1 Kings 2:30
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
935 [e]וַיָּבֹ֨א
way-yā-ḇō
So wentConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
1141 [e]בְנָיָ֜הוּ
ḇə-nā-yā-hū
BenaiahN-proper-ms
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
168 [e]אֹ֣הֶל
’ō-hel
the tabernacleN-msc
3068 [e]יְהוָ֗ה
Yah-weh
of YahwehN-proper-ms
559 [e]וַיֹּ֨אמֶר
way-yō-mer
and saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
413 [e]אֵלָ֜יו
’ê-lāw
to himPrep | 3ms
3541 [e]כֹּֽה־
kōh-
thusAdv
559 [e]אָמַ֤ר
’ā-mar
saysV-Qal-Perf-3ms
4428 [e]הַמֶּ֙לֶךְ֙
ham-me-leḵ
the kingArt | N-ms
3318 [e]צֵ֔א
ṣê,
come outV-Qal-Imp-ms
559 [e]וַיֹּ֥אמֶר ׀
way-yō-mer
And he saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
3808 [e]לֹ֖א
NoAdv-NegPrt
3588 [e]כִּ֣י
butConj
6311 [e]פֹ֣ה
p̄ōh
hereAdv
4191 [e]אָמ֑וּת
’ā-mūṯ;
I will dieV-Qal-Imperf-1cs
7725 [e]וַיָּ֨שֶׁב
way-yā-šeḇ
and brought backConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3ms
1141 [e]בְּנָיָ֤הוּ
bə-nā-yā-hū
BenaiahN-proper-ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
4428 [e]הַמֶּ֙לֶךְ֙
ham-me-leḵ
to the kingArt | N-ms
1697 [e]דָּבָ֣ר
dā-ḇār
wordN-ms
559 [e]לֵאמֹ֔ר
lê-mōr,
sayingPrep-l | V-Qal-Inf
3541 [e]כֹּֽה־
kōh-
thusAdv
1696 [e]דִבֶּ֥ר
ḏib-ber
saidV-Piel-Perf-3ms
3097 [e]יוֹאָ֖ב
yō-w-’āḇ
JoabN-proper-ms
3541 [e]וְכֹ֥ה
wə-ḵōh
and thusConj-w | Adv
6030 [e]עָנָֽנִי׃
‘ā-nā-nî.
he answered meV-Qal-Perf-3ms | 1cs

Hebrew Texts
מלכים א 2:30 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּבֹ֨א בְנָיָ֜הוּ אֶל־אֹ֣הֶל יְהוָ֗ה וַיֹּ֨אמֶר אֵלָ֜יו כֹּֽה־אָמַ֤ר הַמֶּ֙לֶךְ֙ צֵ֔א וַיֹּ֥אמֶר ׀ לֹ֖א כִּ֣י פֹ֣ה אָמ֑וּת וַיָּ֨שֶׁב בְּנָיָ֤הוּ אֶת־הַמֶּ֙לֶךְ֙ דָּבָ֣ר לֵאמֹ֔ר כֹּֽה־דִבֶּ֥ר יֹואָ֖ב וְכֹ֥ה עָנָֽנִי׃

מלכים א 2:30 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויבא בניהו אל־אהל יהוה ויאמר אליו כה־אמר המלך צא ויאמר ׀ לא כי פה אמות וישב בניהו את־המלך דבר לאמר כה־דבר יואב וכה ענני׃

מלכים א 2:30 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויבא בניהו אל־אהל יהוה ויאמר אליו כה־אמר המלך צא ויאמר ׀ לא כי פה אמות וישב בניהו את־המלך דבר לאמר כה־דבר יואב וכה ענני׃

מלכים א 2:30 Hebrew Bible
ויבא בניהו אל אהל יהוה ויאמר אליו כה אמר המלך צא ויאמר לא כי פה אמות וישב בניהו את המלך דבר לאמר כה דבר יואב וכה ענני׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
So Benaiah came to the tent of the LORD and said to him, "Thus the king has said, 'Come out.'" But he said, "No, for I will die here." And Benaiah brought the king word again, saying, "Thus spoke Joab, and thus he answered me."

King James Bible
And Benaiah came to the tabernacle of the LORD, and said unto him, Thus saith the king, Come forth. And he said, Nay; but I will die here. And Benaiah brought the king word again, saying, Thus said Joab, and thus he answered me.

Holman Christian Standard Bible
So Benaiah went to the tabernacle and said to Joab, "This is what the king says: 'Come out!'" But Joab said, "No, for I will die here." So Benaiah took a message back to the king, "This is what Joab said, and this is how he answered me."
Treasury of Scripture Knowledge

no ref

Links
1 Kings 2:301 Kings 2:30 NIV1 Kings 2:30 NLT1 Kings 2:30 ESV1 Kings 2:30 NASB1 Kings 2:30 KJV1 Kings 2:30 Bible Apps1 Kings 2:30 Biblia Paralela1 Kings 2:30 Chinese Bible1 Kings 2:30 French Bible1 Kings 2:30 German BibleBible Hub
1 Kings 2:29
Top of Page
Top of Page