2 Chronicles 9:29
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7605 [e]וּשְׁאָר֙
ū-šə-’ār
And the restConj-w | N-msc
1697 [e]דִּבְרֵ֣י
diḇ-rê
of the actsN-mpc
8010 [e]שְׁלֹמֹ֔ה
šə-lō-mōh,
of SolomonN-proper-ms
7223 [e]הָרִאשֹׁנִ֖ים
hā-ri-šō-nîm
firstArt | Adj-mp
314 [e]וְהָאֲחֲרוֹנִ֑ים
wə-hā-’ă-ḥă-rō-w-nîm;
and lastConj-w, Art | Adj-mp
3808 [e]הֲלֹא־
hă-lō-
[are] notAdv-NegPrt
1992 [e]הֵ֣ם
hêm
theyPro-3mp
3789 [e]כְּתוּבִ֗ים
kə-ṯū-ḇîm,
writtenV-Qal-QalPassPrtcpl-mp
5921 [e]עַל־
‘al-
inPrep
1697 [e]דִּבְרֵי֙
diḇ-rê
the bookN-mpc
5416 [e]נָתָ֣ן
nā-ṯān
of NathanN-proper-ms
5030 [e]הַנָּבִ֔יא
han-nā-ḇî,
the prophetArt | N-ms
5921 [e]וְעַל־
wə-‘al-
and inConj-w | Prep
5016 [e]נְבוּאַ֞ת
nə-ḇū-’aṯ
the prophecyN-fsc
281 [e]אֲחִיָּ֣ה
’ă-ḥî-yāh
of AhijahN-proper-ms
7888 [e]הַשִּֽׁילוֹנִ֗י
haš-šî-lō-w-nî,
the ShiloniteArt | N-proper-ms
2378 [e]וּבַחֲזוֹת֙
ū-ḇa-ḥă-zō-wṯ
and in the visionsConj-w, Prep-b | N-fsc
  [יעדי]
[ye‘-dî
of IddoNoun - proper - masculine singular N-proper-ms
 
ḵ]
 
3260 [e](יֶעְדּ֣וֹ)
(ye‘-dōw
IddoN-proper-ms
 
q)
 
2374 [e]הַחֹזֶ֔ה
ha-ḥō-zeh,
the seerArt | N-ms
5921 [e]עַל־
‘al-
concerningPrep
3379 [e]יָרָבְעָ֖ם
yā-rā-ḇə-‘ām
JeroboamN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
5028 [e]נְבָֽט׃
nə-ḇāṭ.
of NebatN-proper-ms

Hebrew Texts
דברי הימים ב 9:29 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּשְׁאָר֙ דִּבְרֵ֣י שְׁלֹמֹ֔ה הָרִאשֹׁנִ֖ים וְהָאֲחֲרֹונִ֑ים הֲלֹא־הֵ֣ם כְּתוּבִ֗ים עַל־דִּבְרֵי֙ נָתָ֣ן הַנָּבִ֔יא וְעַל־נְבוּאַ֞ת אֲחִיָּ֣ה הַשִּֽׁילֹונִ֗י וּבַחֲזֹות֙ [יֶעְדִּי כ] (יֶעְדֹּ֣ו ק) הַחֹזֶ֔ה עַל־יָרָבְעָ֖ם בֶּן־נְבָֽט׃

דברי הימים ב 9:29 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ושאר דברי שלמה הראשנים והאחרונים הלא־הם כתובים על־דברי נתן הנביא ועל־נבואת אחיה השילוני ובחזות [יעדי כ] (יעדו ק) החזה על־ירבעם בן־נבט׃

דברי הימים ב 9:29 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ושאר דברי שלמה הראשנים והאחרונים הלא־הם כתובים על־דברי נתן הנביא ועל־נבואת אחיה השילוני ובחזות [יעדי כ] (יעדו ק) החזה על־ירבעם בן־נבט׃

דברי הימים ב 9:29 Hebrew Bible
ושאר דברי שלמה הראשנים והאחרונים הלא הם כתובים על דברי נתן הנביא ועל נבואת אחיה השילוני ובחזות יעדי החזה על ירבעם בן נבט׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now the rest of the acts of Solomon, from first to last, are they not written in the records of Nathan the prophet, and in the prophecy of Ahijah the Shilonite, and in the visions of Iddo the seer concerning Jeroboam the son of Nebat?

King James Bible
Now the rest of the acts of Solomon, first and last, are they not written in the book of Nathan the prophet, and in the prophecy of Ahijah the Shilonite, and in the visions of Iddo the seer against Jeroboam the son of Nebat?

Holman Christian Standard Bible
The remaining events of Solomon's reign, from beginning to end, are written in the Events of Nathan the Prophet, the Prophecy of Ahijah the Shilonite, and the Visions of Iddo the Seer concerning Jeroboam son of Nebat.
Treasury of Scripture Knowledge

the rest

1 Kings 11:41-43 And the rest of the acts of Solomon, and all that he did, and his …

book [heb] words.
Nathan

2 Samuel 7:1-3 And it came to pass, when the king sat in his house, and the LORD …

2 Samuel 12:1,25 And the LORD sent Nathan to David. And he came to him, and said to …

1 Kings 1:8,10,11,22-27,32-38 But Zadok the priest, and Benaiah the son of Jehoiada, and Nathan …

1 Chronicles 29:29 Now the acts of David the king, first and last, behold, they are …

Ahijah

1 Kings 11:29 And it came to pass at that time when Jeroboam went out of Jerusalem, …

1 Kings 14:2 And Jeroboam said to his wife, Arise, I pray you, and disguise yourself, …

Iddo

2 Chronicles 12:15 Now the acts of Rehoboam, first and last, are they not written in …

2 Chronicles 13:22 And the rest of the acts of Abijah, and his ways, and his sayings, …

Links
2 Chronicles 9:292 Chronicles 9:29 NIV2 Chronicles 9:29 NLT2 Chronicles 9:29 ESV2 Chronicles 9:29 NASB2 Chronicles 9:29 KJV2 Chronicles 9:29 Bible Apps2 Chronicles 9:29 Biblia Paralela2 Chronicles 9:29 Chinese Bible2 Chronicles 9:29 French Bible2 Chronicles 9:29 German BibleBible Hub
2 Chronicles 9:28
Top of Page
Top of Page