1 Chronicles 19:15
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]וּבְנֵ֨י
ū-ḇə-nê
And when the sonsConj-w | N-mpc
5983 [e]עַמּ֤וֹן
‘am-mō-wn
of AmmonN-proper-ms
7200 [e]רָאוּ֙
rā-’ū
sawV-Qal-Perf-3cp
3588 [e]כִּי־
kî-
thatConj
5127 [e]נָ֣ס
nās
was fleeingV-Qal-Perf-3ms
758 [e]אֲרָ֔ם
’ă-rām,
SyriaN-proper-fs
5127 [e]וַיָּנ֣וּסוּ
way-yā-nū-sū
and fledConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
1571 [e]גַם־
ḡam-
alsoConj
1992 [e]הֵ֗ם
hêm,
theyPro-3mp
6440 [e]מִפְּנֵי֙
mip-pə-nê
beforePrep-m | N-cpc
52 [e]אַבְשַׁ֣י
’aḇ-šay
AbishaiN-proper-ms
251 [e]אָחִ֔יו
’ā-ḥîw,
his brotherN-msc | 3ms
935 [e]וַיָּבֹ֖אוּ
way-yā-ḇō-’ū
and enteredConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
5892 [e]הָעִ֑ירָה
hā-‘î-rāh;
the cityArt | N-fs | 3fs
935 [e]וַיָּבֹ֥א
way-yā-ḇō
So wentConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
3097 [e]יוֹאָ֖ב
yō-w-’āḇ
JoabN-proper-ms
3389 [e]יְרוּשָׁלִָֽם׃
yə-rū-šā-lim.
to JerusalemN-proper-fs
  פ
-Punc

Hebrew Texts
דברי הימים א 19:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְנֵ֨י עַמֹּ֤ון רָאוּ֙ כִּי־נָ֣ס אֲרָ֔ם וַיָּנ֣וּסוּ גַם־הֵ֗ם מִפְּנֵי֙ אַבְשַׁ֣י אָחִ֔יו וַיָּבֹ֖אוּ הָעִ֑ירָה וַיָּבֹ֥א יֹואָ֖ב יְרוּשָׁלִָֽם׃ פ

דברי הימים א 19:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובני עמון ראו כי־נס ארם וינוסו גם־הם מפני אבשי אחיו ויבאו העירה ויבא יואב ירושלם׃ פ

דברי הימים א 19:15 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ובני עמון ראו כי־נס ארם וינוסו גם־הם מפני אבשי אחיו ויבאו העירה ויבא יואב ירושלם׃ פ

דברי הימים א 19:15 Hebrew Bible
ובני עמון ראו כי נס ארם וינוסו גם הם מפני אבשי אחיו ויבאו העירה ויבא יואב ירושלם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
When the sons of Ammon saw that the Arameans fled, they also fled before Abshai his brother and entered the city. Then Joab came to Jerusalem.

King James Bible
And when the children of Ammon saw that the Syrians were fled, they likewise fled before Abishai his brother, and entered into the city. Then Joab came to Jerusalem.

Holman Christian Standard Bible
When the Ammonites saw that the Arameans had fled, they likewise fled before Joab's brother Abishai and entered the city. Then Joab went to Jerusalem.
Treasury of Scripture Knowledge

they likewise

Leviticus 26:7 And you shall chase your enemies, and they shall fall before you by the sword.

Romans 8:31 What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us?

Links
1 Chronicles 19:151 Chronicles 19:15 NIV1 Chronicles 19:15 NLT1 Chronicles 19:15 ESV1 Chronicles 19:15 NASB1 Chronicles 19:15 KJV1 Chronicles 19:15 Bible Apps1 Chronicles 19:15 Biblia Paralela1 Chronicles 19:15 Chinese Bible1 Chronicles 19:15 French Bible1 Chronicles 19:15 German BibleBible Hub
1 Chronicles 19:14
Top of Page
Top of Page