2 Kings 13:11
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6213 [e]וַיַּֽעֲשֶׂ֥ה
way-ya-‘ă-śeh
And he didConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
7451 [e]הָרַ֖ע
hā-ra‘
evilArt | Adj-ms
5869 [e]בְּעֵינֵ֣י
bə-‘ê-nê
in the sightPrep-b | N-cdc
3068 [e]יְהוָ֑ה
Yah-weh;
of YahwehN-proper-ms
3808 [e]לֹ֣א
notAdv-NegPrt
5493 [e]סָ֗ר
sār,
He did departV-Qal-Perf-3ms
3605 [e]מִכָּל־
mik-kāl
from allPrep-m | N-msc
2403 [e]חַטֹּ֞אות
ḥaṭ-ṭō-wṯ
the sinsN-fpc
3379 [e]יָרָבְעָ֧ם
yā-rā-ḇə-‘ām
of JeroboamN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
5028 [e]נְבָ֛ט
nə-ḇāṭ
of NebatN-proper-ms
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
whoPro-r
2398 [e]הֶחֱטִ֥יא
he-ḥĕ-ṭî
made sinV-Hifil-Perf-3ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
3478 [e]יִשְׂרָאֵ֖ל
yiś-rā-’êl
IsraelN-proper-ms
  בָּ֥הּ
bāh
in themPrep | 3fs
1980 [e]הָלָֽךְ׃
hā-lāḵ.
[but] walkedV-Qal-Perf-3ms

Hebrew Texts
מלכים ב 13:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּֽעֲשֶׂ֥ה הָרַ֖ע בְּעֵינֵ֣י יְהוָ֑ה לֹ֣א סָ֗ר מִכָּל־חַטֹּ֞אות יָרָבְעָ֧ם בֶּן־נְבָ֛ט אֲשֶׁר־הֶחֱטִ֥יא אֶת־יִשְׂרָאֵ֖ל בָּ֥הּ הָלָֽךְ׃

מלכים ב 13:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויעשה הרע בעיני יהוה לא סר מכל־חטאות ירבעם בן־נבט אשר־החטיא את־ישראל בה הלך׃

מלכים ב 13:11 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויעשה הרע בעיני יהוה לא סר מכל־חטאות ירבעם בן־נבט אשר־החטיא את־ישראל בה הלך׃

מלכים ב 13:11 Hebrew Bible
ויעשה הרע בעיני יהוה לא סר מכל חטאות ירבעם בן נבט אשר החטיא את ישראל בה הלך׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
He did evil in the sight of the LORD; he did not turn away from all the sins of Jeroboam the son of Nebat, with which he made Israel sin, but he walked in them.

King James Bible
And he did that which was evil in the sight of the LORD; he departed not from all the sins of Jeroboam the son of Nebat, who made Israel sin: but he walked therein.

Holman Christian Standard Bible
He did what was evil in the LORD's sight. He did not turn away from all the sins that Jeroboam son of Nebat had caused Israel to commit, but he walked in them.
Treasury of Scripture Knowledge

he departed

2 Kings 13:2,6 And he did that which was evil in the sight of the LORD, and followed …

2 Kings 3:3 Nevertheless he joined to the sins of Jeroboam the son of Nebat, …

2 Kings 10:29 However, from the sins of Jeroboam the son of Nebat, who made Israel …

Links
2 Kings 13:112 Kings 13:11 NIV2 Kings 13:11 NLT2 Kings 13:11 ESV2 Kings 13:11 NASB2 Kings 13:11 KJV2 Kings 13:11 Bible Apps2 Kings 13:11 Biblia Paralela2 Kings 13:11 Chinese Bible2 Kings 13:11 French Bible2 Kings 13:11 German BibleBible Hub
2 Kings 13:10
Top of Page
Top of Page