Mark 13:4
New International Version
"Tell us, when will these things happen? And what will be the sign that they are all about to be fulfilled?"

New Living Translation
"Tell us, when will all this happen? What sign will show us that these things are about to be fulfilled?"

English Standard Version
“Tell us, when will these things be, and what will be the sign when all these things are about to be accomplished?”

Berean Study Bible
“Tell us, when will these things happen? And what will be the sign that they are about to be fulfilled?”

New American Standard Bible
"Tell us, when will these things be, and what will be the sign when all these things are going to be fulfilled?"

King James Bible
Tell us, when shall these things be? and what shall be the sign when all these things shall be fulfilled?

Holman Christian Standard Bible
Tell us, when will these things happen? And what will be the sign when all these things are about to take place?"

International Standard Version
"Tell us, when will these things happen, and what will be the sign when these things will be put into effect?"

NET Bible
"Tell us, when will these things happen? And what will be the sign that all these things are about to take place?"

Aramaic Bible in Plain English
“Tell us, when will these things be? What is the sign when all these things are near to being fulfilled?”

GOD'S WORD® Translation
"Tell us, when will this happen? What will be the sign when all this will come to an end?"

Jubilee Bible 2000
Tell us, when shall these things be? and what shall be the sign when all things are to be finished?

King James 2000 Bible
Tell us, when shall these things be? and what shall be the sign when all these things shall be fulfilled?

American King James Version
Tell us, when shall these things be? and what shall be the sign when all these things shall be fulfilled?

American Standard Version
Tell us, when shall these things be? and what'shall be the sign when these things are all about to be accomplished?

Douay-Rheims Bible
Tell us, when shall these things be? and what shall be the sign when all these things shall begin to be fulfilled?

Darby Bible Translation
Tell us, when shall these things be, and what is the sign when all these things are going to be fulfilled?

English Revised Version
Tell us, when shall these things be? and what shall be the sign when these things are all about to be accomplished?

Webster's Bible Translation
Tell us, when will these things be? and what will be the sign when all these things shall be fulfilled?

Weymouth New Testament
"Tell us, When will these things be? and what will be the sign when all these predictions are on the point of being fulfilled?"

World English Bible
"Tell us, when will these things be? What is the sign that these things are all about to be fulfilled?"

Young's Literal Translation
Tell us when these things shall be? and what is the sign when all these may be about to be fulfilled?'

Markus 13:4 Afrikaans PWL
“Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge gebeur en wat is die teken wanneer al hierdie dinge nader kom om vervul te word?”

Marku 13:4 Albanian
''Na thuaj, kur do të ndodhin këto gjëra dhe cila do të jetë shenja e kohës në të cilën të gjitha këto gjëra do të duhet të mbarohen?''.

ﻣﺮﻗﺲ 13:4 Arabic: Smith & Van Dyke
قل لنا متى يكون هذا وما هي العلامة عندما يتم جميع هذا.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍՒ 13:4 Armenian (Western): NT
«Ըսէ՛ մեզի, ե՞րբ պիտի ըլլայ ատիկա, եւ ի՞նչ նշան պիտի ըլլայ այդ բոլորին կատարուելու ատենը»:

Euangelioa S. Marc-en araura. 13:4 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Cioitela, Erraguc noiz gauça horiac içanen diraden, eta cer signo içanen den gauça horiac guciac complituren diradenean.

Dyr Marx 13:4 Bavarian
"Sag üns diend, wann dös gschieght, und an was myn kennt, däß s End von all dönn vor dyr Tür steet!"

Марко 13:4 Bulgarian
Кажи ни, кога ще бъде това? и какъв [ще бъде] знакът, когато всичко това предстои да се изпълни?

中文標準譯本 (CSB Traditional)
「請告訴我們,這些事什麼時候會發生呢?這一切將要成就的時候,會有什麼預兆呢?」

中文标准译本 (CSB Simplified)
“请告诉我们,这些事什么时候会发生呢?这一切将要成就的时候,会有什么预兆呢?”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
「請告訴我們,什麼時候有這些事呢?這一切事將成的時候有什麼預兆呢?」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
“请告诉我们,什么时候有这些事呢?这一切事将成的时候有什么预兆呢?”

馬 可 福 音 13:4 Chinese Bible: Union (Traditional)
請 告 訴 我 們 , 甚 麼 時 候 有 這 些 事 呢 ? 這 一 切 事 將 成 的 時 候 有 甚 麼 豫 兆 呢 ?

馬 可 福 音 13:4 Chinese Bible: Union (Simplified)
请 告 诉 我 们 , 甚 麽 时 候 有 这 些 事 呢 ? 这 一 切 事 将 成 的 时 候 有 甚 麽 豫 兆 呢 ?

Evanðelje po Marku 13:4 Croatian Bible
Reci nam kada će to biti i na koji se znak sve to ima svršiti?

Marek 13:4 Czech BKR
Pověz nám, kdy to bude? A které znamení, když se toto všecko bude plniti?

Markus 13:4 Danish
»Sig os, naar skal dette ske, og hvilket er Tegnet, naar alt dette skal til at fuldbyrdes?«

Markus 13:4 Dutch Staten Vertaling
Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk is het teken, wanneer deze dingen alle voleindigd zullen worden?

Nestle Greek New Testament 1904
Εἰπὸν ἡμῖν, πότε ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ ταῦτα συντελεῖσθαι πάντα;

Westcott and Hort 1881
Εἰπὸν ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ ταῦτα συντελεῖσθαι πάντα.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Εἰπὸν ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ ταῦτα συντελεῖσθαι πάντα.

RP Byzantine Majority Text 2005
Εἰπὲ ἡμῖν, πότε ταῦτα ἔσται; Καὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ πάντα ταῦτα συντελεῖσθαι;

Greek Orthodox Church 1904
Εἰπὲ ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ πάντα ταῦτα συντελεῖσθαι;

Tischendorf 8th Edition
εἰπὸν ἡμῖν, πότε ταῦτα ἔσται; καὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ ταῦτα συντελεῖσθαι πάντα;

Scrivener's Textus Receptus 1894
Εἰπὲ ἡμῖν, πότε ταῦτα ἔσται; καὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ πάντα ταῦτα συντελεῖσθαι;

Stephanus Textus Receptus 1550
Εἰπὲ ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται καὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ πάντα ταῦτα συντελεῖσθαι

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ειπον ημιν ποτε ταυτα εσται και τι το σημειον οταν μελλη ταυτα συντελεισθαι παντα

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ειπον ημιν ποτε ταυτα εσται και τι το σημειον οταν μελλη ταυτα συντελεισθαι παντα

Stephanus Textus Receptus 1550
ειπε ημιν ποτε ταυτα εσται και τι το σημειον οταν μελλη παντα ταυτα συντελεισθαι

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Ειπε ημιν, ποτε ταυτα εσται; και τι το σημειον οταν μελλη παντα ταυτα συντελεισθαι;

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ειπε ημιν ποτε ταυτα εσται και τι το σημειον οταν μελλη παντα ταυτα συντελεισθαι

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ειπον ημιν ποτε ταυτα εσται και τι το σημειον οταν μελλη ταυτα συντελεισθαι παντα

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Eipon hēmin, pote tauta estai, kai ti to sēmeion hotan mellē tauta synteleisthai panta?

Eipon hemin, pote tauta estai, kai ti to semeion hotan melle tauta synteleisthai panta?

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Eipon hēmin pote tauta estai, kai ti to sēmeion hotan mellē tauta synteleisthai panta.

Eipon hemin pote tauta estai, kai ti to semeion hotan melle tauta synteleisthai panta.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 13:4 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
eipon ēmin pote tauta estai kai ti to sēmeion otan mellē tauta sunteleisthai panta

eipon Emin pote tauta estai kai ti to sEmeion otan mellE tauta sunteleisthai panta

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 13:4 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
eipe ēmin pote tauta estai kai ti to sēmeion otan mellē panta tauta sunteleisthai

eipe Emin pote tauta estai kai ti to sEmeion otan mellE panta tauta sunteleisthai

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 13:4 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
eipe ēmin pote tauta estai kai ti to sēmeion otan mellē panta tauta sunteleisthai

eipe Emin pote tauta estai kai ti to sEmeion otan mellE panta tauta sunteleisthai

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 13:4 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
eipe ēmin pote tauta estai kai ti to sēmeion otan mellē panta tauta sunteleisthai

eipe Emin pote tauta estai kai ti to sEmeion otan mellE panta tauta sunteleisthai

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 13:4 Westcott/Hort - Transliterated
eipon ēmin pote tauta estai kai ti to sēmeion otan mellē tauta sunteleisthai panta

eipon Emin pote tauta estai kai ti to sEmeion otan mellE tauta sunteleisthai panta

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 13:4 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
eipon ēmin pote tauta estai kai ti to sēmeion otan mellē tauta sunteleisthai panta

eipon Emin pote tauta estai kai ti to sEmeion otan mellE tauta sunteleisthai panta

Márk 13:4 Hungarian: Karoli
Mondd meg nékünk, mikor történnek meg ezek; és mi [lesz] a jel, a mikor mindezek beteljesednek?

La evangelio laŭ Marko 13:4 Esperanto
Diru al ni, kiam tio estos? kaj kio estas la signo, kiam cxio tio devos plenumigxi?

Evankeliumi Markuksen mukaan 13:4 Finnish: Bible (1776)
Sano meille, koska nämä tapahtuvat? Ja mikä merkki on, koska nämät kaikki päätetään?

Marc 13:4 French: Darby
Dis-nous quand ces choses auront lieu, et quel sera le signe quand toutes ces choses devront s'accomplir?

Marc 13:4 French: Louis Segond (1910)
Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir?

Marc 13:4 French: Martin (1744)
[Disant] : dis-nous quand ces choses arriveront, et quel signe il y aura quand toutes ces choses devront s'accomplir.

Markus 13:4 German: Modernized
Sage uns, wann wird das alles geschehen, und was wird das Zeichen sein wann das alles soll vollendet werden?

Markus 13:4 German: Luther (1912)
Sage uns, wann wird das alles geschehen? Und was wird das Zeichen sein, wann das alles soll vollendet werden?

Markus 13:4 German: Textbibel (1899)
sage uns, wann wird das sein? und was ist das Zeichen, wann dieses alles in Erfüllung gehen soll?

Marco 13:4 Italian: Riveduta Bible (1927)
Dicci, quando avverranno queste cose, e qual sarà il segno del tempo in cui tutte queste cose staranno per compiersi?

Marco 13:4 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Dicci, quando avverranno queste cose? e qual sarà il segno del tempo, nel quale tutte queste cose avranno fine?

MARKUS 13:4 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Nyatakanlah kiranya kepada kami, bilakah segala perkara itu akan berlaku kelak? Dan apakah alamatnya, apabila semuanya itu hampir jadi kelak?

Mark 13:4 Kabyle: NT
Ini-yaɣ-d melmi ara d-yedṛu wayagi ; d acu ara ɣ-d-isbeggnen lweqt i deg ara yedṛu wannect-a.

마가복음 13:4 Korean
`우리에게 이르소서 어느 때에 이런 일이 있겠사오며 이 모든 일이 이루려 할 때에 무슨 징조가 있사오리이까 ?'

Marcus 13:4 Latin: Vulgata Clementina
Dic nobis, quando ista fient ? et quod signum erit, quando hæc omnia incipient consummari ?

Sv. Marks 13:4 Latvian New Testament
Saki mums, kad tas notiks un kāda zīme būs, kad tas viss sāks piepildīties?

Evangelija pagal Morkø 13:4 Lithuanian
“Pasakyk mums, kada tai įvyks ir koks bus ženklas, kai visa tai pradės pildytis?”

Mark 13:4 Maori
Korerotia mai ki a matou, ko ahea enei mea, a he aha te tohu ina tata enei mea katoa te rite?

Markus 13:4 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Si oss: Når skal dette skje? og hvad er tegnet når alt dette skal fullbyrdes?

Marcos 13:4 Spanish: La Biblia de las Américas
Dinos, ¿cuándo sucederá esto, y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir?

Marcos 13:4 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Dinos, ¿cuándo sucederá esto, y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir?"

Marcos 13:4 Spanish: Reina Valera Gómez
Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse?

Marcos 13:4 Spanish: Reina Valera 1909
Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿y qué señal habrá cuando todas estas cosas han de cumplirse?

Marcos 13:4 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas las cosas han de ser acabadas?

Marcos 13:4 Bíblia King James Atualizada Português
“Dize-nos quando acontecerão estes eventos, e que sinal haverá quando todos eles estiverem prestes a cumprir-se?”

Marcos 13:4 Portugese Bible
Dize-nos, quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir?   

Marcu 13:4 Romanian: Cornilescu
,,Spune-ne cînd se vor întîmpla aceste lucruri, şi care va fi semnul cînd se vor împlini toate aceste lucruri?``

От Марка 13:4 Russian: Synodal Translation (1876)
скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться?

От Марка 13:4 Russian koi8r
скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда всё сие должно совершиться?

Mark 13:4 Shuar New Testament
Uuntß, Tφmiam nu, ┐Urutiß T·runatta. Nu T·runatin jeakuisha itiura nekaattajia? Paant ujatmakta tiarmiayi.

Markus 13:4 Swedish (1917)
»Säg oss när detta skall ske, och vad som bliver tecknet till att tiden är inne, då allt detta skall gå i fullbordan.»

Marko 13:4 Swahili NT
Twambie mambo haya yatatukia lini? Ni ishara gani itakayoonyesha kwamba mambo haya karibu yatimizwe?

Marcos 13:4 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? at ano ang magiging tanda pagka malapit ng maganap ang lahat ng mga bagay na ito?

Ǝlinjil wa n Markus 13:4 Tawallamat Tamajaq NT
«Ǝməl-anaɣ əmmay ad zʼagu arat wa tənneɣ ihogan? Ma za təqqəl alɣalamat ta za tassaknit as ibuk y igi?»

มาระโก 13:4 Thai: from KJV
ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายทราบว่า เหตุการณ์เหล่านี้จะบังเกิดขึ้นเมื่อไร สิ่งไรจะเป็นหมายสำคัญว่าการณ์ทั้งปวงนี้จวนจะสำเร็จ

Markos 13:4 Turkish

Марко 13:4 Ukrainian: NT
Скажи нам, коли се буде, й яка ознака, коли має все те скінчитись?

Mark 13:4 Uma New Testament
Ra'uli': "Uli' -kakai ba nto'uma kadupa' -na to nu'uli' toe-e we'i, pai' napa mpai' to jadi' tanda ane hawe'ea toe neo' madupa' -pi."

Maùc 13:4 Vietnamese (1934)
Xin thầy nói cho chúng tôi biết lúc nào các điều đó xảy đến, và có điềm chi cho người ta biết các sự đó sẽ hoàn thành?

Mark 13:3
Top of Page
Top of Page