30. אֲבִיהוּא (Abihu)
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew: 30. אֲבִיהוּא (Abihu) — 12 Occurrences

Exodus 6:23
HEB: נָדָב֙ וְאֶת־ אֲבִיה֔וּא אֶת־ אֶלְעָזָ֖ר
NAS: him Nadab and Abihu, Eleazar
KJV: him Nadab, and Abihu, Eleazar,
INT: bore Nadab and Abihu Eleazar and Ithamar

Exodus 24:1
HEB: וְאַהֲרֹן֙ נָדָ֣ב וַאֲבִיה֔וּא וְשִׁבְעִ֖ים מִזִּקְנֵ֣י
NAS: Nadab and Abihu and seventy
KJV: Nadab, and Abihu, and seventy
INT: and Aaron Nadab and Abihu and seventy of the elders

Exodus 24:9
HEB: וְאַהֲרֹ֑ן נָדָב֙ וַאֲבִיה֔וּא וְשִׁבְעִ֖ים מִזִּקְנֵ֥י
NAS: Nadab and Abihu, and seventy
KJV: Nadab, and Abihu, and seventy
INT: Aaron Nadab and Abihu and seventy of the elders

Exodus 28:1
HEB: אַהֲרֹ֕ן נָדָ֧ב וַאֲבִיה֛וּא אֶלְעָזָ֥ר וְאִיתָמָ֖ר
NAS: Nadab and Abihu, Eleazar
KJV: Nadab and Abihu, Eleazar
INT: Aaron Nadab and Abihu Eleazar and Ithamar

Leviticus 10:1
HEB: אַ֠הֲרֹן נָדָ֨ב וַאֲבִיה֜וּא אִ֣ישׁ מַחְתָּת֗וֹ
NAS: Now Nadab and Abihu, the sons
KJV: And Nadab and Abihu, the sons
INT: of Aaron now Nadab and Abihu their respective firepans

Numbers 3:2
HEB: הַבְּכ֣וֹר ׀ נָדָ֑ב וַאֲבִיה֕וּא אֶלְעָזָ֖ר וְאִיתָמָֽר׃
NAS: the firstborn, and Abihu, Eleazar
KJV: the firstborn, and Abihu, Eleazar,
INT: the firstborn Nadab and Abihu Eleazar and Ithamar

Numbers 3:4
HEB: וַיָּ֣מָת נָדָ֣ב וַאֲבִיה֣וּא לִפְנֵ֣י יְהוָ֡ה
NAS: But Nadab and Abihu died before
KJV: And Nadab and Abihu died before
INT: died Nadab and Abihu before the LORD

Numbers 26:60
HEB: נָדָ֖ב וְאֶת־ אֲבִיה֑וּא אֶת־ אֶלְעָזָ֖ר
NAS: Nadab and Abihu, Eleazar
KJV: Nadab, and Abihu, Eleazar,
INT: to Aaron Nadab and Abihu Eleazar and Ithamar

Numbers 26:61
HEB: וַיָּ֥מָת נָדָ֖ב וַאֲבִיה֑וּא בְּהַקְרִיבָ֥ם אֵשׁ־
NAS: But Nadab and Abihu died
KJV: And Nadab and Abihu died,
INT: died Nadab and Abihu offered fire

1 Chronicles 6:3
HEB: אַהֲרֹ֔ן נָדָב֙ וַאֲבִיה֔וּא אֶלְעָזָ֖ר וְאִיתָמָֽר׃
NAS: [were] Nadab, Abihu, Eleazar
KJV: Nadab, and Abihu, Eleazar,
INT: of Aaron Nadab Abihu Eleazar and Ithamar

1 Chronicles 24:1
HEB: אַהֲרֹ֔ן נָדָב֙ וַאֲבִיה֔וּא אֶלְעָזָ֖ר וְאִיתָמָֽר׃
NAS: [were] Nadab, Abihu, Eleazar
KJV: Nadab, and Abihu, Eleazar,
INT: of Aaron Nadab Abihu Eleazar and Ithamar

1 Chronicles 24:2
HEB: וַיָּ֨מָת נָדָ֤ב וַאֲבִיהוּא֙ לִפְנֵ֣י אֲבִיהֶ֔ם
NAS: But Nadab and Abihu died before
KJV: But Nadab and Abihu died before
INT: died Nadab and Abihu before their father

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page