way·yiz·kōr
Englishman's Concordance
way·yiz·kōr — 8 Occurrences

Genesis 8:1
HEB: וַיִּזְכֹּ֤ר אֱלֹהִים֙ אֶת־
NAS: But God remembered Noah and all
KJV: And God remembered Noah,
INT: remembered God Noah

Genesis 19:29
HEB: עָרֵ֣י הַכִּכָּ֔ר וַיִּזְכֹּ֥ר אֱלֹהִ֖ים אֶת־
NAS: that God remembered Abraham,
KJV: that God remembered Abraham,
INT: the cities of the valley remembered God Abraham

Genesis 30:22
HEB: וַיִּזְכֹּ֥ר אֱלֹהִ֖ים אֶת־
NAS: Then God remembered Rachel, and God
KJV: And God remembered Rachel, and God
INT: remembered God Rachel

Genesis 42:9
HEB: וַיִּזְכֹּ֣ר יוֹסֵ֔ף אֵ֚ת
NAS: Joseph remembered the dreams which
KJV: And Joseph remembered the dreams
INT: remembered Joseph the dreams

Exodus 2:24
HEB: אֶת־ נַאֲקָתָ֑ם וַיִּזְכֹּ֤ר אֱלֹהִים֙ אֶת־
NAS: and God remembered His covenant
KJV: and God remembered his covenant
INT: God their groaning remembered and God his covenant

Psalm 78:39
HEB: וַ֭יִּזְכֹּר כִּי־ בָשָׂ֣ר
NAS: Thus He remembered that they were but flesh,
KJV: For he remembered that they [were but] flesh;
INT: remembered for flesh

Psalm 106:45
HEB: וַיִּזְכֹּ֣ר לָהֶ֣ם בְּרִית֑וֹ
NAS: And He remembered His covenant
KJV: And he remembered for them his covenant,
INT: remembered like his covenant

Isaiah 63:11
HEB: וַיִּזְכֹּ֥ר יְמֵֽי־ עוֹלָ֖ם
NAS: Then His people remembered the days
KJV: Then he remembered the days of old,
INT: remembered the days of old

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 2142
232 Occurrences


’az·kîr — 4 Occ.
’az·kî·rāh — 1 Occ.
bə·zā·ḵə·rê·nū — 1 Occ.
’ez·kā·rə·ḵā — 1 Occ.
’ez·kə·rāh — 4 Occ.
’ez·kə·rê·ḵî — 1 Occ.
’ez·kə·ren·nū — 2 Occ.
’ez·kōr — 5 Occ.
ham·maz·kîr — 7 Occ.
ham·maz·ki·rîm — 1 Occ.
haz·kar·ḵem — 1 Occ.
haz·kîr — 1 Occ.
haz·kî·rê·nî — 1 Occ.
haz·kî·rū — 2 Occ.
hiz·kîr — 1 Occ.
hiz·zā·ḵer·ḵem — 1 Occ.
kə·haz·kî·rōw — 1 Occ.
kiz·kōr — 1 Occ.
lə·haz·kîr — 4 Occ.
liz·kōr — 2 Occ.
maz·ke·reṯ — 1 Occ.
maz·kîr — 6 Occ.
naz·kîr — 2 Occ.
naz·kî·rāh — 1 Occ.
niz·kā·rîm — 1 Occ.
ṯaz·kî·rū — 2 Occ.
ṯiz·kə·ren·nū — 1 Occ.
ṯiz·kə·rî- — 3 Occ.
tiz·kə·rū — 3 Occ.
tiz·kōr — 9 Occ.
tiz·zā·ḵār — 1 Occ.
ṯiz·zā·ḵar·nā — 1 Occ.
ṯiz·zā·ḵar·nāh — 4 Occ.
ṯiz·zā·ḵêr — 1 Occ.
tiz·zā·ḵê·rî — 2 Occ.
ū·lə·haz·kîr — 1 Occ.
ū·lə·zō·ḵə·rê — 1 Occ.
ū·zə·ḵar·ta·nî — 1 Occ.
ū·zə·ḵar·tem — 4 Occ.
ū·zə·ḵōr — 1 Occ.
wā·’ez·kōr — 1 Occ.
way·yiz·kə·re·hā — 1 Occ.
way·yiz·kə·rū — 1 Occ.
way·yiz·kōr — 8 Occ.
wă·niz·kar·tem — 1 Occ.
wə·hiz·kar·ta·nî — 1 Occ.
wə·ṯiz·kə·rê·nî — 1 Occ.
wə·yiz·kōr — 1 Occ.
wə·zā·ḵart — 1 Occ.
wə·zā·ḵar·tā — 8 Occ.
wə·zā·ḵar·tî — 4 Occ.
wə·zā·ḵə·rū — 1 Occ.
yaz·kîr — 1 Occ.
yaz·kî·rū — 1 Occ.
yiz·kə·rū — 2 Occ.
yiz·kə·rū·ḵā — 1 Occ.
yiz·kə·rū·nî — 1 Occ.
yiz·kār- — 9 Occ.
yiz·zā·ḵêr — 5 Occ.
yiz·zā·ḵə·rū — 3 Occ.
zā·ḵar — 12 Occ.
zā·ḵā·rət — 1 Occ.
zā·ḵā·rə·tî — 2 Occ.
zā·ḵar·nū — 1 Occ.
zā·ḵart — 4 Occ.
zā·ḵar·tî — 5 Occ.
zā·ḵə·rāh — 9 Occ.
zā·ḵə·rê·nî — 3 Occ.
zā·ḵə·rū — 5 Occ.
zā·ḵō·wr — 8 Occ.
zā·ḵūr — 1 Occ.
zə·ḵā·rā·nū — 1 Occ.
zə·ḵar·tām — 1 Occ.
zə·ḵar·ta·nî — 1 Occ.
zə·ḵar·tî·ḵā — 1 Occ.
zə·ḵōr — 29 Occ.
zə·ḵō·rū — 1 Occ.
ziḵ·rū — 7 Occ.
Additional Entries
ṯiz·zā·ḵêr — 1 Occ.
tiz·zā·ḵê·rî — 2 Occ.
ū·lə·haz·kîr — 1 Occ.
ū·lə·zō·ḵə·rê — 1 Occ.
ū·zə·ḵar·ta·nî — 1 Occ.
ū·zə·ḵar·tem — 4 Occ.
ū·zə·ḵōr — 1 Occ.
wā·’ez·kōr — 1 Occ.
way·yiz·kə·re·hā — 1 Occ.
way·yiz·kə·rū — 1 Occ.
wă·niz·kar·tem — 1 Occ.
wə·hiz·kar·ta·nî — 1 Occ.
wə·ṯiz·kə·rê·nî — 1 Occ.
wə·yiz·kōr — 1 Occ.
wə·zā·ḵart — 1 Occ.
wə·zā·ḵar·tā — 8 Occ.
wə·zā·ḵar·tî — 4 Occ.
wə·zā·ḵə·rū — 1 Occ.
yaz·kîr — 1 Occ.
yaz·kî·rū — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page