ham·maz·kîr
Englishman's Concordance
ham·maz·kîr — 7 Occurrences

2 Samuel 20:24
HEB: בֶּן־ אֲחִיל֖וּד הַמַּזְכִּֽיר׃
NAS: the son of Ahilud was the recorder;
KJV: the son of Ahilud [was] recorder:
INT: the son of Ahilud was the recorder

1 Kings 4:3
HEB: בֶּן־ אֲחִיל֖וּד הַמַּזְכִּֽיר׃
NAS: the son of Ahilud [was] the recorder;
KJV: the son of Ahilud, the recorder.
INT: the son of Ahilud the recorder

2 Kings 18:18
HEB: בֶּן־ אָסָ֖ף הַמַּזְכִּֽיר׃
NAS: of Asaph the recorder, came
KJV: the son of Asaph the recorder.
INT: the son of Asaph the recorder

2 Kings 18:37
HEB: בֶּן־ אָסָ֧ף הַמַּזְכִּ֛יר אֶל־ חִזְקִיָּ֖הוּ
NAS: of Asaph, the recorder, came
KJV: of Asaph the recorder, to Hezekiah
INT: the son of Asaph the recorder to Hezekiah

2 Chronicles 34:8
HEB: בֶּן־ יֽוֹאָחָז֙ הַמַּזְכִּ֔יר לְחַזֵּ֕ק אֶת־
NAS: of Joahaz the recorder, to repair
KJV: of Joahaz the recorder, to repair
INT: the son of Joahaz the recorder to repair the house

Isaiah 36:3
HEB: בֶּן־ אָסָ֖ף הַמַּזְכִּֽיר׃
NAS: of Asaph, the recorder, came
KJV: Asaph's son, the recorder.
INT: the son of Asaph the recorder

Isaiah 36:22
HEB: בֶּן־ אָסָ֧ף הַמַּזְכִּ֛יר אֶל־ חִזְקִיָּ֖הוּ
NAS: of Asaph, the recorder, came
KJV: of Asaph, the recorder, to Hezekiah
INT: the son of Asaph the recorder to Hezekiah

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 2142
232 Occurrences


’az·kîr — 4 Occ.
’az·kî·rāh — 1 Occ.
bə·zā·ḵə·rê·nū — 1 Occ.
’ez·kā·rə·ḵā — 1 Occ.
’ez·kə·rāh — 4 Occ.
’ez·kə·rê·ḵî — 1 Occ.
’ez·kə·ren·nū — 2 Occ.
’ez·kōr — 5 Occ.
ham·maz·kîr — 7 Occ.
ham·maz·ki·rîm — 1 Occ.
haz·kar·ḵem — 1 Occ.
haz·kîr — 1 Occ.
haz·kî·rê·nî — 1 Occ.
haz·kî·rū — 2 Occ.
hiz·kîr — 1 Occ.
hiz·zā·ḵer·ḵem — 1 Occ.
kə·haz·kî·rōw — 1 Occ.
kiz·kōr — 1 Occ.
lə·haz·kîr — 4 Occ.
liz·kōr — 2 Occ.
maz·ke·reṯ — 1 Occ.
maz·kîr — 6 Occ.
naz·kîr — 2 Occ.
naz·kî·rāh — 1 Occ.
niz·kā·rîm — 1 Occ.
ṯaz·kî·rū — 2 Occ.
ṯiz·kə·ren·nū — 1 Occ.
ṯiz·kə·rî- — 3 Occ.
tiz·kə·rū — 3 Occ.
tiz·kōr — 9 Occ.
tiz·zā·ḵār — 1 Occ.
ṯiz·zā·ḵar·nā — 1 Occ.
ṯiz·zā·ḵar·nāh — 4 Occ.
ṯiz·zā·ḵêr — 1 Occ.
tiz·zā·ḵê·rî — 2 Occ.
ū·lə·haz·kîr — 1 Occ.
ū·lə·zō·ḵə·rê — 1 Occ.
ū·zə·ḵar·ta·nî — 1 Occ.
ū·zə·ḵar·tem — 4 Occ.
ū·zə·ḵōr — 1 Occ.
wā·’ez·kōr — 1 Occ.
way·yiz·kə·re·hā — 1 Occ.
way·yiz·kə·rū — 1 Occ.
way·yiz·kōr — 8 Occ.
wă·niz·kar·tem — 1 Occ.
wə·hiz·kar·ta·nî — 1 Occ.
wə·ṯiz·kə·rê·nî — 1 Occ.
wə·yiz·kōr — 1 Occ.
wə·zā·ḵart — 1 Occ.
wə·zā·ḵar·tā — 8 Occ.
wə·zā·ḵar·tî — 4 Occ.
wə·zā·ḵə·rū — 1 Occ.
yaz·kîr — 1 Occ.
yaz·kî·rū — 1 Occ.
yiz·kə·rū — 2 Occ.
yiz·kə·rū·ḵā — 1 Occ.
yiz·kə·rū·nî — 1 Occ.
yiz·kār- — 9 Occ.
yiz·zā·ḵêr — 5 Occ.
yiz·zā·ḵə·rū — 3 Occ.
zā·ḵar — 12 Occ.
zā·ḵā·rət — 1 Occ.
zā·ḵā·rə·tî — 2 Occ.
zā·ḵar·nū — 1 Occ.
zā·ḵart — 4 Occ.
zā·ḵar·tî — 5 Occ.
zā·ḵə·rāh — 9 Occ.
zā·ḵə·rê·nî — 3 Occ.
zā·ḵə·rū — 5 Occ.
zā·ḵō·wr — 8 Occ.
zā·ḵūr — 1 Occ.
zə·ḵā·rā·nū — 1 Occ.
zə·ḵar·tām — 1 Occ.
zə·ḵar·ta·nî — 1 Occ.
zə·ḵar·tî·ḵā — 1 Occ.
zə·ḵōr — 29 Occ.
zə·ḵō·rū — 1 Occ.
ziḵ·rū — 7 Occ.
Additional Entries
wa·hă·zik·kō·w·ṯî — 1 Occ.
zak·kū — 3 Occ.
’az·kîr — 4 Occ.
’az·kî·rāh — 1 Occ.
bə·zā·ḵə·rê·nū — 1 Occ.
’ez·kā·rə·ḵā — 1 Occ.
’ez·kə·rāh — 4 Occ.
’ez·kə·rê·ḵî — 1 Occ.
’ez·kə·ren·nū — 2 Occ.
’ez·kōr — 5 Occ.
ham·maz·ki·rîm — 1 Occ.
haz·kar·ḵem — 1 Occ.
haz·kîr — 1 Occ.
haz·kî·rê·nî — 1 Occ.
haz·kî·rū — 2 Occ.
hiz·kîr — 1 Occ.
hiz·zā·ḵer·ḵem — 1 Occ.
kə·haz·kî·rōw — 1 Occ.
kiz·kōr — 1 Occ.
lə·haz·kîr — 4 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page