yə·ḥō·w·lā·lū
Englishman's Concordance
yə·ḥō·w·lā·lū — 1 Occurrence

Job 26:5
HEB: הָרְפָאִ֥ים יְחוֹלָ֑לוּ מִתַּ֥חַת מַ֝֗יִם
NAS: The departed spirits tremble Under
KJV: Dead [things] are formed from under the waters,
INT: the departed tremble Under the waters

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 2342
60 Occurrences


ḥā·lāh — 2 Occ.
ḥal·nū — 1 Occ.
ḥal·tî — 1 Occ.
ḥā·lū — 2 Occ.
ḥî·lū — 2 Occ.
ḥō·w·lā·lə·tā — 1 Occ.
ḥō·w·lā·lə·tî — 3 Occ.
ḥō·lêl — 1 Occ.
ḥūl — 1 Occ.
ḥū·lî — 2 Occ.
ham·mə·ḥō·lə·lō·wṯ — 1 Occ.
hă·yū·ḥal — 1 Occ.
lā·ḥūl — 1 Occ.
mə·ḥō·w·lêl- — 1 Occ.
mə·ḥō·lə·le·ḵā — 1 Occ.
miṯ·ḥō·w·lêl — 2 Occ.
’ō·w·ḥî·lāh — 1 Occ.
tā·ḥîl — 2 Occ.
ṯā·ḥî·lū — 1 Occ.
tā·ḥūl — 1 Occ.
tə·ḥî·lîn — 1 Occ.
tə·ḥō·w·lêl — 1 Occ.
tə·ḥō·w·lel·ḵem — 1 Occ.
ū·ṯə·ḥō·w·lêl — 1 Occ.
way·yā·ḥel — 3 Occ.
way·yā·ḥî·lū — 1 Occ.
wat·tā·ḥêl — 1 Occ.
wat·tā·ḥōl — 1 Occ.
wat·tə·ḥō·w·lêl — 1 Occ.
wat·tiṯ·ḥal·ḥal — 1 Occ.
wə·ḥā·lāh — 1 Occ.
wə·ḥā·lū — 1 Occ.
wə·hiṯ·ḥō·w·lêl — 1 Occ.
wə·ṯā·ḥîl — 1 Occ.
wə·yā·ḥîl — 1 Occ.
yā·ḥîl — 4 Occ.
yā·ḥî·lū — 5 Occ.
yā·ḥūl — 2 Occ.
yā·ḥu·lū — 1 Occ.
yə·ḥî·lūn — 1 Occ.
yə·ḥō·w·lā·lū — 1 Occ.
yə·ḥō·w·lêl — 1 Occ.
Additional Entries
wə·ḥā·lāh — 1 Occ.
wə·ḥā·lū — 1 Occ.
wə·hiṯ·ḥō·w·lêl — 1 Occ.
wə·ṯā·ḥîl — 1 Occ.
wə·yā·ḥîl — 1 Occ.
yā·ḥîl — 4 Occ.
yā·ḥî·lū — 5 Occ.
yā·ḥūl — 2 Occ.
yā·ḥu·lū — 1 Occ.
yə·ḥî·lūn — 1 Occ.
yə·ḥō·w·lêl — 1 Occ.
wə·ḥūl — 2 Occ.
ba·ḥō·wl — 1 Occ.
ḵa·ḥō·wl — 1 Occ.
ḥō·wl — 3 Occ.
ha·ḥō·wl — 1 Occ.
ka·ḥō·wl — 7 Occ.
kə·ḥō·wl — 4 Occ.
mê·ḥō·wl — 3 Occ.
ū·ḵə·ḥō·wl — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page