2 Kings 3:7
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1980 [e]וַיֵּ֡לֶךְ
way-yê-leḵ
And he wentConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
7971 [e]וַיִּשְׁלַח֩
way-yiš-laḥ
and sentConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
3092 [e]יְהוֹשָׁפָ֨ט
yə-hō-wō-šā-p̄āṭ
JehoshaphatN-proper-ms
4428 [e]מֶֽלֶךְ־
me-leḵ-
kingN-msc
3063 [e]יְהוּדָ֜ה
yə-hū-ḏāh
of JudahN-proper-ms
559 [e]לֵאמֹ֗ר
lê-mōr,
sayingPrep-l | V-Qal-Inf
4428 [e]מֶ֤לֶךְ
me-leḵ
the kingN-msc
4124 [e]מוֹאָב֙
mō-w-’āḇ
of MoabN-proper-fs
6586 [e]פָּשַׁ֣ע
pā-ša‘
has rebelledV-Qal-Perf-3ms
  בִּ֔י
bî,
against mePrep | 1cs
1980 [e]הֲתֵלֵ֥ךְ
hă-ṯê-lêḵ
will you goV-Qal-Imperf-2ms
854 [e]אִתִּ֛י
’it-tî
with mePrep | 1cs
413 [e]אֶל־
’el-
againstPrep
4124 [e]מוֹאָ֖ב
mō-w-’āḇ
MoabN-proper-fs
4421 [e]לַמִּלְחָמָ֑ה
lam-mil-ḥā-māh;
to fightPrep-l, Art | N-fs
559 [e]וַיֹּ֣אמֶר
way-yō-mer
and he saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
5927 [e]אֶעֱלֶ֔ה
’e-‘ĕ-leh,
I will go upV-Qal-Imperf-1cs
3644 [e]כָּמ֧וֹנִי
kā-mō-w-nî
I [am]Prep | 1cs
3644 [e]כָמ֛וֹךָ
ḵā-mō-w-ḵā
as you [are]Prep | 2ms
5971 [e]כְּעַמִּ֥י
kə-‘am-mî
my peoplePrep-k | N-msc | 1cs
5971 [e]כְעַמֶּ֖ךָ
ḵə-‘am-me-ḵā
as your peoplePrep-k | N-msc | 2ms
5483 [e]כְּסוּסַ֥י
kə-sū-say
my horsesPrep-k | N-mpc | 1cs
5483 [e]כְּסוּסֶֽיךָ׃
kə-sū-se-ḵā.
as your horsesPrep-k | N-mpc | 2ms

Hebrew Texts
מלכים ב 3:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֵּ֡לֶךְ וַיִּשְׁלַח֩ אֶל־יְהֹושָׁפָ֨ט מֶֽלֶךְ־יְהוּדָ֜ה לֵאמֹ֗ר מֶ֤לֶךְ מֹואָב֙ פָּשַׁ֣ע בִּ֔י הֲתֵלֵ֥ךְ אִתִּ֛י אֶל־מֹואָ֖ב לַמִּלְחָמָ֑ה וַיֹּ֣אמֶר אֶעֱלֶ֔ה כָּמֹ֧ונִי כָמֹ֛וךָ כְּעַמִּ֥י כְעַמֶּ֖ךָ כְּסוּסַ֥י כְּסוּסֶֽיךָ׃

מלכים ב 3:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וילך וישלח אל־יהושפט מלך־יהודה לאמר מלך מואב פשע בי התלך אתי אל־מואב למלחמה ויאמר אעלה כמוני כמוך כעמי כעמך כסוסי כסוסיך׃

מלכים ב 3:7 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וילך וישלח אל־יהושפט מלך־יהודה לאמר מלך מואב פשע בי התלך אתי אל־מואב למלחמה ויאמר אעלה כמוני כמוך כעמי כעמך כסוסי כסוסיך׃

מלכים ב 3:7 Hebrew Bible
וילך וישלח אל יהושפט מלך יהודה לאמר מלך מואב פשע בי התלך אתי אל מואב למלחמה ויאמר אעלה כמוני כמוך כעמי כעמך כסוסי כסוסיך׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then he went and sent word to Jehoshaphat the king of Judah, saying, "The king of Moab has rebelled against me. Will you go with me to fight against Moab?" And he said, "I will go up; I am as you are, my people as your people, my horses as your horses."

King James Bible
And he went and sent to Jehoshaphat the king of Judah, saying, The king of Moab hath rebelled against me: wilt thou go with me against Moab to battle? And he said, I will go up: I am as thou art, my people as thy people, and my horses as thy horses.

Holman Christian Standard Bible
Then he sent a message to King Jehoshaphat of Judah: "The king of Moab has rebelled against me. Will you go with me to fight against Moab?" Jehoshaphat said, "I will go. I am as you are, my people as your people, my horses as your horses."
Treasury of Scripture Knowledge

wilt thou go

1 Kings 22:4,32,33 And he said to Jehoshaphat, Will you go with me to battle to Ramothgilead? …

2 Chronicles 18:3,29-32 And Ahab king of Israel said to Jehoshaphat king of Judah, Will you …

2 Chronicles 19:2 And Jehu the son of Hanani the seer went out to meet him, and said …

2 Chronicles 21:4-7 Now when Jehoram was risen up to the kingdom of his father, he strengthened …

2 Chronicles 22:3,4,10-12 He also walked in the ways of the house of Ahab: for his mother was …

Links
2 Kings 3:72 Kings 3:7 NIV2 Kings 3:7 NLT2 Kings 3:7 ESV2 Kings 3:7 NASB2 Kings 3:7 KJV2 Kings 3:7 Bible Apps2 Kings 3:7 Biblia Paralela2 Kings 3:7 Chinese Bible2 Kings 3:7 French Bible2 Kings 3:7 German BibleBible Hub
2 Kings 3:6
Top of Page
Top of Page