2 Corinthians 11:21
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2596 [e]κατὰ
kata
As toPrep
819 [e]ἀτιμίαν
atimian
dishonorN-AFS
3004 [e]λέγω,
legō
I speak,V-PIA-1S
5613 [e]ὡς
hōs
asAdv
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
1473 [e]ἡμεῖς
hēmeis
wePPro-N1P
770 [e]ἠσθενήκαμεν.
ēsthenēkamen
have been weak!V-RIA-1P
1722 [e]Ἐν
en
InPrep
3739 [e]
whateverRelPro-DNS
1161 [e]δ’
d’
howeverConj
302 [e]ἄν
an
- Prtcl
5100 [e]τις
tis
anyoneIPro-NMS
5111 [e]τολμᾷ,
tolma
might be daring — V-PSA-3S
1722 [e]ἐν
en
inPrep
877 [e]ἀφροσύνῃ
aphrosynē
foolishnessN-DFS
3004 [e]λέγω,
legō
I speak — V-PIA-1S
5111 [e]τολμῶ
tolmō
am daringV-PIA-1S
2504 [e]κἀγώ.
kagō
I also.PPro-N1S

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 11:21 Greek NT: Nestle 1904
κατὰ ἀτιμίαν λέγω, ὡς ὅτι ἡμεῖς ἠσθενήκαμεν. ἐν ᾧ δ’ ἄν τις τολμᾷ, ἐν ἀφροσύνῃ λέγω, τολμῶ κἀγώ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 11:21 Greek NT: Westcott and Hort 1881
κατὰ ἀτιμίαν λέγω, ὡς ὅτι ἡμεῖς ἠσθενήκαμεν· ἐν ᾧ δ' ἄν τις τολμᾷ, ἐν ἀφροσύνῃ λέγω, τολμῶ κἀγώ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 11:21 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
κατὰ ἀτιμίαν λέγω, ὡς ὅτι ἡμεῖς ἠσθενήκαμεν· ἐν ᾧ δ' ἄν τις τολμᾷ, ἐν ἀφροσύνῃ λέγω, τολμῶ κἀγώ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 11:21 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Κατὰ ἀτιμίαν λέγω, ὡς ὅτι ἡμεῖς ἠσθενήσαμεν· ἐν ᾧ δ’ ἄν τις τολμᾷ― ἐν ἀφροσύνῃ λέγω― τολμῶ κἀγώ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 11:21 Greek NT: Greek Orthodox Church
κατὰ ἀτιμίαν λέγω, ὡς ὅτι ἡμεῖς ἠσθενήσαμεν. ἐν ᾧ δ’ ἄν τις τολμᾷ, ἐν ἀφροσύνῃ λέγω, τολμῶ κἀγώ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 11:21 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
κατὰ ἀτιμίαν λέγω, ὡς ὅτι ἡμεῖς ἠσθενήκαμεν· ἐν ᾧ δ’ ἄν τις τολμᾷ, ἐν ἀφροσύνῃ λέγω, τολμῶ κἀγώ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 11:21 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
κατὰ ἀτιμίαν λέγω, ὡς ὅτι ἡμεῖς ἠσθενήσαμεν· ἐν ᾧ δ’ ἄν τις τολμᾷ ἐν ἀφροσύνῃ λέγω, τολμῶ κἀγώ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 11:21 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
κατὰ ἀτιμίαν λέγω ὡς ὅτι ἡμεῖς ἠσθενήσαμεν ἐν ᾧ δ' ἄν τις τολμᾷ ἐν ἀφροσύνῃ λέγω τολμῶ κἀγώ

2 Corinthians 11:21 Hebrew Bible
לחרפתנו אנכי אמר זאת כאלו היינו רפים אבל בכל אשר ירהב איש להתהלל בסכלות אמר זאת ארהב גם אנכי׃

2 Corinthians 11:21 Aramaic NT: Peshitta
ܐܝܟ ܕܒܨܥܪܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܐܝܟ ܗܘ ܕܚܢܢ ܡܚܝܠܝܢܢ ܗܘ ܒܚܤܝܪܘܬ ܪܥܝܢܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܕܒܟܠܡܕܡ ܕܡܡܪܚ ܐܢܫ ܐܦ ܐܢܐ ܡܡܪܚ ܐܢܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
To my shame I must say that we have been weak by comparison. But in whatever respect anyone else is bold-- I speak in foolishness-- I am just as bold myself.

King James Bible
I speak as concerning reproach, as though we had been weak. Howbeit whereinsoever any is bold, (I speak foolishly,) I am bold also.

Holman Christian Standard Bible
I say this to our shame: We have been weak. But in whatever anyone dares to boast--I am talking foolishly--I also dare:
Treasury of Scripture Knowledge

as though.

2 Corinthians 10:1,2,10 Now I Paul myself beseech you by the meekness and gentleness of Christ, …

2 Corinthians 13:10 Therefore I write these things being absent, lest being present I …

whereinsoever.

2 Corinthians 11:22-27 Are they Hebrews? so am I. Are they Israelites? so am I. Are they …

Philippians 3:3-6 For we are the circumcision, which worship God in the spirit, and …

I speak.

2 Corinthians 11:17,23 That which I speak, I speak it not after the Lord, but as it were …

Links
2 Corinthians 11:212 Corinthians 11:21 NIV2 Corinthians 11:21 NLT2 Corinthians 11:21 ESV2 Corinthians 11:21 NASB2 Corinthians 11:21 KJV2 Corinthians 11:21 Bible Apps2 Corinthians 11:21 Biblia Paralela2 Corinthians 11:21 Chinese Bible2 Corinthians 11:21 French Bible2 Corinthians 11:21 German BibleBible Hub
2 Corinthians 11:20
Top of Page
Top of Page