Matthew 15:5
New International Version
But you say that if anyone declares that what might have been used to help their father or mother is 'devoted to God,'

New Living Translation
But you say it is all right for people to say to their parents, 'Sorry, I can't help you. For I have vowed to give to God what I would have given to you.'

English Standard Version
But you say, ‘If anyone tells his father or his mother, “What you would have gained from me is given to God,”

Berean Study Bible
But you say that if anyone says to his father or mother, ‘Whatever you would have received from me is a gift devoted to God,’

New American Standard Bible
"But you say, 'Whoever says to his father or mother, "Whatever I have that would help you has been given to God,"

King James Bible
But ye say, Whosoever shall say to his father or his mother, It is a gift, by whatsoever thou mightest be profited by me;

Holman Christian Standard Bible
But you say, Whoever tells his father or mother, "Whatever benefit you might have received from me is a gift committed to the temple"--

International Standard Version
But you say, 'Whoever tells his father or his mother, "Whatever support you might have received from me has been given to God,"

NET Bible
But you say, 'If someone tells his father or mother, "Whatever help you would have received from me is given to God,"

Aramaic Bible in Plain English
“Now you are saying, 'Everyone who will say to father or mother, 'My offering is anything by which you made a profit from me', should honor neither his father nor his mother.”

GOD'S WORD® Translation
But you say that whoever tells his father or mother, 'I have given to God whatever support you might have received from me,'

Jubilee Bible 2000
But ye say, Whosoever shall say to his father or his mother, Whatever I might have helped thee with is already my offering unto God,

King James 2000 Bible
But you say, Whosoever shall say to his father or his mother, It is a gift devoted to God, whatsoever you might have received from me;

American King James Version
But you say, Whoever shall say to his father or his mother, It is a gift, by whatever you might be profited by me;

American Standard Version
But ye say, whosoever shall say to his father or his mother, That wherewith thou mightest have been profited by me is given to God ;

Douay-Rheims Bible
But you say: Whosoever shall say to father or mother, The gift whatsoever proceedeth from me, shall profit thee.

Darby Bible Translation
But *ye* say, Whosoever shall say to his father or mother, It is a gift, whatsoever [it be] by which [received] from me thou wouldest be profited:

English Revised Version
But ye say, Whosoever shall say to his father or his mother, That wherewith thou mightest have been profited by me is given to God;

Webster's Bible Translation
But ye say, Whoever shall say to his father or his mother, It is a gift, by whatever thou mightest be profited by me;

Weymouth New Testament
but you--this is what you say: 'If a man says to his father or mother, That is consecrated, whatever it is, which otherwise you should have received from me--

World English Bible
But you say, 'Whoever may tell his father or his mother, "Whatever help you might otherwise have gotten from me is a gift devoted to God,"

Young's Literal Translation
but ye say, Whoever may say to father or mother, An offering is whatever thou mayest be profited by me; --

Mattheus 15:5 Afrikaans PWL
maar julle sê: ‘Elkeen wat aan vader of moeder sê: ‘dit wat u van my as voordeel kon kry, het ek as ’n offer gegee,’ eer so nie sy vader of moeder nie.

Mateu 15:5 Albanian
Kurse ju thoni: "Kushdo që i thotë atit ose nënës: "Gjithçka me të cilën mund të të mbaja i është ofruar Perëndisë",

ﻣﺘﻰ 15:5 Arabic: Smith & Van Dyke
واما انتم فتقولون من قال لابيه او امه قربان هو الذي تنتفع به مني. فلا يكرم اباه او امه.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 15:5 Armenian (Western): NT
եւ ո՛վ որ անիծէ իր հայրը կամ մայրը, մահո՛վ թող վախճանի”:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  15:5 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Baina çuec dioçue, Norc-ere erranen baitrauca aitari edo amari, Eneganic den dono gucia probetchaturen çaic: ohora ezpadeça-ere bere aita edo bere ama hoguen gabe date.

Dyr Mathäus 15:5 Bavarian
Ös aber leertß: Wer zo de Ölttern sait: 'Dönn Austrag, wo i enk schuldig wär, dyrschain i zo n Opfer.',

Матей 15:5 Bulgarian
Но вие казвате: Който рече на баща си или майка си: Това мое имане, с което би могъл да си помогнеш, е подарено Богу,

中文標準譯本 (CSB Traditional)
你們卻說『如果有人對父親或母親說:我本該給你的已經做了聖殿奉獻,

中文标准译本 (CSB Simplified)
你们却说‘如果有人对父亲或母亲说:我本该给你的已经做了圣殿奉献,

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
你們倒說,無論何人對父母說:『我所當奉給你的已經做了供獻』,

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
你们倒说,无论何人对父母说:‘我所当奉给你的已经做了供献’,

馬 太 福 音 15:5 Chinese Bible: Union (Traditional)
你 們 倒 說 : 無 論 何 人 對 父 母 說 : 我 所 當 奉 給 你 的 已 經 作 了 供 獻 ,

馬 太 福 音 15:5 Chinese Bible: Union (Simplified)
你 们 倒 说 : 无 论 何 人 对 父 母 说 : 我 所 当 奉 给 你 的 已 经 作 了 供 献 ,

Evanðelje po Mateju 15:5 Croatian Bible
A vi velite: 'Rekne li tko ocu ili majci: Pomoć koja te od mene ide neka bude sveti dar,

Matouš 15:5 Czech BKR
Ale vy pravíte: Kdož by koli řekl otci neb mateři: Dar ode mne obětovaný, tobě prospěje, by pak i neuctil otce svého neb mateře své, bez viny bude.

Matthæus 15:5 Danish
Men I sige: »Den, som siger til sin Fader eller sin Moder: »Det, hvormed du skulde være hjulpet af mig, skal være en Tempelgave,« han skal ingenlunde ære sin Fader eller sin Moder.«

Mattheüs 15:5 Dutch Staten Vertaling
Maar gij zegt: Zo wie tot vader of moeder zal zeggen: Het is een gave, zo wat u van mij zou kunnen ten nutte komen; en zijn vader of zijn moeder geenszins zal eren, die voldoet.

Nestle Greek New Testament 1904
ὑμεῖς δὲ λέγετε Ὃς ἂν εἴπῃ τῷ πατρὶ ἢ τῇ μητρί Δῶρον ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς,

Westcott and Hort 1881
ὑμεῖς δὲ λέγετε Ὃς ἂν εἴπῃ τῷ πατρὶ ἢ τῇ μητρί Δῶρον ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς, οὐ μὴ τιμήσει τὸν πατέρα αὐτοῦ·

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ὑμεῖς δὲ λέγετε Ὃς ἂν εἴπῃ τῷ πατρὶ ἢ τῇ μητρί Δῶρον ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς,

RP Byzantine Majority Text 2005
ὑμεῖς δὲ λέγετε, Ὃς ἂν εἴπῃ τῷ πατρὶ ἢ τῇ μητρί, Δῶρον, ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς, καὶ οὐ μὴ τιμήσῃ τὸν πατέρα αὐτοῦ ἢ τὴν μητέρα αὐτοῦ·

Greek Orthodox Church 1904
ὑμεῖς δὲ λέγετε· ὃς ἂν εἴπῃ τῷ πατρὶ ἢ τῇ μητρί, δῶρον ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς, καὶ οὐ μὴ τιμήσει τὸν πατέρα αὐτοῦ ἢ τὴν μητέρα αὐτοῦ·

Tischendorf 8th Edition
ὑμεῖς δὲ λέγετε· ὃς ἂν εἴπῃ τῷ πατρὶ ἢ τῇ μητρί· δῶρον ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς, οὐ μὴ τιμήσει τὸν πατέρα αὐτοῦ ἢ τὴν μητέρα αὐτοῦ.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ὑμεῖς δὲ λέγετε, Ὃς ἂν εἴπῃ τῷ πατρὶ ἢ τῇ μητρί, Δῶρον, ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς,

Stephanus Textus Receptus 1550
ὑμεῖς δὲ λέγετε Ὃς ἂν εἴπῃ τῷ πατρὶ ἢ τῇ μητρί Δῶρον ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
υμεις δε λεγετε ος αν ειπη τω πατρι η τη μητρι δωρον ο εαν εξ εμου ωφεληθης ου μη τιμησει τον πατερα αυτου

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
υμεις δε λεγετε ος αν ειπη τω πατρι η τη μητρι δωρον ο εαν εξ εμου ωφεληθης ου μη τιμησει τον πατερα αυτου η την μητερα αυτου

Stephanus Textus Receptus 1550
υμεις δε λεγετε ος αν ειπη τω πατρι η τη μητρι δωρον ο εαν εξ εμου ωφεληθης

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
υμεις δε λεγετε, Ος αν ειπη τω πατρι η τη μητρι, Δωρον, ο εαν εξ εμου ωφεληθης,

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
υμεις δε λεγετε ος αν ειπη τω πατρι η τη μητρι δωρον ο εαν εξ εμου ωφεληθης και ου μη τιμηση τον πατερα αυτου η την μητερα αυτου

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
υμεις δε λεγετε ος αν ειπη τω πατρι η τη μητρι δωρον ο εαν εξ εμου ωφεληθης ου μη τιμησει τον πατερα αυτου

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
hymeis de legete Hos an eipē tō patri ē tē mētri Dōron ho ean ex emou ōphelēthēs,

hymeis de legete Hos an eipe to patri e te metri Doron ho ean ex emou ophelethes,

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
hymeis de legete Hos an eipē tō patri ē tē mētri Dōron ho ean ex emou ōphelēthēs, ou mē timēsei ton patera autou;

hymeis de legete Hos an eipe to patri e te metri Doron ho ean ex emou ophelethes, ou me timesei ton patera autou;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 15:5 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
umeis de legete os an eipē tō patri ē tē mētri dōron o ean ex emou ōphelēthēs ou mē timēsei ton patera autou ē tēn mētera autou

umeis de legete os an eipE tO patri E tE mEtri dOron o ean ex emou OphelEthEs ou mE timEsei ton patera autou E tEn mEtera autou

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 15:5 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
umeis de legete os an eipē tō patri ē tē mētri dōron o ean ex emou ōphelēthēs kai ou mē timēsē ton patera autou ē tēn mētera autou

umeis de legete os an eipE tO patri E tE mEtri dOron o ean ex emou OphelEthEs kai ou mE timEsE ton patera autou E tEn mEtera autou

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 15:5 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
umeis de legete os an eipē tō patri ē tē mētri dōron o ean ex emou ōphelēthēs

umeis de legete os an eipE tO patri E tE mEtri dOron o ean ex emou OphelEthEs

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 15:5 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
umeis de legete os an eipē tō patri ē tē mētri dōron o ean ex emou ōphelēthēs

umeis de legete os an eipE tO patri E tE mEtri dOron o ean ex emou OphelEthEs

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 15:5 Westcott/Hort - Transliterated
umeis de legete os an eipē tō patri ē tē mētri dōron o ean ex emou ōphelēthēs ou mē timēsei ton patera autou

umeis de legete os an eipE tO patri E tE mEtri dOron o ean ex emou OphelEthEs ou mE timEsei ton patera autou

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 15:5 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
umeis de legete os an eipē tō patri ē tē mētri dōron o ean ex emou ōphelēthēs ou mē timēsei ton patera autou

umeis de legete os an eipE tO patri E tE mEtri dOron o ean ex emou OphelEthEs ou mE timEsei ton patera autou

Máté 15:5 Hungarian: Karoli
Ti pedig ezt mondjátok: A ki atyjának vagy anyjának ezt mondja: Templomi ajándék az, a mivel megsegíthetlek, az olyan akár ne is tisztelje az õ atyját vagy anyját.

La evangelio laŭ Mateo 15:5 Esperanto
Sed vi diras:Se iu diros al sia patro aux al sia patrino:Oferdono estu tio, per kio vi povus profiti de mi,

Evankeliumi Matteuksen mukaan 15:5 Finnish: Bible (1776)
Mutta te sanotte: jokainen sanokaan isälle taikka äidille: se on uhrattu, jolla sinua piti minulta autettaman: ja ei ensinkään kunnoittaisi isäänsä eikä äitiänsä.

Matthieu 15:5 French: Darby
mais vous, vous dites: Quiconque dira à son pere ou à sa mere: Tout ce dont tu pourrais tirer profit de ma part est un don,

Matthieu 15:5 French: Louis Segond (1910)
Mais vous, vous dites: Celui qui dira à son père ou à sa mère: Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu,

Matthieu 15:5 French: Martin (1744)
Mais vous dites : quiconque aura dit à son père ou à sa mère : [Tout] don qui [sera offert] de par moi, sera à ton profit;

Matthaeus 15:5 German: Modernized
Aber ihr lehret: Wer zum Vater oder zur Mutter spricht: Wenn ich's opfere, so ist's dir viel nützer, der tut wohl.

Matthaeus 15:5 German: Luther (1912)
Ihr aber lehret: Wer zum Vater oder Mutter spricht: "Es ist Gott gegeben, was dir sollte von mir zu Nutz kommen", der tut wohl.

Matthaeus 15:5 German: Textbibel (1899)
Ihr aber saget: wer zu Vater oder Mutter spricht: Opfergabe soll sein, was du von mir haben könntest,

Matteo 15:5 Italian: Riveduta Bible (1927)
Se uno dice a suo padre o a sua madre: Quello con cui potrei assisterti è offerta a Dio,

Matteo 15:5 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ma voi dite: Chiunque avrà detto al padre, o alla madre: Tutto ciò, di che tu potresti esser da me sovvenuto, è offerta a Dio;

MATIUS 15:5 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Tetapi kata kamu ini: Barangsiapa yang berkata kepada bapanya atau ibunya, bahwa barang yang patut menjadi faedahmu daripadaku itulah kupersembahkan kepada Allah;

Matthew 15:5 Kabyle: NT
Meɛna kunwi teqqaṛem : win yefkan d lweɛda i Ṛebbi ayen s wacu i glaq ad iɛiwen imawlan-is,

마태복음 15:5 Korean
너희는 가로되 누구든지 아비에게나 어미에게 말하기를 내가 드려 유익하게 할 것이 하나님께 드림이 되었다고 하기만 하면

Matthaeus 15:5 Latin: Vulgata Clementina
Vos autem dicitis : Quicumque dixerit patri, vel matri : Munus, quodcumque est ex me, tibi proderit :

Sv. Matejs 15:5 Latvian New Testament
Bet jūs sakāt: kas tēvam un mātei saka: kas tev no manis par labu pienākas, lai ir upura dāvana,

Evangelija pagal Matà 15:5 Lithuanian
O jūs sakote: ‘Kiekvienas, kas pasakys tėvui ar motinai:­Viskas, kas tau būtų naudinga iš manęs, tebūnie dovana Dievui­

Matthew 15:5 Maori
Ko koutou ia hei mea, Ki te mea tetahi ki tona papa, ki tona whaea ranei, Ko taku mea hei atawhainga mou kua tapaea atu ki te Atua;

Matteus 15:5 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
men I sier: Den som sier til far eller mor: Det du skulde hatt til hjelp av mig, det gir jeg til templet - han skylder ikke å hedre sin far eller sin mor.

Mateo 15:5 Spanish: La Biblia de las Américas
Pero vosotros decís: ``Cualquiera que diga a su padre o a su madre: `Es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudieras ser ayudado',

Mateo 15:5 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Pero ustedes dicen: 'Cualquiera que diga a su padre o a su madre: "Es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudieras ser ayudado,"

Mateo 15:5 Spanish: Reina Valera Gómez
Pero vosotros decís: Cualquiera que dijere a su padre o a su madre: Es mi ofrenda todo aquello con que pudiera ayudarte,

Mateo 15:5 Spanish: Reina Valera 1909
Mas vosotros decís: Cualquiera que dijere al padre ó á la madre: Es ya ofrenda mía á Dios todo aquello con que pudiera valerte;

Mateo 15:5 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Pero vosotros decís: Cualquiera que dijere al padre o a la madre: Es ya ofrenda mía a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte,

Mateus 15:5 Bíblia King James Atualizada Português
Contudo, vós dizeis que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: ‘Oferta é ao Senhor a ajuda que de mim devias receber’;

Mateus 15:5 Portugese Bible
Mas vós dizeis: Qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe: O que poderias aproveitar de mim é oferta ao Senhor; esse de modo algum terá de honrar a seu pai.   

Matei 15:5 Romanian: Cornilescu
Dar voi ziceţi: ,Cine va zice tatălui său sau mamei sale: ,Ori cu ce te-aş putea ajuta, l-am închinat lui Dumnezeu,`

От Матфея 15:5 Russian: Synodal Translation (1876)
А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался,

От Матфея 15:5 Russian koi8r
А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар [Богу] то, чем бы ты от меня пользовался,

Matthew 15:5 Shuar New Testament

Matteus 15:5 Swedish (1917)
Men I sägen, att om någon säger till sin fader eller sin moder: 'Vad du av mig kunde hava fått till hjälp, det giver jag i stället såsom offergåva', då behöver han alls icke hedra sin fader eller sin moder.

Matayo 15:5 Swahili NT
Lakini ninyi mwafundisha ati mtu akiwa na kitu ambacho angeweza kuwasaidia nacho baba au mama yake, lakini akasema: Kitu hiki nimemtolea Mungu,

Mateo 15:5 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Datapuwa't sinasabi ninyo, Sinomang magsabi sa kaniyang ama o sa kaniyang ina, Yaong mangyayaring pakinabangan mo sa akin ay hain ko na sa Dios:

Ǝlinjil wa n Matta 15:5 Tawallamat Tamajaq NT
Mišan kawanay tǝgannim y aytedan, as inna awedan y abba-net madeɣ anna-net: Arat wa kay-z-akfaɣ imos tadhǝlt-nak, ǝssinsaq-qu y ad t-aga takutay,

มัทธิว 15:5 Thai: from KJV
แต่พวกท่านกลับสอนว่า `ผู้ใดจะกล่าวแก่บิดามารดาว่า "สิ่งใดของข้าพเจ้าซึ่งอาจเป็นประโยชน์แก่ท่าน สิ่งนั้นเป็นของถวายแด่พระเจ้าแล้ว"

Matta 15:5 Turkish
Ama siz, ‹Her kim anne ya da babasına, benden alacağın bütün yardım Tanrıya adanmıştır derse, artık babasına saygı göstermek zorunda değildir› diyorsunuz. Böylelikle, töreniz uğruna Tanrının sözünü geçersiz kılmış oluyorsunuz.

Матей 15:5 Ukrainian: NT
Ви ж кажете: Хто скаже батькові або матері: Се дар (Божий), чим би ти з мене мав покористуватись,

Matthew 15:5 Uma New Testament

Ma-thi-ô 15:5 Vietnamese (1934)
Nhưng các ngươi lại nói rằng: Ai nói cùng cha mẹ rằng: Những điều mà tôi có thể giúp cha mẹ, đã dâng cho Ðức Chúa Trời rồi, thì người ấy không cần phải hiếu kính cha mẹ.

Matthew 15:4
Top of Page
Top of Page