2 Peter 1:20
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3778 [e]τοῦτο
touto
thisDPro-ANS
4412 [e]πρῶτον
prōton
firstAdv-S
1097 [e]γινώσκοντες,
ginōskontes
knowing,V-PPA-NMP
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
3956 [e]πᾶσα
pasa
anyAdj-NFS
4394 [e]προφητεία
prophēteia
prophecyN-NFS
1124 [e]γραφῆς
graphēs
of ScriptureN-GFS
2398 [e]ἰδίας
idias
of its ownAdj-GFS
1955 [e]ἐπιλύσεως
epilyseōs
interpretationN-GFS
3756 [e]οὐ
ou
notAdv
1096 [e]γίνεται·
ginetai
is.V-PIM/P-3S

Greek Texts
ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 1:20 Greek NT: Nestle 1904
τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες, ὅτι πᾶσα προφητεία γραφῆς ἰδίας ἐπιλύσεως οὐ γίνεται·

ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 1:20 Greek NT: Westcott and Hort 1881
τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες ὅτι πᾶσα προφητεία γραφῆς ἰδίας ἐπιλύσεως οὐ γίνεται,

ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 1:20 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες ὅτι πᾶσα προφητεία γραφῆς ἰδίας ἐπιλύσεως οὐ γίνεται,

ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 1:20 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες, ὅτι πᾶσα προφητεία γραφῆς ἰδίας ἐπιλύσεως οὐ γίνεται.

ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 1:20 Greek NT: Greek Orthodox Church
τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες, ὅτι πᾶσα προφητεία γραφῆς ἰδίας ἐπιλύσεως οὐ γίνεται.

ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 1:20 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
οὗτος πρῶτον γινώσκω ὅτι πᾶς προφητεία γραφή ἴδιος ἐπίλυσις οὐ γίνομαι

ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 1:20 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες, ὅτι πᾶσα προφητεία, γραφῆς ἰδίας ἐπιλύσεως οὐ γίνεται.

ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 1:20 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες ὅτι πᾶσα προφητεία γραφῆς ἰδίας ἐπιλύσεως οὐ γίνεται·

2 Peter 1:20 Hebrew Bible
וזאת תדעו ראשונה אשר כל נבואת המקרא איננה תלה בפתרון אדם מלבו׃

2 Peter 1:20 Aramaic NT: Peshitta
ܟܕ ܗܕܐ ܠܘܩܕܡ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܟܠ ܢܒܝܘܬܐ ܫܪܝܐ ܕܟܬܒܐ ܕܝܠܗ ܠܐ ܗܘܝܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
But know this first of all, that no prophecy of Scripture is a matter of one's own interpretation,

King James Bible
Knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation.

Holman Christian Standard Bible
First of all, you should know this: No prophecy of Scripture comes from one's own interpretation,
Treasury of Scripture Knowledge

Knowing.

2 Peter 3:3 Knowing this first, that there shall come in the last days scoffers, …

Romans 6:6 Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body …

Romans 13:11 And that, knowing the time, that now it is high time to awake out …

1 Timothy 1:9 Knowing this, that the law is not made for a righteous man, but for …

James 1:3 Knowing this, that the trying of your faith works patience.

that.

Romans 12:6 Having then gifts differing according to the grace that is given …

Links
2 Peter 1:202 Peter 1:20 NIV2 Peter 1:20 NLT2 Peter 1:20 ESV2 Peter 1:20 NASB2 Peter 1:20 KJV2 Peter 1:20 Bible Apps2 Peter 1:20 Biblia Paralela2 Peter 1:20 Chinese Bible2 Peter 1:20 French Bible2 Peter 1:20 German BibleBible Hub
2 Peter 1:19
Top of Page
Top of Page