ū·ḵə·nō·w·aḥ
Englishman's Concordance
ū·ḵə·nō·w·aḥ — 1 Occurrence

Nehemiah 9:28
HEB: וּכְנ֣וֹחַ לָהֶ֔ם יָשׁ֕וּבוּ
NAS: But as soon as they had rest, they did
KJV: But after they had rest, they did evil
INT: had again did

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 5117
67 Occurrences


’ā·nū·aḥ — 1 Occ.
bə·hā·nî·aḥ — 1 Occ.
hā·nî·aḥ — 1 Occ.
hă·nî·ḥî — 1 Occ.
hā·nî·ḥū — 1 Occ.
hê·nî·aḥ — 6 Occ.
hê·nî·ḥū — 1 Occ.
hū·naḥ- — 1 Occ.
kə·nō·w·aḥ — 2 Occ.
lā·nū·aḥ — 1 Occ.
lə·hā·nî·aḥ — 1 Occ.
mê·nî·aḥ — 1 Occ.
nā·ḥāh — 3 Occ.
nā·ḥə·tî — 1 Occ.
nā·ḥū — 1 Occ.
tā·nū·aḥ — 2 Occ.
tə·nî·ḥen·nū — 1 Occ.
ū·ḵə·nō·w·aḥ — 1 Occ.
ū·ḇə·nu·ḥōh — 1 Occ.
wa·hă·ni·ḥō·ṯî — 6 Occ.
way·yā·naḥ — 6 Occ.
way·yā·nū·ḥū — 1 Occ.
wat·tā·naḥ — 2 Occ.
way·nî·ḥê·nî — 2 Occ.
wə·hê·nî·aḥ — 2 Occ.
wə·nā·ḥāh — 1 Occ.
wə·naḥ·nū — 1 Occ.
wə·nā·ḥū — 1 Occ.
wə·nō·w·aḥ — 2 Occ.
wə·ṯā·nū·aḥ — 1 Occ.
wî·nî·ḥe·ḵā — 1 Occ.
yā·nî·aḥ — 4 Occ.
yā·nū·aḥ — 7 Occ.
yā·nū·ḥū — 2 Occ.
Additional Entries
hū·naḥ- — 1 Occ.
kə·nō·w·aḥ — 2 Occ.
lā·nū·aḥ — 1 Occ.
lə·hā·nî·aḥ — 1 Occ.
mê·nî·aḥ — 1 Occ.
nā·ḥāh — 3 Occ.
nā·ḥə·tî — 1 Occ.
nā·ḥū — 1 Occ.
tā·nū·aḥ — 2 Occ.
tə·nî·ḥen·nū — 1 Occ.
ū·ḇə·nu·ḥōh — 1 Occ.
wa·hă·ni·ḥō·ṯî — 6 Occ.
way·yā·naḥ — 6 Occ.
way·yā·nū·ḥū — 1 Occ.
wat·tā·naḥ — 2 Occ.
way·nî·ḥê·nî — 2 Occ.
wə·hê·nî·aḥ — 2 Occ.
wə·nā·ḥāh — 1 Occ.
wə·naḥ·nū — 1 Occ.
wə·nā·ḥū — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page