way·yiš·kə·nū
Englishman's Concordance
way·yiš·kə·nū — 1 Occurrence

Genesis 25:18
HEB: וַיִּשְׁכְּנ֨וּ מֵֽחֲוִילָ֜ה עַד־
NAS: They settled from Havilah to Shur
KJV: And they dwelt from Havilah unto Shur,
INT: settled Havilah against

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 7931
128 Occurrences


biš·kōn — 1 Occ.
ḵan·tî — 1 Occ.
’eš·kə·nāh — 1 Occ.
’eš·kō·wn — 2 Occ.
haš·šə·ḵū·nê — 1 Occ.
haš·šō·ḵên — 2 Occ.
haš·šō·ḵə·nîm — 1 Occ.
lə·šā·ḵə·nî — 1 Occ.
lə·šak·kên — 8 Occ.
liš·kōn — 6 Occ.
šā·ḵan — 2 Occ.
šā·ḵan·tā — 1 Occ.
šā·ḵan·tî — 1 Occ.
šā·ḵên — 3 Occ.
šā·ḵə·nāh — 2 Occ.
šā·ḵə·nū — 1 Occ.
šə·ḵōn — 2 Occ.
šik·kan·tî — 1 Occ.
šik·kên — 1 Occ.
šō·ḵant — 1 Occ.
šō·ḵên — 10 Occ.
šō·ḵə·nê — 2 Occ.
šō·ḵə·nî — 4 Occ.
taš·kên — 1 Occ.
tiš·kān- — 7 Occ.
tiš·kōn·nāh — 1 Occ.
ū·šə·ḵōn — 1 Occ.
wa·’ă·šak·kə·nāh — 1 Occ.
way·yaš·kên — 2 Occ.
way·yaš·kî·nū — 1 Occ.
way·yiš·kə·nū — 1 Occ.
way·yiš·kōn — 5 Occ.
wə·’eš·kō·wn — 1 Occ.
wə·’eš·kō·nāh — 1 Occ.
wə·hiš·kan·tî — 1 Occ.
wə·šā·ḵan — 4 Occ.
wə·šā·ḵant — 1 Occ.
wə·šā·ḵan·tî — 7 Occ.
wə·šā·ḵə·nū — 3 Occ.
wə·šiḵ·nū — 1 Occ.
wə·šik·kan·tî — 1 Occ.
wə·šō·ḵə·nê — 1 Occ.
wə·šō·ḵə·nê·hem — 1 Occ.
wə·yiš·kə·nū — 1 Occ.
wə·yiš·kōn — 1 Occ.
yaš·kên — 1 Occ.
yiš·kə·nū- — 9 Occ.
yiš·kōn — 17 Occ.
yiš·kō·w·nū — 2 Occ.
Additional Entries
šō·ḵên — 10 Occ.
šō·ḵə·nê — 2 Occ.
šō·ḵə·nî — 4 Occ.
taš·kên — 1 Occ.
tiš·kān- — 7 Occ.
tiš·kōn·nāh — 1 Occ.
ū·šə·ḵōn — 1 Occ.
wa·’ă·šak·kə·nāh — 1 Occ.
way·yaš·kên — 2 Occ.
way·yaš·kî·nū — 1 Occ.
way·yiš·kōn — 5 Occ.
wə·’eš·kō·wn — 1 Occ.
wə·’eš·kō·nāh — 1 Occ.
wə·hiš·kan·tî — 1 Occ.
wə·šā·ḵan — 4 Occ.
wə·šā·ḵant — 1 Occ.
wə·šā·ḵan·tî — 7 Occ.
wə·šā·ḵə·nū — 3 Occ.
wə·šiḵ·nū — 1 Occ.
wə·šik·kan·tî — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page