2 Chronicles 32:10
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3541 [e]כֹּ֣ה
kōh
thusAdv
559 [e]אָמַ֔ר
’ā-mar,
saysV-Qal-Perf-3ms
5576 [e]סַנְחֵרִ֖יב
san-ḥê-rîḇ
SennacheribN-proper-ms
4428 [e]מֶ֣לֶךְ
me-leḵ
kingN-msc
804 [e]אַשּׁ֑וּר
’aš-šūr;
of AssyriaN-proper-fs
5921 [e]עַל־
‘al-
UponPrep
4100 [e]מָה֙
māh
whatInterrog
859 [e]אַתֶּ֣ם
’at-tem
youPro-2mp
982 [e]בֹּטְחִ֔ים
bō-ṭə-ḥîm,
do trustV-Qal-Prtcpl-mp
3427 [e]וְיֹשְׁבִ֥ים
wə-yō-šə-ḇîm
that you remainConj-w | V-Qal-Prtcpl-mp
4692 [e]בְּמָצ֖וֹר
bə-mā-ṣō-wr
under siegePrep-b | N-ms
3389 [e]בִּירוּשָׁלִָֽם׃
bî-rū-šā-lim.
in JerusalemPrep-b | N-proper-fs

Hebrew Texts
דברי הימים ב 32:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כֹּ֣ה אָמַ֔ר סַנְחֵרִ֖יב מֶ֣לֶךְ אַשּׁ֑וּר עַל־מָה֙ אַתֶּ֣ם בֹּטְחִ֔ים וְיֹשְׁבִ֥ים בְּמָצֹ֖ור בִּירוּשָׁלִָֽם׃

דברי הימים ב 32:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כה אמר סנחריב מלך אשור על־מה אתם בטחים וישבים במצור בירושלם׃

דברי הימים ב 32:10 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
כה אמר סנחריב מלך אשור על־מה אתם בטחים וישבים במצור בירושלם׃

דברי הימים ב 32:10 Hebrew Bible
כה אמר סנחריב מלך אשור על מה אתם בטחים וישבים במצור בירושלם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Thus says Sennacherib king of Assyria, 'On what are you trusting that you are remaining in Jerusalem under siege?

King James Bible
Thus saith Sennacherib king of Assyria, Whereon do ye trust, that ye abide in the siege in Jerusalem?

Holman Christian Standard Bible
"This is what King Sennacherib of Assyria says: 'What are you relying on that you remain in Jerusalem under siege?
Treasury of Scripture Knowledge

Thus saith

2 Kings 18:19 And Rabshakeh said to them, Speak you now to Hezekiah, Thus said …

Isaiah 36:4 And Rabshakeh said to them, Say you now to Hezekiah, Thus said the …

siege [heb] strong-hold

Links
2 Chronicles 32:102 Chronicles 32:10 NIV2 Chronicles 32:10 NLT2 Chronicles 32:10 ESV2 Chronicles 32:10 NASB2 Chronicles 32:10 KJV2 Chronicles 32:10 Bible Apps2 Chronicles 32:10 Biblia Paralela2 Chronicles 32:10 Chinese Bible2 Chronicles 32:10 French Bible2 Chronicles 32:10 German BibleBible Hub
2 Chronicles 32:9
Top of Page
Top of Page