2 Kings 9:25
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
559 [e]וַיֹּ֗אמֶר
way-yō-mer,
And [Jehu] saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
920 [e]בִּדְקַר֙
biḏ-qar
BidkarN-proper-ms
  [שלשה]
[šə-lō-šāh
threeNumber - masculine singular construct Number-msc
 
ḵ]
 
7991 [e](שָֽׁלִשׁ֔וֹ)
(šā-li-šōw,
his captainN-msc | 3ms
 
q)
 
5375 [e]שָׂ֚א
śā
Pick [him] upV-Qal-Imp-ms
7993 [e]הַשְׁלִכֵ֔הוּ
haš-li-ḵê-hū,
[and] throw himV-Hifil-Imp-ms | 3ms
2513 [e]בְּחֶלְקַ֕ת
bə-ḥel-qaṯ
into the tractPrep-b | N-fsc
7704 [e]שְׂדֵ֖ה
śə-ḏêh
of the fieldN-msc
5022 [e]נָב֣וֹת
nā-ḇō-wṯ
of NabothN-proper-ms
3158 [e]הַיִּזְרְעֵאלִ֑י
hay-yiz-rə-‘ê-lî;
the JezreeliteArt | N-proper-ms
3588 [e]כִּֽי־
kî-
forConj
2142 [e]זְכֹ֞ר
zə-ḵōr
remember whenV-Qal-Imp-ms
589 [e]אֲנִ֣י
’ă-nî
IPro-1cs
859 [e]וָאַ֗תָּה
wā-’at-tāh,
and youConj-w | Pro-2ms
853 [e]אֵ֣ת
’êṯ
-DirObjM
7392 [e]רֹכְבִ֤ים
rō-ḵə-ḇîm
were ridingV-Qal-Prtcpl-mp
6776 [e]צְמָדִים֙
ṣə-mā-ḏîm
togetherN-mp
310 [e]אַֽחֲרֵי֙
’a-ḥă-rê
behindPrep
256 [e]אַחְאָ֣ב
’aḥ-’āḇ
AhabN-proper-ms
1 [e]אָבִ֔יו
’ā-ḇîw,
his fatherN-msc | 3ms
3069 [e]וַֽיהוָה֙
Yah-weh
that YahwehConj-w | N-proper-ms
5375 [e]נָשָׂ֣א
nā-śā
laidV-Qal-Perf-3ms
5921 [e]עָלָ֔יו
‘ā-lāw,
upon himPrep | 3ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
4853 [e]הַמַּשָּׂ֖א
ham-maś-śā
burdenArt | N-ms
2088 [e]הַזֶּֽה׃
haz-zeh.
thisArt | Pro-ms

Hebrew Texts
מלכים ב 9:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֗אמֶר אֶל־בִּדְקַר֙ [שְׁלֹשָׁה כ] (שָֽׁלִשֹׁ֔ו ק) א הַשְׁלִכֵ֔הוּ בְּחֶלְקַ֕ת שְׂדֵ֖ה נָבֹ֣ות הַיִּזְרְעֵאלִ֑י כִּֽי־זְכֹ֞ר אֲנִ֣י וָאַ֗תָּה אֵ֣ת רֹכְבִ֤ים צְמָדִים֙ אַֽחֲרֵי֙ אַחְאָ֣ב אָבִ֔יו וַֽיהוָה֙ נָשָׂ֣א עָלָ֔יו אֶת־הַמַּשָּׂ֖א הַזֶּֽה׃

מלכים ב 9:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר אל־בדקר [שלשה כ] (שלשו ק) א השלכהו בחלקת שדה נבות היזרעאלי כי־זכר אני ואתה את רכבים צמדים אחרי אחאב אביו ויהוה נשא עליו את־המשא הזה׃

מלכים ב 9:25 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויאמר אל־בדקר [שלשה כ] (שלשו ק) א השלכהו בחלקת שדה נבות היזרעאלי כי־זכר אני ואתה את רכבים צמדים אחרי אחאב אביו ויהוה נשא עליו את־המשא הזה׃

מלכים ב 9:25 Hebrew Bible
ויאמר אל בדקר שלשה שא השלכהו בחלקת שדה נבות היזרעאלי כי זכר אני ואתה את רכבים צמדים אחרי אחאב אביו ויהוה נשא עליו את המשא הזה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then Jehu said to Bidkar his officer, "Take him up and cast him into the property of the field of Naboth the Jezreelite, for I remember when you and I were riding together after Ahab his father, that the LORD laid this oracle against him:

King James Bible
Then said Jehu to Bidkar his captain, Take up, and cast him in the portion of the field of Naboth the Jezreelite: for remember how that, when I and thou rode together after Ahab his father, the LORD laid this burden upon him;

Holman Christian Standard Bible
Jehu said to Bidkar his aide, "Pick him up and throw him on the plot of ground belonging to Naboth the Jezreelite. For remember when you and I were riding side by side behind his father Ahab, and the LORD uttered this oracle against him:
Treasury of Scripture Knowledge

the Lord

1 Kings 21:19,24-29 And you shall speak to him, saying, Thus said the LORD, Have you …

Isaiah 13:1 The burden of Babylon, which Isaiah the son of Amoz did see.

Jeremiah 23:33-38 And when this people, or the prophet, or a priest, shall ask you, …

Nahum 1:1 The burden of Nineveh. The book of the vision of Nahum the Elkoshite.

Malachi 1:1 The burden of the word of the LORD to Israel by Malachi.

Matthew 11:30 For my yoke is easy, and my burden is light.

Links
2 Kings 9:252 Kings 9:25 NIV2 Kings 9:25 NLT2 Kings 9:25 ESV2 Kings 9:25 NASB2 Kings 9:25 KJV2 Kings 9:25 Bible Apps2 Kings 9:25 Biblia Paralela2 Kings 9:25 Chinese Bible2 Kings 9:25 French Bible2 Kings 9:25 German BibleBible Hub
2 Kings 9:24
Top of Page
Top of Page