Numbers 3:4
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
4191 [e]וַיָּ֣מָת
way-yā-māṯ
And had diedConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
5070 [e]נָדָ֣ב
nā-ḏāḇ
NadabN-proper-ms
30 [e]וַאֲבִיה֣וּא
wa-’ă-ḇî-hū
and AbihuConj-w | N-proper-ms
6440 [e]לִפְנֵ֣י
lip̄-nê
beforePrep-l | N-cpc
3068 [e]יְהוָ֡ה
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
7126 [e]בְּֽהַקְרִבָם֩
bə-haq-ri-ḇām
when they offeredPrep-b | V-Hifil-Inf | 3mp
784 [e]אֵ֨שׁ
’êš
fireN-cs
2114 [e]זָרָ֜ה
zā-rāh
profaneAdj-fs
6440 [e]לִפְנֵ֤י
lip̄-nê
beforePrep-l | N-cpc
3068 [e]יְהוָה֙
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
4057 [e]בְּמִדְבַּ֣ר
bə-miḏ-bar
in the WildernessPrep-b | N-msc
5514 [e]סִינַ֔י
sî-nay,
of SinaiN-proper-fs
1121 [e]וּבָנִ֖ים
ū-ḇā-nîm
And childrenConj-w | N-mp
3808 [e]לֹא־
lō-
noAdv-NegPrt
1961 [e]הָי֣וּ
hā-yū
they hadV-Qal-Perf-3cp
  לָהֶ֑ם
lā-hem;
-Prep | 3mp
3547 [e]וַיְכַהֵ֤ן
way-ḵa-hên
so ministered as priestsConj-w | V-Piel-ConsecImperf-3ms
499 [e]אֶלְעָזָר֙
’el-‘ā-zār
EleazarN-proper-ms
385 [e]וְאִ֣יתָמָ֔ר
wə-’î-ṯā-mār,
and IthamarConj-w | N-proper-ms
5921 [e]עַל־
‘al-
inPrep
6440 [e]פְּנֵ֖י
pə-nê
the presenceN-cpc
175 [e]אַהֲרֹ֥ן
’a-hă-rōn
of AaronN-proper-ms
1 [e]אֲבִיהֶֽם׃
’ă-ḇî-hem.
their fatherN-msc | 3mp
  פ
-Punc

Hebrew Texts
במדבר 3:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּ֣מָת נָדָ֣ב וַאֲבִיה֣וּא לִפְנֵ֣י יְהוָ֡ה בְּֽהַקְרִבָם֩ אֵ֨שׁ זָרָ֜ה לִפְנֵ֤י יְהוָה֙ בְּמִדְבַּ֣ר סִינַ֔י וּבָנִ֖ים לֹא־הָי֣וּ לָהֶ֑ם וַיְכַהֵ֤ן אֶלְעָזָר֙ וְאִ֣יתָמָ֔ר עַל־פְּנֵ֖י אַהֲרֹ֥ן אֲבִיהֶֽם׃ פ

במדבר 3:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וימת נדב ואביהוא לפני יהוה בהקרבם אש זרה לפני יהוה במדבר סיני ובנים לא־היו להם ויכהן אלעזר ואיתמר על־פני אהרן אביהם׃ פ

במדבר 3:4 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וימת נדב ואביהוא לפני יהוה בהקרבם אש זרה לפני יהוה במדבר סיני ובנים לא־היו להם ויכהן אלעזר ואיתמר על־פני אהרן אביהם׃ פ

במדבר 3:4 Hebrew Bible
וימת נדב ואביהוא לפני יהוה בהקרבם אש זרה לפני יהוה במדבר סיני ובנים לא היו להם ויכהן אלעזר ואיתמר על פני אהרן אביהם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
But Nadab and Abihu died before the LORD when they offered strange fire before the LORD in the wilderness of Sinai; and they had no children. So Eleazar and Ithamar served as priests in the lifetime of their father Aaron.

King James Bible
And Nadab and Abihu died before the LORD, when they offered strange fire before the LORD, in the wilderness of Sinai, and they had no children: and Eleazar and Ithamar ministered in the priest's office in the sight of Aaron their father.

Holman Christian Standard Bible
But Nadab and Abihu died in the LORD's presence when they presented unauthorized fire before the LORD in the Wilderness of Sinai, and they had no sons. So Eleazar and Ithamar served as priests under the direction of Aaron their father.
Treasury of Scripture Knowledge

Nadab

Numbers 26:61 And Nadab and Abihu died, when they offered strange fire before the LORD.

Leviticus 10:1,2 And Nadab and Abihu, the sons of Aaron, took either of them his censer, …

Links
Numbers 3:4Numbers 3:4 NIVNumbers 3:4 NLTNumbers 3:4 ESVNumbers 3:4 NASBNumbers 3:4 KJVNumbers 3:4 Bible AppsNumbers 3:4 Biblia ParalelaNumbers 3:4 Chinese BibleNumbers 3:4 French BibleNumbers 3:4 German BibleBible Hub
Numbers 3:3
Top of Page
Top of Page