2 Occ.
wə·ham·mə·qō·mō·wṯ — 1 Occ.
wə·lam·mā·qō·wm — 1 Occ.
Additional Entries
mā·qō·wm — 43 Occ.
mə·qō·wm — 41 Occ.
mə·qō·māh — 3 Occ.
mə·qō·w·mām — 3 Occ.
mə·qō·wm·ḵā — 1 Occ.
mə·qō·w·me·ḵā — 1 Occ.
mə·qō·w·mî — 4 Occ.
mə·qō·mōw — 18 Occ.
mə·qō·mō·wṯ — 1 Occ.
mə·qō·w·mō·ṯām — 1 Occ.
mim·mā·qō·wm — 1 Occ.
mim·mə·qō·wm — 1 Occ.
mim·mə·qō·w·māh — 2 Occ.
mim·mə·qō·w·mām — 1 Occ.
mim·mə·qō·wm·ḵā — 2 Occ.
mim·mə·qō·wm·ḵem — 1 Occ.
mim·mə·qō·mōw — 19 Occ.
ū·mā·qō·wm — 2 Occ.
ū·mə·qō·wm — 3 Occ.
ū·mim·mə·qō·wm — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page