1 Corinthians 15:12
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1487 [e]Εἰ
Ei
IfConj
1161 [e]δὲ
de
nowConj
5547 [e]Χριστὸς
Christos
ChristN-NMS
2784 [e]κηρύσσεται
kēryssetai
is preachedV-PIM/P-3S
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
1537 [e]ἐκ
ek
out fromPrep
3498 [e]νεκρῶν
nekrōn
[the] deadAdj-GMP
1453 [e]ἐγήγερται,
egēgertai
He has been raised,V-RIM/P-3S
4459 [e]πῶς
pōs
howAdv
3004 [e]λέγουσιν
legousin
sayV-PIA-3P
1722 [e]ἐν
en
amongPrep
4771 [e]ὑμῖν
hymin
youPPro-D2P
5100 [e]τινες
tines
someIPro-NMP
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
386 [e]ἀνάστασις
anastasis
a resurrectionN-NFS
3498 [e]νεκρῶν
nekrōn
of [the] deadAdj-GMP
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
1510 [e]ἔστιν;
estin
there is?V-PIA-3S

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:12 Greek NT: Nestle 1904
Εἰ δὲ Χριστὸς κηρύσσεται ὅτι ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται, πῶς λέγουσιν ἐν ὑμῖν τινες ὅτι ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:12 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Εἰ δὲ Χριστὸς κηρύσσεται ὅτι ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται, πῶς λέγουσιν ἐν ὑμῖν τινὲς ὅτι ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:12 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Εἰ δὲ Χριστὸς κηρύσσεται ὅτι ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται, πῶς λέγουσιν ἐν ὑμῖν τινὲς ὅτι ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:12 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Εἰ δὲ χριστὸς κηρύσσεται ὅτι ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται, πῶς λέγουσίν τινες ἐν ὑμῖν ὅτι ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:12 Greek NT: Greek Orthodox Church
Εἰ δὲ Χριστὸς κηρύσσεται ὅτι ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται, πῶς λέγουσί τινες ἐν ὑμῖν ὅτι ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:12 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Εἰ δὲ Χριστὸς κηρύσσεται ὅτι ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, πῶς λέγουσιν ἐν ὑμῖν τινες ὅτι ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:12 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Εἰ δὲ Χριστὸς κηρύσσεται ὅτι ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται, πῶς λέγουσι τινες ἐν ὑμῖν ὅτι ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:12 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Εἰ δὲ Χριστὸς κηρύσσεται ὅτι ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται πῶς λέγουσιν τινες ἐν ὑμῖν ὅτι ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν

1 Corinthians 15:12 Hebrew Bible
ואם הגד הגד כי הוקם המשיח מן המתים איך יאמרו אנשים מכם כי אין תחיה למתים׃

1 Corinthians 15:12 Aramaic NT: Peshitta
ܐܢ ܕܝܢ ܡܫܝܚܐ ܡܬܟܪܙ ܕܩܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ ܐܝܟܢܐ ܐܝܬ ܒܟܘܢ ܐܢܫܐ ܕܐܡܪܝܢ ܠܝܬ ܚܝܬ ܡܝܬܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now if Christ is preached, that He has been raised from the dead, how do some among you say that there is no resurrection of the dead?

King James Bible
Now if Christ be preached that he rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead?

Holman Christian Standard Bible
Now if Christ is proclaimed as raised from the dead, how can some of you say, "There is no resurrection of the dead"?
Treasury of Scripture Knowledge

if. See on.

1 Corinthians 15:4 And that he was buried, and that he rose again the third day according …

how.

1 Corinthians 15:13-19 But if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen…

Acts 26:8 Why should it be thought a thing incredible with you, that God should …

2 Thessalonians 2:17 Comfort your hearts, and establish you in every good word and work.

Links
1 Corinthians 15:121 Corinthians 15:12 NIV1 Corinthians 15:12 NLT1 Corinthians 15:12 ESV1 Corinthians 15:12 NASB1 Corinthians 15:12 KJV1 Corinthians 15:12 Bible Apps1 Corinthians 15:12 Biblia Paralela1 Corinthians 15:12 Chinese Bible1 Corinthians 15:12 French Bible1 Corinthians 15:12 German BibleBible Hub
1 Corinthians 15:11
Top of Page
Top of Page