ū·ḇə·p̄ā·riś·ḵem
Englishman's Concordance
ū·ḇə·p̄ā·riś·ḵem — 1 Occurrence

Isaiah 1:15
HEB: וּבְפָרִשְׂכֶ֣ם כַּפֵּיכֶ֗ם אַעְלִ֤ים
NAS: So when you spread out your hands
KJV: And when ye spread forth your hands,
INT: spread your hands will hide

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 6566
67 Occurrences


bə·p̄ā·rêś — 1 Occ.
’ep̄·rōś — 2 Occ.
lə·p̄ō·rə·śîm — 1 Occ.
pā·raś — 4 Occ.
pā·rə·śāh — 1 Occ.
pā·rə·śū — 2 Occ.
pā·ruś — 1 Occ.
pê·raś·tî — 3 Occ.
pê·rə·śāh — 1 Occ.
pə·rū·śāh — 1 Occ.
pə·ru·śō·wṯ — 1 Occ.
pō·w·rêś — 2 Occ.
pō·rə·śê — 2 Occ.
pō·rə·śîm — 3 Occ.
tə·p̄ā·rêś — 1 Occ.
ū·p̄ā·raś — 3 Occ.
ū·p̄ā·raś·tā — 2 Occ.
ū·p̄ā·raś·tî — 3 Occ.
ū·p̄ā·rə·śū — 6 Occ.
ū·p̄ê·raś — 1 Occ.
ū·p̄ō·rə·śê — 1 Occ.
ū·ḇə·p̄ā·riś·ḵem — 1 Occ.
wā·’ep̄·rə·śāh — 1 Occ.
wā·’ep̄·rōś — 1 Occ.
way·yip̄·rə·śê·hū — 2 Occ.
way·yip̄·rə·śū — 3 Occ.
way·yip̄·rōś — 7 Occ.
wan·nip̄·rōś — 1 Occ.
wat·tip̄·rōś — 1 Occ.
wə·yip̄·rōś — 1 Occ.
yə·p̄ā·rêś — 1 Occ.
yip̄·rə·śū — 2 Occ.
yip̄·rōś — 3 Occ.
yip·pā·rê·śū — 1 Occ.
Additional Entries
pō·w·rêś — 2 Occ.
pō·rə·śê — 2 Occ.
pō·rə·śîm — 3 Occ.
tə·p̄ā·rêś — 1 Occ.
ū·p̄ā·raś — 3 Occ.
ū·p̄ā·raś·tā — 2 Occ.
ū·p̄ā·raś·tî — 3 Occ.
ū·p̄ā·rə·śū — 6 Occ.
ū·p̄ê·raś — 1 Occ.
ū·p̄ō·rə·śê — 1 Occ.
wā·’ep̄·rə·śāh — 1 Occ.
wā·’ep̄·rōś — 1 Occ.
way·yip̄·rə·śê·hū — 2 Occ.
way·yip̄·rə·śū — 3 Occ.
way·yip̄·rōś — 7 Occ.
wan·nip̄·rōś — 1 Occ.
wat·tip̄·rōś — 1 Occ.
wə·yip̄·rōś — 1 Occ.
yə·p̄ā·rêś — 1 Occ.
yip̄·rə·śū — 2 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page