Romans 3:8
New International Version
Why not say--as some slanderously claim that we say--"Let us do evil that good may result"? Their condemnation is just!

New Living Translation
And some people even slander us by claiming that we say, "The more we sin, the better it is!" Those who say such things deserve to be condemned.

English Standard Version
And why not do evil that good may come?—as some people slanderously charge us with saying. Their condemnation is just.

Berean Study Bible
Why not say, as some slanderously claim that we say, “Let us do evil that good may result”? Their condemnation is deserved!

New American Standard Bible
And why not say (as we are slanderously reported and as some claim that we say), "Let us do evil that good may come "? Their condemnation is just.

King James Bible
And not rather, (as we be slanderously reported, and as some affirm that we say,) Let us do evil, that good may come? whose damnation is just.

Holman Christian Standard Bible
And why not say, just as some people slanderously claim we say, "Let us do what is evil so that good may come"? Their condemnation is deserved!

International Standard Version
Or can we say—as some people slander us by claiming that we say—"Let's do evil that good may result"? They deserve to be condemned!

NET Bible
And why not say, "Let us do evil so that good may come of it"?--as some who slander us allege that we say. (Their condemnation is deserved!)

Aramaic Bible in Plain English
Or is it as those, whose judgment is reserved for justice, slander us and report that we say, “Let us practice evil that good may come?

GOD'S WORD® Translation
Or can we say, "Let's do evil so that good will come from it"? Some slander us and claim that this is what we say. They are condemned, and that's what they deserve.

Jubilee Bible 2000
And why not say (as we are slanderously reported, and as some affirm that we say), Let us do evil, that good may come? The condemnation of whom is just.

King James 2000 Bible
And not rather, (as we are slanderously reported, and as some affirm that we say,) Let us do evil, that good may come? whose condemnation is just.

American King James Version
And not rather, (as we be slanderously reported, and as some affirm that we say,) Let us do evil, that good may come? whose damnation is just.

American Standard Version
and why not (as we are slanderously reported, and as some affirm that we say), Let us do evil, that good may come? whose condemnation is just.

Douay-Rheims Bible
And not rather (as we are slandered, and as some affirm that we say) let us do evil, that there may come good? whose damnation is just.

Darby Bible Translation
and not, according as we are injuriously charged, and according as some affirm that we say, Let us practise evil things, that good ones may come? whose judgment is just.

English Revised Version
and why not (as we be slanderously reported, and as some affirm that we say), Let us do evil, that good may come? whose condemnation is just.

Webster's Bible Translation
And not rather (as we are slanderously reported, and as some affirm that we say) Let us do evil, that good may come? whose damnation is just.

Weymouth New Testament
And why should we not say--for so they wickedly misrepresent us, and so some charge us with arguing--"Let us do evil that good may come"? The condemnation of those who would so argue is just.

World English Bible
Why not (as we are slanderously reported, and as some affirm that we say), "Let us do evil, that good may come?" Those who say so are justly condemned.

Young's Literal Translation
and not, as we are evil spoken of, and as certain affirm us to say -- 'We may do the evil things, that the good ones may come?' whose judgment is righteous.

Romeine 3:8 Afrikaans PWL
Of is dit, soos kwaad gepraat word van ons deur hulle wat in die oordeel veroordeel sal word en beweer dat ons sê: ‘Laat ons boosheid doen sodat daar goed van kan kom?’

Romakëve 3:8 Albanian
E përse të mos themi si disa që, duke shpifur, pohojnë se ne themi: ''Të bëjmë të keqen që të vijë e mira''? Dënimi i këtyre është i drejtë.

ﺭﻭﻣﻴﺔ 3:8 Arabic: Smith & Van Dyke
أما كما يفترى علينا وكما يزعم قوم اننا نقول لنفعل السيآت لكي تأتي الخيرات. الذين دينونتهم عادلة

ՀՌՈՄԷԱՑԻՆԵՐԻՆ 3:8 Armenian (Western): NT
Եւ ինչո՞ւ պատշաճ չէ ըսել. «Չարիք գործենք՝ որ բարիք յառաջ գայ», ինչպէս ոմանք մեզի հայհոյելով կը զրպարտեն՝՝ թէ մենք այդպէս կ՚ըսենք: Ատոնց դատապարտութիւնը արդարացի է:

Romanoetara. 3:8 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta (guçaz gaizqui minço diraden beçala, eta batzuc guc erraiten dugula dioiten beçala) ceren eztugu gaizqui eguiten, vnguia ethor dadinçát? ceinén damnationea iusto baita.

D Roemer 3:8 Bavarian
Laaufft s gar auf dös aushin, mit was myn üns verleumt?: "Tuen myr non ayn Übl; iewign öbbs Guets haat s aau!" Nän, nän, die Klaffer +kemmend schoon daa hin, wo s hinghoernd!

Римляни 3:8 Bulgarian
И защо да не вършим зло, за да дойде добро? (както някои клеветнически твърдят, че ние [така] говорим). На такива осъждането е справедливо.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
這樣,為什麼不說「讓我們作惡好帶來善」呢?——我們正是如此受到毀謗,也有些人說過我們講了這話——這些人被定罪倒是應該的。

中文标准译本 (CSB Simplified)
这样,为什么不说“让我们作恶好带来善”呢?——我们正是如此受到毁谤,也有些人说过我们讲了这话——这些人被定罪倒是应该的。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
為什麼不說「我們可以作惡以成善」呢?這是毀謗我們的人說我們有這話。這等人定罪是該當的。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
为什么不说“我们可以作恶以成善”呢?这是毁谤我们的人说我们有这话。这等人定罪是该当的。

羅 馬 書 3:8 Chinese Bible: Union (Traditional)
為 甚 麼 不 說 , 我 們 可 以 作 惡 以 成 善 呢 ? 這 是 毀 謗 我 們 的 人 說 我 們 有 這 話 。 這 等 人 定 罪 是 該 當 的 。

羅 馬 書 3:8 Chinese Bible: Union (Simplified)
为 甚 麽 不 说 , 我 们 可 以 作 恶 以 成 善 呢 ? 这 是 毁 谤 我 们 的 人 说 我 们 有 这 话 。 这 等 人 定 罪 是 该 当 的 。

Poslanica Rimljanima 3:8 Croatian Bible
I zar da ne činimo zlo da dođe dobro, kako nas kleveću i kako neki kažu da govorimo? Sud ih pravedni čeka!

Římanům 3:8 Czech BKR
A ne raději (jakž o nás zle mluví a jakož někteří praví, že bychom říkali,): Čiňme zlé věci, aby přišly dobré? Jichžto spravedlivé jest odsouzení.

Romerne 3:8 Danish
Og hvorfor skulde vi da ikke, som man bagvasker os for, og som nogle sige, at vi lære, gøre det onde, for at det gode kan komme deraf? Saadannes Dom er velforskyldt.

Romeinen 3:8 Dutch Staten Vertaling
En zeggen wij niet liever (gelijk wij gelasterd worden, en gelijk sommigen zeggen, dat wij zeggen): Laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit kome? Welker verdoemenis rechtvaardig is.

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ μὴ καθὼς βλασφημούμεθα καὶ καθώς φασίν τινες ἡμᾶς λέγειν ὅτι Ποιήσωμεν τὰ κακὰ ἵνα ἔλθῃ τὰ ἀγαθά; ὧν τὸ κρίμα ἔνδικόν ἐστιν.

Westcott and Hort 1881
καὶ μὴ καθὼς βλασφημούμεθα καὶ καθώς φασίν τινες ἡμᾶς λέγειν ὅτι Ποιήσωμεν τὰ κακὰ ἵνα ἔλθῃ τὰ ἀγαθά; ὧν τὸ κρίμα ἔνδικόν ἐστιν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ μὴ καθὼς βλασφημούμεθα καὶ καθώς φασίν τινες ἡμᾶς λέγειν ὅτι Ποιήσωμεν τὰ κακὰ ἵνα ἔλθῃ τὰ ἀγαθά; ὧν τὸ κρίμα ἔνδικόν ἐστιν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ μή― καθὼς βλασφημούμεθα, καὶ καθώς φασίν τινες ἡμᾶς λέγειν― ὅτι Ποιήσωμεν τὰ κακὰ ἵνα ἔλθῃ τὰ ἀγαθά; Ὧν τὸ κρίμα ἔνδικόν ἐστιν.

Greek Orthodox Church 1904
καὶ μὴ καθὼς βλασφημούμεθα καὶ καθώς φασί τινες ἡμᾶς λέγειν ὅτι ποιήσωμεν τὰ κακὰ ἵνα ἔλθῃ τὰ ἀγαθά; ὧν τὸ κρῖμα ἔνδικόν ἐστι.

Tischendorf 8th Edition
καὶ μὴ καθὼς βλασφημούμεθα καὶ καθώς φασίν τινες ἡμᾶς λέγειν ὅτι ποιήσωμεν τὰ κακὰ ἵνα ἔλθῃ τὰ ἀγαθά; ὧν τὸ κρίμα ἔνδικόν ἐστιν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ μή καθὼς βλασφημούμεθα, καὶ καθώς φασί τινες ἡμᾶς λέγειν ὅτι, Ποιήσωμεν τὰ κακὰ ἵνα ἔλθῃ τὰ ἀγαθά; ὧν τὸ κρίμα ἔνδικόν ἐστι.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ μὴ καθὼς βλασφημούμεθα καὶ καθώς φασίν τινες ἡμᾶς λέγειν ὅτι Ποιήσωμεν τὰ κακὰ ἵνα ἔλθῃ τὰ ἀγαθά ὧν τὸ κρίμα ἔνδικόν ἐστιν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και μη καθως βλασφημουμεθα [και] καθως φασιν τινες ημας λεγειν οτι ποιησωμεν τα κακα ινα ελθη τα αγαθα ων το κριμα ενδικον εστιν

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και μη καθως βλασφημουμεθα και καθως φασιν τινες ημας λεγειν οτι ποιησωμεν τα κακα ινα ελθη τα αγαθα ων το κριμα ενδικον εστιν

Stephanus Textus Receptus 1550
και μη καθως βλασφημουμεθα και καθως φασιν τινες ημας λεγειν οτι ποιησωμεν τα κακα ινα ελθη τα αγαθα ων το κριμα ενδικον εστιν

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και μη καθως βλασφημουμεθα, και καθως φασι τινες ημας λεγειν οτι, Ποιησωμεν τα κακα ινα ελθη τα αγαθα; ων το κριμα ενδικον εστι.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και μη καθως βλασφημουμεθα και καθως φασιν τινες ημας λεγειν οτι ποιησωμεν τα κακα ινα ελθη τα αγαθα ων το κριμα ενδικον εστιν

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και μη καθως βλασφημουμεθα {VAR1: [και] } {VAR2: και } καθως φασιν τινες ημας λεγειν οτι ποιησωμεν τα κακα ινα ελθη τα αγαθα ων το κριμα ενδικον εστιν

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai mē kathōs blasphēmoumetha kai kathōs phasin tines hēmas legein hoti Poiēsōmen ta kaka hina elthē ta agatha? hōn to krima endikon estin.

kai me kathos blasphemoumetha kai kathos phasin tines hemas legein hoti Poiesomen ta kaka hina elthe ta agatha? hon to krima endikon estin.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai mē kathōs blasphēmoumetha kai kathōs phasin tines hēmas legein hoti Poiēsōmen ta kaka hina elthē ta agatha? hōn to krima endikon estin.

kai me kathos blasphemoumetha kai kathos phasin tines hemas legein hoti Poiesomen ta kaka hina elthe ta agatha? hon to krima endikon estin.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 3:8 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai mē kathōs blasphēmoumetha kai kathōs phasin tines ēmas legein oti poiēsōmen ta kaka ina elthē ta agatha ōn to krima endikon estin

kai mE kathOs blasphEmoumetha kai kathOs phasin tines Emas legein oti poiEsOmen ta kaka ina elthE ta agatha On to krima endikon estin

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 3:8 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai mē kathōs blasphēmoumetha kai kathōs phasin tines ēmas legein oti poiēsōmen ta kaka ina elthē ta agatha ōn to krima endikon estin

kai mE kathOs blasphEmoumetha kai kathOs phasin tines Emas legein oti poiEsOmen ta kaka ina elthE ta agatha On to krima endikon estin

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 3:8 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai mē kathōs blasphēmoumetha kai kathōs phasin tines ēmas legein oti poiēsōmen ta kaka ina elthē ta agatha ōn to krima endikon estin

kai mE kathOs blasphEmoumetha kai kathOs phasin tines Emas legein oti poiEsOmen ta kaka ina elthE ta agatha On to krima endikon estin

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 3:8 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai mē kathōs blasphēmoumetha kai kathōs phasin tines ēmas legein oti poiēsōmen ta kaka ina elthē ta agatha ōn to krima endikon estin

kai mE kathOs blasphEmoumetha kai kathOs phasin tines Emas legein oti poiEsOmen ta kaka ina elthE ta agatha On to krima endikon estin

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 3:8 Westcott/Hort - Transliterated
kai mē kathōs blasphēmoumetha [kai] kathōs phasin tines ēmas legein oti poiēsōmen ta kaka ina elthē ta agatha ōn to krima endikon estin

kai mE kathOs blasphEmoumetha [kai] kathOs phasin tines Emas legein oti poiEsOmen ta kaka ina elthE ta agatha On to krima endikon estin

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 3:8 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai mē kathōs blasphēmoumetha {WH: [kai] } {UBS4: kai } kathōs phasin tines ēmas legein oti poiēsōmen ta kaka ina elthē ta agatha ōn to krima endikon estin

kai mE kathOs blasphEmoumetha {WH: [kai]} {UBS4: kai} kathOs phasin tines Emas legein oti poiEsOmen ta kaka ina elthE ta agatha On to krima endikon estin

Rómaiakhoz 3:8 Hungarian: Karoli
Sõt inkább ne cselekedjük-é a rosszat, hogy [abból] jó származzék? - a mint minket rágalmaznak, és a mint némelyek mondogatják, hogy mi így beszélünk, a kiknek kárhoztatása igazságos.

Al la romanoj 3:8 Esperanto
kaj kial ne (kiel ni estas kalumniataj, kaj kelkaj asertas, ke ni diras):Ni faru malbonon, por ke venu bono? ilia kondamno estas justa.

Kirje roomalaisille 3:8 Finnish: Bible (1776)
Ja ei, (niinkuin meitä pilkataan ja niinkuin muutamat puhuvat meidän sanovan,) että meidän pitäis tekemän pahaa, että siitä hyvää tulis? Joiden kadotus on oikia.

Romains 3:8 French: Darby
Et non, comme nous sommes calomnieusement accuses et que quelques-uns pretendent que nous disons: Faisons du mal, afin qu'arrive le bien? -desquels le jugement est juste.

Romains 3:8 French: Louis Segond (1910)
Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns, qui nous calomnient, prétendent que nous le disons? La condamnation de ces gens est juste.

Romains 3:8 French: Martin (1744)
Mais plutôt, selon que nous sommes blâmés, et que quelques-uns disent que nous disons : pourquoi ne faisons-nous du mal, afin qu'il en arrive du bien? desquels la condamnation est juste.

Roemer 3:8 German: Modernized
und nicht vielmehr also tun, wie wir gelästert werden, und wie etliche sprechen, daß wir sagen sollen: Lasset uns Übel tun, auf daß Gutes daraus komme? Welcher Verdammnis ist ganz recht.

Roemer 3:8 German: Luther (1912)
und nicht vielmehr also tun, wie wir gelästert werden und wie etliche sprechen, daß wir sagen: "Lasset uns Übles tun, auf das Gutes daraus komme"? welcher Verdammnis ist ganz recht.

Roemer 3:8 German: Textbibel (1899)
Gilt es dann nicht gar - so werden wir ja gelästert und wird es uns von gewisser Seite unterschoben: lasset uns nur Böses thun, damit Gutes daraus werde? Nun, die haben ihr Urteil, von Rechtswegen.

Romani 3:8 Italian: Riveduta Bible (1927)
E perché (secondo la calunnia che ci è lanciata e la massima che taluni ci attribuiscono), perché non "facciamo il male affinché ne venga il bene?" La condanna di quei tali è giusta.

Romani 3:8 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E non dirassi come siamo infamati, e come alcuni dicono che noi diciamo: Facciamo i mali, acciocchè ne avvengano i beni? de’ quali la condannazione è giusta.

ROMA 3:8 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Dan apakah sebabnya kami tiada berkata (seperti kami difitnahkan oleh beberapa orang bahwa kami sudah berkata), "Biarlah kita berbuat jahat, supaya baiknya datang?" maka mereka itu terkena hukum dengan adil.

Romans 3:8 Kabyle: NT
Llan kra n yemdanen heddṛen fell-aɣ s ẓẓuṛ, qqaṛen belli nenna-d : « Acuɣeṛ ur nxeddem ara cceṛ iwakken a d-yeffeɣ lxiṛ ? » Imdanen am wigi uklalen lɛiqab n Sidi Ṛebbi.

로마서 3:8 Korean
또는 그러면 선을 이루기 위하여 악을 행하자 하지 않겠느냐(어떤 이들이 이렇게 비방하여 우리가 이런 말을 한다고 하니) 저희가 정죄 받는 것이 옳으니라

Romanos 3:8 Latin: Vulgata Clementina
et non (sicut blasphemamur, et sicut aiunt quidam nos dicere) faciamus mala ut veniant bona : quorum damnatio justa est.

Romiešiem 3:8 Latvian New Testament
Un vai nevajadzētu darīt ļaunu, ja tam ir labas sekas (kā daži zaimodami saka, ka mēs tā mācot)? Tādu pazudināšana ir taisnīga.

Laiðkas romieèiams 3:8 Lithuanian
Tai gal “darykime bloga, kad išeitų gera”,­kaip esame šmeižiami ir kaip kai kurie sako mus skelbiant? Tokie pasmerkti vertai.

Romans 3:8 Maori
He aha hoki te penei ai, a ko te kupu whakapae teka tenei mo matou, a ki ta etahi ko ta matou kupu tenei, Tatou ka mahi i te kino, kia puta ai he pai? tika tonu te tau o te he ki a ratou.

Romerne 3:8 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og skal vi da ikke - som vi spottes for, og som nogen sier at vi lærer - gjøre det onde forat det gode kan komme derav? Rettferdig er den dom som treffer slike.

Romanos 3:8 Spanish: La Biblia de las Américas
¿Y por qué no decir (como se nos calumnia, y como algunos afirman que nosotros decimos): Hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de los tales es justa.

Romanos 3:8 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos afirman que nosotros decimos: Hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de los tales es justa.

Romanos 3:8 Spanish: Reina Valera Gómez
¿Y por qué no decir (como somos difamados, y algunos afirman que decimos): Hagamos males para que vengan bienes? La condenación de los cuales es justa.

Romanos 3:8 Spanish: Reina Valera 1909
¿Y por qué no decir (como somos blasfemados, y como algunos dicen que nosotros decimos): Hagamos males para que vengan bienes? la condenación de los cuales es justa.

Romanos 3:8 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
¿Y por qué no decir (como somos infamados, y como algunos dicen que nosotros decimos): Hagamos males para que vengan bienes? La condenación de los cuales es justa.

Romanos 3:8 Bíblia King James Atualizada Português
Ora, por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos: “Pratiquemos o mal para que nos sobrevenha o bem?” Por certo, a condenação dos tais é merecida! O ser humano é infiel e injusto

Romanos 3:8 Portugese Bible
E por que não dizemos: Façamos o mal para que venha o bem? - como alguns caluniosamente afirmam que dizemos; a condenação dos quais é justa.   

Romani 3:8 Romanian: Cornilescu
Şi de ce să nu facem răul ca să vină bine din el, cum pretind unii, cari ne vorbesc de rău, că spunem noi? Osînda acestor oameni este dreaptă.

К Римлянам 3:8 Russian: Synodal Translation (1876)
И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых.

К Римлянам 3:8 Russian koi8r
И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых.

Romans 3:8 Shuar New Testament
Warφ, "Tunßa T·ramujai Y·san pΘnker awajeajai," T· nekas Enentßimpramniaitkiuinkia shuar nuikia "Wats, Ashφ pΘnker ßti tusar Tunßa T·ratai" Tφmin ainti. Kame Chφkich shuar iin kajertamainiak "nuna jintintiainiawai" T·ramji. Nu shuar sumamawartin ainiawai.

Romabrevet 3:8 Swedish (1917)
Och varför skulle vi icke »göra vad ont är, för att gott måtte komma därav», såsom man, för att smäda oss, påstår att vi göra, och såsom några föregiva att vi lära? -- Sådana få med rätta sin dom.

Warumi 3:8 Swahili NT
Ni sawa na kusema: tufanye maovu ili tupate mema! Ndivyo wengine walivyotukashifu kwa kutushtaki kwamba tumefundisha hivyo. Watahukumiwa wanavyostahili!

Mga Taga-Roma 3:8 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At bakit hindi (gaya ng pagkalibak sa atin, at gaya ng pinatotohanan ng ilan na ating sinasabi), Magsigawa tayo ng masama upang dumating ang mabuti? ang kaparusahan sa mga gayon ay matuwid.

Širawt ta iktab Bulǝs i Kǝl-Ǝrrum 3:8 Tawallamat Tamajaq NT
Ma ikma fadda nǝnna: «Mazalatana talbast fǝl a tat-du-tǝgmad tǝnfa?» Arat s ǝnta a sǝr-na gannin arat n aytedan gammaynen a danaɣ-ǝɣšǝdan esǝm. Aytedan win di ǝhoran d ad attarmasan s ǝššǝriɣa ǝn Mǝššina.

โรม 3:8 Thai: from KJV
และทำไมเราจึงไม่ทำความชั่วเพื่อความดีจะเกิดขึ้นจากความชั่วนั้นเล่า (ตามที่บางคนเล่าลือและนินทาหาว่าเราได้กล่าวอย่างนั้น) การลงโทษคนเช่นนั้นก็ยุติธรรมแล้ว

Romalılar 3:8 Turkish
Bazılarının bizi kötüleyerek, söylediğimizi ileri sürdüğü gibi niçin, ‹‹Kötülük yapalım da bundan iyilik çıksın›› demeyelim? Böylelerinin yargılanması yerindedir.

Римляни 3:8 Ukrainian: NT
А не (так тому бути), як нас хулять, і як говорять деякі, нїби ми кажемо, що нумо робити лихе, щоб прийшло добре? Праведний суд на таких.

Romans 3:8 Uma New Testament
Ane hewa toe-di, ma'ala lau-mi ta'uli' hewa toi: "Agina tababehi lau po'ingku to dada'a bona mehuwu to lompe'." Ria-midi tauna to mpobalihi-a, ra'uli' ria-a mololita hewa toe. Tauna to hewa toe, masipato' lia-ra nahuku' Alata'ala.

Roâ-ma 3:8 Vietnamese (1934)
vậy thì, sao chúng ta không làm sự dữ cho được sự lành, như kẻ gièm pha đã cáo và quyết rằng chúng ta dạy điều ấy? Sự đoán phạt những người đó là công bình.

Romans 3:7
Top of Page
Top of Page