ū·lə·min·ḥō·ṯê·ḵem
Englishman's Concordance
ū·lə·min·ḥō·ṯê·ḵem — 1 Occurrence

Numbers 29:39
HEB: וְנִדְבֹתֵיכֶ֗ם לְעֹלֹֽתֵיכֶם֙ וּלְמִנְחֹ֣תֵיכֶ֔ם וּלְנִסְכֵּיכֶ֖ם וּלְשַׁלְמֵיכֶֽם׃
NAS: for your burnt offerings and for your grain offerings and for your drink offerings
KJV: for your burnt offerings, and for your meat offerings, and for your drink offerings,
INT: and your freewill your burnt offerings your drink your peace

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 4503
211 Occurrences


bam·min·ḥāh — 1 Occ.
bə·min·ḥāh — 2 Occ.
ham·min·ḥāh — 39 Occ.
kam·min·ḥāh — 1 Occ.
kə·min·ḥaṯ — 2 Occ.
lam·min·ḥāh — 2 Occ.
lə·min·ḥāh — 17 Occ.
lə·min·ḥaṯ — 1 Occ.
min·ḥāh — 54 Occ.
min·ḥaṯ — 17 Occ.
min·ḥā·ṯāh — 4 Occ.
min·ḥā·ṯām — 4 Occ.
min·ḥā·ṯə·ḵā — 2 Occ.
min·ḥā·ṯî — 3 Occ.
min·ḥā·ṯōw — 7 Occ.
min·ḥō·ṯe·ḵā — 1 Occ.
ū·lə·min·ḥō·ṯê·ḵem — 1 Occ.
ū·min·ḥāh — 19 Occ.
ū·min·ḥaṯ — 2 Occ.
ū·min·ḥā·ṯāh — 7 Occ.
ū·min·ḥā·ṯām — 14 Occ.
ū·min·ḥā·ṯōw — 4 Occ.
ū·min·ḥō·ṯê·ḵem — 1 Occ.
ū·ḇə·min·ḥāh — 1 Occ.
ū·ḇə·min·ḥaṯ — 1 Occ.
ū·ḇə·min·ḥā·ṯî — 1 Occ.
wə·ḵam·min·ḥāh — 1 Occ.
wə·ham·min·ḥāh — 2 Occ.
Additional Entries
lə·min·ḥāh — 17 Occ.
lə·min·ḥaṯ — 1 Occ.
min·ḥāh — 54 Occ.
min·ḥaṯ — 17 Occ.
min·ḥā·ṯāh — 4 Occ.
min·ḥā·ṯām — 4 Occ.
min·ḥā·ṯə·ḵā — 2 Occ.
min·ḥā·ṯî — 3 Occ.
min·ḥā·ṯōw — 7 Occ.
min·ḥō·ṯe·ḵā — 1 Occ.
ū·min·ḥāh — 19 Occ.
ū·min·ḥaṯ — 2 Occ.
ū·min·ḥā·ṯāh — 7 Occ.
ū·min·ḥā·ṯām — 14 Occ.
ū·min·ḥā·ṯōw — 4 Occ.
ū·min·ḥō·ṯê·ḵem — 1 Occ.
ū·ḇə·min·ḥāh — 1 Occ.
ū·ḇə·min·ḥaṯ — 1 Occ.
ū·ḇə·min·ḥā·ṯî — 1 Occ.
wə·ḵam·min·ḥāh — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page