ū·śə·rā·p̄ū·hā
Englishman's Concordance
ū·śə·rā·p̄ū·hā — 4 Occurrences

Jeremiah 32:29
HEB: הַזֹּ֛את בָּאֵ֖שׁ וּשְׂרָפ֑וּהָ וְאֵ֣ת הַבָּתִּ֡ים
NAS: on fire and burn it, with the houses
KJV: on this city, and burn it with the houses,
INT: on fire and burn with the houses

Jeremiah 34:22
HEB: עָלֶ֔יהָ וּלְכָד֖וּהָ וּשְׂרָפֻ֣הָ בָאֵ֑שׁ וְאֶת־
NAS: it and take it and burn it with fire;
KJV: against it, and take it, and burn it with fire:
INT: against and take and burn fire the cities

Jeremiah 37:8
HEB: הַזֹּ֑את וּלְכָדֻ֖הָ וּשְׂרָפֻ֥הָ בָאֵֽשׁ׃ ס
NAS: and they will capture it and burn it with fire.'
KJV: and take it, and burn it with fire.
INT: and they will capture and burn fire

Jeremiah 38:18
HEB: בְּיַ֣ד הַכַּשְׂדִּ֔ים וּשְׂרָפ֖וּהָ בָּאֵ֑שׁ וְאַתָּ֖ה
NAS: of the Chaldeans; and they will burn it with fire,
KJV: of the Chaldeans, and they shall burn it with fire,
INT: to the hand of the Chaldeans will burn fire yourself

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 8313
117 Occurrences


haś·śə·ru·p̄îm — 1 Occ.
lə·śā·rə·p̄ōw — 1 Occ.
liś·rōp̄ — 2 Occ.
niś·rōp̄ — 2 Occ.
śā·rap̄ — 14 Occ.
śā·rap̄·nū — 1 Occ.
śā·rap̄·tā — 1 Occ.
śā·rap̄·tî — 1 Occ.
śā·rə·p̄ōw — 1 Occ.
śā·rə·p̄ū — 7 Occ.
śā·rō·wp̄ — 1 Occ.
śə·rā·p̄ām — 1 Occ.
śə·rā·p̄ā·ṯam — 1 Occ.
śə·rōp̄ — 2 Occ.
śə·rū·p̄āh — 2 Occ.
śə·rū·p̄ō·wṯ — 2 Occ.
śō·rāp̄ — 1 Occ.
śō·rə·p̄îm — 1 Occ.
tiś·rə·p̄en·nū — 2 Occ.
tiś·rə·p̄ūn — 3 Occ.
tiś·rōp̄ — 3 Occ.
tiś·rō·p̄ū — 2 Occ.
ṯiś·śā·rap̄·nāh — 1 Occ.
tiś·śā·rêp̄ — 4 Occ.
ū·śə·rā·p̄āh — 2 Occ.
ū·śə·rā·p̄ām — 1 Occ.
ū·śə·rā·p̄ōw — 1 Occ.
ū·śə·rā·p̄ū·hā — 4 Occ.
wā·’eś·rōp̄ — 1 Occ.
way·yiś·rə·p̄āh — 1 Occ.
way·yiś·rə·p̄êm — 1 Occ.
way·yiś·rə·p̄ū — 6 Occ.
way·yiś·rə·p̄ū·hā — 1 Occ.
way·yiś·rōp̄ — 11 Occ.
way·yiś·śā·rə·p̄ū — 1 Occ.
wə·haś·śō·rêp̄ — 2 Occ.
wə·niś·rə·p̄āh — 1 Occ.
wə·śā·rap̄ — 5 Occ.
wə·śā·rap̄·tā — 3 Occ.
wə·śā·rə·p̄ū — 3 Occ.
wə·ṯiś·śā·rêp̄ — 1 Occ.
yiś·rə·p̄ū — 4 Occ.
yiś·rōp̄ — 3 Occ.
yiś·rō·p̄ū — 1 Occ.
yiś·śā·rêp̄ — 5 Occ.
yiś·śā·rə·p̄ū — 2 Occ.
Additional Entries
śō·rə·p̄îm — 1 Occ.
tiś·rə·p̄en·nū — 2 Occ.
tiś·rə·p̄ūn — 3 Occ.
tiś·rōp̄ — 3 Occ.
tiś·rō·p̄ū — 2 Occ.
ṯiś·śā·rap̄·nāh — 1 Occ.
tiś·śā·rêp̄ — 4 Occ.
ū·śə·rā·p̄āh — 2 Occ.
ū·śə·rā·p̄ām — 1 Occ.
ū·śə·rā·p̄ōw — 1 Occ.
wā·’eś·rōp̄ — 1 Occ.
way·yiś·rə·p̄āh — 1 Occ.
way·yiś·rə·p̄êm — 1 Occ.
way·yiś·rə·p̄ū — 6 Occ.
way·yiś·rə·p̄ū·hā — 1 Occ.
way·yiś·rōp̄ — 11 Occ.
way·yiś·śā·rə·p̄ū — 1 Occ.
wə·haś·śō·rêp̄ — 2 Occ.
wə·niś·rə·p̄āh — 1 Occ.
wə·śā·rap̄ — 5 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page