1 Corinthians 2:2
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3756 [e]οὐ
ou
NothingAdv
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
2919 [e]ἔκρινά
ekrina
I decidedV-AIA-1S
5100 [e]τι
ti
anythingIPro-ANS
1492 [e]εἰδέναι
eidenai
to knowV-RNA
1722 [e]ἐν
en
amongPrep
4771 [e]ὑμῖν
hymin
you,PPro-D2P
1487 [e]εἰ
ei
ifConj
3361 [e]μὴ
notAdv
2424 [e]Ἰησοῦν
Iēsoun
JesusN-AMS
5547 [e]Χριστὸν
Christon
Christ,N-AMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3778 [e]τοῦτον
touton
HimDPro-AMS
4717 [e]ἐσταυρωμένον.
estaurōmenon
having been crucified.V-RPM/P-AMS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 2:2 Greek NT: Nestle 1904
οὐ γὰρ ἔκρινά τι εἰδέναι ἐν ὑμῖν εἰ μὴ Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 2:2 Greek NT: Westcott and Hort 1881
οὐ γὰρ ἔκρινά τι εἰδέναι ἐν ὑμῖν εἰ μὴ Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 2:2 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
οὐ γὰρ ἔκρινά τι εἰδέναι ἐν ὑμῖν εἰ μὴ Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 2:2 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Οὐ γὰρ ἔκρινα τοῦ εἰδέναι τι ἐν ὑμῖν, εἰ μὴ Ἰησοῦν χριστόν, καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 2:2 Greek NT: Greek Orthodox Church
οὐ γὰρ ἔκρινα τοῦ εἰδέναι τι ἐν ὑμῖν εἰ μὴ Ἰησοῦν Χριστὸν, καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 2:2 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
οὐ γὰρ ἔκρινά εἰδέναι τι ἐν ὑμῖν εἰ μὴ Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 2:2 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
οὐ γὰρ ἔκρινά τοῦ εἰδέναι τι ἐν ὑμῖν, εἰ μὴ Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 2:2 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
οὐ γὰρ ἔκρινα τοῦ εἰδέναι τι ἐν ὑμῖν εἰ μὴ Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον

1 Corinthians 2:2 Hebrew Bible
כי לא חשבתי לדעת בתוככם דבר בלתי אם ישוע המשיח והוא הנצלב׃

1 Corinthians 2:2 Aramaic NT: Peshitta
ܘܠܐ ܕܢܬ ܢܦܫܝ ܒܝܢܬܟܘܢ ܐܝܟ ܕܡܕܡ ܝܕܥ ܐܢܐ ܐܠܐ ܐܢ ܠܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܦ ܠܗ ܟܕ ܙܩܝܦ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
For I determined to know nothing among you except Jesus Christ, and Him crucified.

King James Bible
For I determined not to know any thing among you, save Jesus Christ, and him crucified.

Holman Christian Standard Bible
For I didn't think it was a good idea to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified.
Treasury of Scripture Knowledge

not.

1 Corinthians 1:22-25 For the Jews require a sign, and the Greeks seek after wisdom…

John 17:3 And this is life eternal, that they might know you the only true …

Galatians 3:1 O foolish Galatians, who has bewitched you, that you should not obey …

Galatians 6:14 But God forbid that I should glory, save in the cross of our Lord …

Philippians 3:8-10 Yes doubtless, and I count all things but loss for the excellency …

Links
1 Corinthians 2:21 Corinthians 2:2 NIV1 Corinthians 2:2 NLT1 Corinthians 2:2 ESV1 Corinthians 2:2 NASB1 Corinthians 2:2 KJV1 Corinthians 2:2 Bible Apps1 Corinthians 2:2 Biblia Paralela1 Corinthians 2:2 Chinese Bible1 Corinthians 2:2 French Bible1 Corinthians 2:2 German BibleBible Hub
1 Corinthians 2:1
Top of Page
Top of Page