5435. סֹ֫בֶא (sobe)
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew: 5435. סֹ֫בֶא (sobe) — 4 Occurrences

Deuteronomy 21:20
HEB: בְּקֹלֵ֑נוּ זוֹלֵ֖ל וְסֹבֵֽא׃
INT: our voice glutton drink

Isaiah 1:22
HEB: הָיָ֣ה לְסִיגִ֑ים סָבְאֵ֖ךְ מָה֥וּל בַּמָּֽיִם׃
NAS: dross, Your drink diluted
KJV: is become dross, thy wine mixed
INT: has become dross your drink diluted water

Hosea 4:18
HEB: סָ֖ר סָבְאָ֑ם הַזְנֵ֣ה הִזְנ֔וּ
NAS: Their liquor gone, They play
KJV: Their drink is sour:
INT: gone their liquor play the harlot

Nahum 1:10
HEB: סִירִ֣ים סְבֻכִ֔ים וּכְסָבְאָ֖ם סְבוּאִ֑ים אֻ֨כְּל֔וּ
NAS: And like those who are drunken with their drink, They are consumed
KJV: and while they are drunken [as] drunkards, they shall be devoured
INT: thorns tangled their drink are drunken are consumed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page