Al la romanoj 3
Esperanto
1Kia do estas la supereco de la Judoj? aux kia estas la utilo de cirkumcido? 2Multa en cxiu rilato:unue, ke al ili estis konfiditaj la orakoloj de Dio. 3CXu do estas grave, se kelkaj ne fidis? cxu ilia senfideco vantigos la fidelecon de Dio?

4Nepre ne! Dio montrigxu vera, sed cxiu homo mensoganto, kiel estas skribite: Ke Vi estu justa en Via vorto Kaj pura en Via jugxo.

5Sed se nia maljusteco rekomendas la justecon de Dio, kion ni diros? CXu maljusta estas Dio, kiu alportas koleron? (Mi parolas kiel homo.) 6Nepre ne! cxar kiel Dio jugxus la mondon? 7CXar se la vero de Dio per mia mensogo abundis al Lia gloro, kial mi estas ankoraux jugxata, kiel pekinto? 8kaj kial ne (kiel ni estas kalumniataj, kaj kelkaj asertas, ke ni diras):Ni faru malbonon, por ke venu bono? ilia kondamno estas justa.

9Kio do? cxu ni nin senkulpigas? Tute ne:cxar ni jam akuzis egale Judojn kaj Grekojn, ke cxiuj estas sub peko;

10kiel estas skribite: Ne ekzistas justulo, ne ecx unu;

11Ne ekzistas prudentulo, Ne ekzistas iu, kiu sercxas Dion;

12CXiuj devojigxis, cxiuj senutiligxis; Ekzistas neniu, kiu faras bonon, ne ecx unu;

13Malfermita tombo estas ilia gorgxo; Per sia lango ili hipokritis; Veneno de vipuro estas sub iliaj lipoj;

14Ilia busxo estas plena de malbenado kaj malico;

15Iliaj piedoj rapidas, por versxi sangon;

16Ruinigo kaj pereigo estas sur iliaj vojoj;

17Kaj vojon de paco ili ne konas;

18Antaux iliaj okuloj ne ekzistas timo antaux Dio.

19Sed ni scias, ke cxion ajn, kion la legxo diras, gxi parolas al tiuj, kiuj estas sub la legxo; ke cxiu busxo fermigxu, kaj ke la tuta mondo submetigxu sub la jugxon de Dio; 20cxar per la faroj de la legxo neniu karno pravigxos antaux Li; cxar per la legxo venas konscio pri peko.

21Sed nun, ekster la legxo, justeco de Dio montrigxis, atestata per la legxo kaj la profetoj; 22nome, la justeco de Dio, per fido al Jesuo Kristo, por cxiuj kredantoj, cxar ne ekzistas diferencigo; 23cxar cxiuj pekis kaj maltrafis la gloron de Dio; 24pravigite donace de Lia graco, per la elacxeto, kiu estas en Kristo Jesuo; 25kiun Dio antauxdifinis kiel repacigilon per fido en lia sango, por la elmontrado de Sia justeco per la pardono de la pekoj, antauxe faritaj laux la toleremeco de Dio; 26por la elmontrado de Lia justeco en la nuna tempo, kaj ke Li estas mem justa, kaj estas la praviganto de tiu, kiu havas fidon en Jesuo.

27Kie do estas la fanfaronado? GXi estas esceptita. Per kia legxo? de faroj? Ne; sed per la legxo de fido. 28Ni do konkludas, ke homo pravigxas per fido, ekster la faroj de la legxo. 29CXu Dio estas nur Dio de la Judoj? cxu ne ankaux de la nacianoj? Jes, ankaux de la nacianoj; 30cxar Dio estas unu, kaj Li pravigos la cirkumcidularon pro fido kaj la necirkumcidularon per fido.

31CXu ni do per fido vantigas la legxon? Nepre ne! sed ni firmigas la legxon.Esperanto

Bible Hub

Romans 2
Top of Page
Top of Page