Evanðelje po Marku 13
Croatian Bible
1 Kad je izlazio iz Hrama, rekne mu jedan od njegovih učenika: Učitelju, gledaj! Kakva li kamenja, kakvih li zdanja! 2Isus mu odvrati: Vidiš li ta veličanstvena zdanja? Ne, neće se ostaviti ni kamen na kamenu nerazvaljen.

3Dok je zatim na Maslinskoj gori sjedio sučelice Hramu, upitaju ga nasamo Petar, Jakov, Ivan i Andrija: 4Reci nam kada će to biti i na koji se znak sve to ima svršiti? 5Tada im Isus poče govoriti: Pazite da vas tko ne zavede. 6Mnogi će doći u moje ime i govoriti: Ja sam! I mnoge će zavesti. 7Kada pak čujete za ratove i za glasove o ratovima, ne uznemirujte se. Treba da se to dogodi, ali to još nije svršetak. 8Narod će ustati protiv naroda, kraljevstvo protiv kraljevstva. Bit će potresa po raznim mjestima, bit će gladi. To je početak trudova.

9Vi pak pazite sami na sebe. Predavat će vas vijećima i tući vas u sinagogama, pred upraviteljima i kraljevima stajat ćete zbog mene, njima za svjedočanstvo. 10A treba da se najprije svim narodima propovijeda evanđelje. 11Kad vas budu vodili na izručenje, ne brinite se unaprijed što ćete govoriti, nego govorite što vam bude dano u onaj čas. Ta niste vi koji govorite, nego Duh Sveti. 12Predavat će na smrt brat brata i otac sina. Djeca će ustajati na roditelje i ubijati ih. 13Svi će vas zamrziti zbog imena moga. Ali tko ustraje do svršetka, bit će spašen.

14I kad vidite da grozota pustoši stoluje gdje joj nije mjesto - tko čita, neka razumije - koji se tada zateknu u Judeji, neka bježe u gore! 15Tko bude na krovu, neka ne silazi i ne ulazi u kuću da iz nje što uzme. 16I tko bude u polju, neka se ne okreće natrag da uzme ogrtač! 17Jao trudnicama i dojiljama u one dane! 18A molite da to ne bude zimi 19jer će onih dana biti tjeskoba kakve ne bi od početka stvorenja, koje stvori Bog, sve do sada, a neće je ni biti. 20I kad Gospodin ne bi skratio dane one, nitko se ne bi spasio. No poradi izabranih, koje on sebi izabra, skratio je on te dane. 21Ako vam tada tko rekne: 'Evo Krista ovdje! Eno ondje!' - ne vjerujte. 22Ustat će doista lažni kristi i lažni proroci i tvorit će znamenja i čudesa da, bude li moguće, zavedu izabrane. 23Vi dakle budite na oprezu! Evo, prorekao sam vam sve!

24Nego, u one dane, nakon one nevolje, sunce će pomrčati i mjesec neće više svijetljeti 25a zvijezde će s neba padati i sile će se nebeske poljuljati. 26Tada će ugledati Sina Čovječjega gdje dolazi na oblacima s velikom moći i slavom. 27I razaslat će anđele i sabrati svoje izabranike s četiri vjetra, s kraja zemlje do na kraj neba.

28A od smokve se naučite prispodobi! Kad joj grana već omekša i lišće potjera, znate: ljeto je blizu. 29Tako i vi kad vidite da se to zbiva, znajte: blizu je, na vratima! 30Zaista, kažem vam, ne, neće uminuti naraštaj ovaj dok se sve to ne zbude. 31Nebo će i zemlja uminuti, ali riječi moje ne, neće uminuti. 32A o onom danu i času nitko ne zna, pa ni anđeli na nebu, ni Sin, nego samo Otac.

33Pazite! Bdijte jer ne znate kada je čas. 34Kao kad ono čovjek neki polazeći na put ostavi svoju kuću, upravu povjeri slugama, svakomu svoj posao, a vrataru zapovjedi da bdije. 35Bdijte, dakle, jer ne znate kad će se domaćin vratiti - da li uvečer ili o ponoći, da li za prvih pijetlova ili ujutro - 36da vas ne bi našao pozaspale ako iznenada dođe. 37Što vama kažem, svima kažem: Bdijte!Croatian Bible -- BIBLIJA Prijevod KS Stari i Novi Zavjet -- Copyright by Kršæanska sadašnjost, Zagreb 1988. -- Zahvaljujemo Kršæanskoj sadašnjosti što nam je ustupila svoj tekst.

Bible Hub

Mark 12
Top of Page
Top of Page