1 Corinthians 1:20
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
4226 [e]Ποῦ
pou
Where [is the]Adv
4680 [e]σοφός;
sophos
wise?Adj-NMS
4226 [e]ποῦ
pou
Where [the]Adv
1122 [e]γραμματεύς;
grammateus
scribe?N-NMS
4226 [e]ποῦ
pou
Where [the]Adv
4804 [e]συζητητὴς
syzētētēs
debaterN-NMS
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GMS
165 [e]αἰῶνος
aiōnos
ageN-GMS
3778 [e]τούτου;
toutou
of this?DPro-GMS
3780 [e]οὐχὶ
ouchi
NotIntPrtcl
3471 [e]ἐμώρανεν
emōranen
has made foolishV-AIA-3S
3588 [e]
ho
- Art-NMS
2316 [e]Θεὸς
Theos
GodN-NMS
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
4678 [e]σοφίαν
sophian
wisdomN-AFS
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GMS
2889 [e]κόσμου;
kosmou
world?N-GMS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 1:20 Greek NT: Nestle 1904
ποῦ σοφός; ποῦ γραμματεύς; ποῦ συνζητητὴς τοῦ αἰῶνος τούτου; οὐχὶ ἐμώρανεν ὁ Θεὸς τὴν σοφίαν τοῦ κόσμου;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 1:20 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ποῦ σοφός; ποῦ γραμματεύς; ποῦ συνζητητὴς τοῦ αἰῶνος τούτου; οὐχὶ ἐμώρανεν ὁ θεὸς τὴν σοφίαν τοῦ κόσμου;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 1:20 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ποῦ σοφός; ποῦ γραμματεύς; ποῦ συνζητητὴς / συζητητὴς τοῦ αἰῶνος τούτου; οὐχὶ ἐμώρανεν ὁ θεὸς τὴν σοφίαν τοῦ κόσμου;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 1:20 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ποῦ σοφός; Ποῦ γραμματεύς; Ποῦ συζητητὴς τοῦ αἰῶνος τούτου; Οὐχὶ ἐμώρανεν ὁ θεὸς τὴν σοφίαν τοῦ κόσμου τούτου;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 1:20 Greek NT: Greek Orthodox Church
ποῦ σοφός; ποῦ γραμματεύς; ποῦ συζητητὴς τοῦ αἰῶνος τούτου; οὐχὶ ἐμώρανεν ὁ Θεὸς τὴν σοφίαν τοῦ κόσμου τούτου;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 1:20 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ποῦ σοφός; ποῦ γραμματεύς; ποῦ συζητητὴς τοῦ αἰῶνος τούτου; οὐχὶ ἐμώρανεν ὁ θεὸς τὴν σοφίαν τοῦ κόσμου;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 1:20 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ποῦ σοφός; ποῦ γραμματεύς; ποῦ συζητητὴς τοῦ αἰῶνος τούτου; οὐχὶ ἐμώρανεν ὁ Θεὸς τὴν σοφίαν τοῦ κόσμου τούτου;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 1:20 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ποῦ σοφός ποῦ γραμματεύς ποῦ συζητητὴς τοῦ αἰῶνος τούτου οὐχὶ ἐμώρανεν ὁ θεὸς τὴν σοφίαν τοῦ κόσμου τούτου

1 Corinthians 1:20 Hebrew Bible
איה חכם איה ספר איה דרש העולם הזה הלא סכל האלהים את חכמת העולם הזה׃

1 Corinthians 1:20 Aramaic NT: Peshitta
ܐܝܟܐ ܗܘ ܚܟܝܡܐ ܐܘ ܐܝܟܐ ܗܘ ܤܦܪܐ ܐܘ ܐܝܟܐ ܗܘ ܕܪܘܫܐ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܠܐ ܗܐ ܐܫܛܝܗ ܐܠܗܐ ܚܟܡܬܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Where is the wise man? Where is the scribe? Where is the debater of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world?

King James Bible
Where is the wise? where is the scribe? where is the disputer of this world? hath not God made foolish the wisdom of this world?

Holman Christian Standard Bible
Where is the philosopher? Where is the scholar? Where is the debater of this age? Hasn't God made the world's wisdom foolish?
Treasury of Scripture Knowledge

is the wise.

Isaiah 33:18 Your heart shall meditate terror. Where is the scribe? where is the …

Isaiah 53:1 Who has believed our report? and to whom is the arm of the LORD revealed?

hath.

1 Corinthians 1:19 For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and will …

2 Samuel 15:31 And one told David, saying, Ahithophel is among the conspirators …

2 Samuel 16:23 And the counsel of Ahithophel, which he counceled in those days, …

2 Samuel 17:14,23 And Absalom and all the men of Israel said, The counsel of Hushai …

Job 12:17,20,24 He leads counsellors away spoiled, and makes the judges fools…

Isaiah 44:25 That frustrates the tokens of the liars, and makes diviners mad; …

Romans 1:22 Professing themselves to be wise, they became fools,

Links
1 Corinthians 1:201 Corinthians 1:20 NIV1 Corinthians 1:20 NLT1 Corinthians 1:20 ESV1 Corinthians 1:20 NASB1 Corinthians 1:20 KJV1 Corinthians 1:20 Bible Apps1 Corinthians 1:20 Biblia Paralela1 Corinthians 1:20 Chinese Bible1 Corinthians 1:20 French Bible1 Corinthians 1:20 German BibleBible Hub
1 Corinthians 1:19
Top of Page
Top of Page