wə·’us·sə·p̄ū
Englishman's Concordance
wə·’us·sə·p̄ū — 2 Occurrences

Isaiah 24:22
HEB: וְאֻסְּפ֨וּ אֲסֵפָ֤ה אַסִּיר֙
NAS: They will be gathered together
KJV: And they shall be gathered together, [as] prisoners
INT: will be gathered together prisoners

Hosea 10:10
HEB: בְּאַוָּתִ֖י וְאֶסֳּרֵ֑ם וְאֻסְּפ֤וּ עֲלֵיהֶם֙ עַמִּ֔ים
NAS: them; And the peoples will be gathered against
KJV: them; and the people shall be gathered against them, when they shall bind
INT: is my desire will chastise will be gathered against and the peoples

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 622
202 Occurrences


’ā·sap̄ — 3 Occ.
’ā·sā·p̄ə·tî — 1 Occ.
’ā·sap̄·tā — 1 Occ.
’ā·sap̄·tî — 2 Occ.
’ā·sêp̄ — 3 Occ.
’ā·sə·p̄ū — 4 Occ.
’ā·sōp̄ — 3 Occ.
’ă·su·p̄ê — 1 Occ.
bə·’ā·sə·pə·ḵā — 2 Occ.
bə·’ā·sə·pə·ḵem — 1 Occ.
bə·hiṯ·’as·sêp̄ — 1 Occ.
’e·’ĕ·sōp̄ — 1 Occ.
’es·p̄āh- — 1 Occ.
’ĕ·sōp̄ — 5 Occ.
hā·’ō·sêp̄ — 1 Occ.
hê·’ā·sêp̄ — 2 Occ.
hê·’ā·sə·p̄î — 1 Occ.
hê·’ā·sə·p̄ū — 5 Occ.
hê·’ā·sōp̄ — 1 Occ.
’is·p̄ū- — 6 Occ.
’is·pî — 1 Occ.
ke·’ĕ·sōp̄ — 1 Occ.
le·’ĕ·sōp̄ — 3 Occ.
mə·’as·p̄āw — 1 Occ.
mə·’as·sêp̄ — 4 Occ.
mə·’us·sāp̄ — 1 Occ.
ne·’ĕ·sāp̄ — 3 Occ.
ne·’ĕ·sā·p̄îm — 3 Occ.
ne·’ĕ·sā·p̄ū — 1 Occ.
ne·’es·p̄ū — 14 Occ.
ne·’ĕ·sōp̄ — 1 Occ.
’ō·sə·p̄āh — 1 Occ.
’ō·sə·p̄ām — 1 Occ.
’ō·sip̄·ḵā — 3 Occ.
ta·’as·p̄î — 1 Occ.
tê·’ā·sêp̄ — 3 Occ.
te·’ĕ·sōp̄ — 2 Occ.
tō·sêp̄ — 1 Occ.
ū·mə·’as·sip̄·ḵem — 1 Occ.
wa·’ă·sap̄·tōw — 2 Occ.
way·ya·’as·p̄āh — 1 Occ.
way·ya·’as·p̄ê·hū — 1 Occ.
way·ya·’as·p̄êm — 1 Occ.
way·ya·’as·p̄ū — 10 Occ.
way·yê·’ā·sep̄ — 7 Occ.
way·yê·’ā·sə·p̄ū — 12 Occ.
way·ye·’ĕ·sōp̄ — 20 Occ.
wə·’ā·sap̄ — 3 Occ.
wə·’ā·sap̄·tā — 5 Occ.
wə·’ā·sap̄·tāh — 1 Occ.
wə·’ā·sap̄·tî — 4 Occ.
wə·’ā·sə·p̄ū — 2 Occ.
wə·ḵe·’ĕ·sōp̄ — 1 Occ.
wə·ham·’as·sêp̄ — 2 Occ.
wə·hê·’ā·sêp̄ — 1 Occ.
wə·ne·’ĕ·sap̄ — 1 Occ.
wə·ne·’ĕ·sap̄·tā — 3 Occ.
wə·ne·’ĕ·sap̄·tem — 1 Occ.
wə·ne·’ĕ·sā·p̄ū — 1 Occ.
wə·ne·’es·p̄āh — 1 Occ.
wə·ne·’es·p̄ū- — 4 Occ.
wə·’us·sap̄ — 2 Occ.
wə·’us·sə·p̄ū — 2 Occ.
wə·ya·’as·p̄ê·hū — 1 Occ.
wə·yê·’ā·sə·p̄ū — 1 Occ.
ya·’as·p̄e·ḵā — 1 Occ.
ya·’as·p̄ê·nî — 1 Occ.
yê·’ā·sêp̄ — 9 Occ.
yê·’ā·sə·p̄ū — 6 Occ.
yê·’ā·sê·p̄ūn — 1 Occ.
ye·’ĕ·sōp̄ — 3 Occ.
Additional Entries
wə·ḵe·’ĕ·sōp̄ — 1 Occ.
wə·ham·’as·sêp̄ — 2 Occ.
wə·hê·’ā·sêp̄ — 1 Occ.
wə·ne·’ĕ·sap̄ — 1 Occ.
wə·ne·’ĕ·sap̄·tā — 3 Occ.
wə·ne·’ĕ·sap̄·tem — 1 Occ.
wə·ne·’ĕ·sā·p̄ū — 1 Occ.
wə·ne·’es·p̄āh — 1 Occ.
wə·ne·’es·p̄ū- — 4 Occ.
wə·’us·sap̄ — 2 Occ.
wə·ya·’as·p̄ê·hū — 1 Occ.
wə·yê·’ā·sə·p̄ū — 1 Occ.
ya·’as·p̄e·ḵā — 1 Occ.
ya·’as·p̄ê·nî — 1 Occ.
yê·’ā·sêp̄ — 9 Occ.
yê·’ā·sə·p̄ū — 6 Occ.
yê·’ā·sê·p̄ūn — 1 Occ.
ye·’ĕ·sōp̄ — 3 Occ.
’ā·sāp̄ — 27 Occ.
lə·’ā·sāp̄ — 15 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page