2 Samuel 1:4
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
559 [e]וַיֹּ֨אמֶר
way-yō-mer
And saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
413 [e]אֵלָ֥יו
’ê-lāw
to himPrep | 3ms
1732 [e]דָּוִ֛ד
dā-wiḏ
DavidN-proper-ms
4100 [e]מֶה־
meh-
whatInterrog
1961 [e]הָיָ֥ה
hā-yāh
isV-Qal-Perf-3ms
1697 [e]הַדָּבָ֖ר
had-dā-ḇār
the reportArt | N-ms
5046 [e]הַגֶּד־
hag-geḏ-
tellV-Hifil-Imp-ms
4994 [e]נָ֣א
pleaseInterjection
  לִ֑י
lî;
mePrep | 1cs
559 [e]וַ֠יֹּאמֶר
way-yō-mer
and he answeredConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
thatPro-r
5127 [e]נָ֨ס
nās
have fledV-Qal-Perf-3ms
5971 [e]הָעָ֜ם
hā-‘ām
the peopleArt | N-ms
4480 [e]מִן־
min-
fromPrep
4421 [e]הַמִּלְחָמָ֗ה
ham-mil-ḥā-māh,
the battleArt | N-fs
1571 [e]וְגַם־
wə-ḡam-
andConj-w | Conj
7235 [e]הַרְבֵּ֞ה
har-bêh
manyV-Hifil-InfAbs
5307 [e]נָפַ֤ל
nā-p̄al
are fallenV-Qal-Perf-3ms
4480 [e]מִן־
min-
ofPrep
5971 [e]הָעָם֙
hā-‘ām
the peopleArt | N-ms
4191 [e]וַיָּמֻ֔תוּ
way-yā-mu-ṯū,
and deadConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
1571 [e]וְגַ֗ם
wə-ḡam,
and alsoConj-w | Conj
7586 [e]שָׁא֛וּל
šā-’ūl
And SaulN-proper-ms
3083 [e]וִיהוֹנָתָ֥ן
wî-hō-w-nā-ṯān
and JonathanConj-w | N-proper-ms
1121 [e]בְּנ֖וֹ
bə-nōw
his sonN-msc | 3ms
4191 [e]מֵֽתוּ׃
mê-ṯū.
are deadV-Qal-Perf-3cp

Hebrew Texts
שמואל ב 1:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֨אמֶר אֵלָ֥יו דָּוִ֛ד מֶה־הָיָ֥ה הַדָּבָ֖ר הַגֶּד־נָ֣א לִ֑י וַ֠יֹּאמֶר אֲשֶׁר־נָ֨ס הָעָ֜ם מִן־הַמִּלְחָמָ֗ה וְגַם־הַרְבֵּ֞ה נָפַ֤ל מִן־הָעָם֙ וַיָּמֻ֔תוּ וְגַ֗ם שָׁא֛וּל וִיהֹונָתָ֥ן בְּנֹ֖ו מֵֽתוּ׃

שמואל ב 1:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר אליו דוד מה־היה הדבר הגד־נא לי ויאמר אשר־נס העם מן־המלחמה וגם־הרבה נפל מן־העם וימתו וגם שאול ויהונתן בנו מתו׃

שמואל ב 1:4 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויאמר אליו דוד מה־היה הדבר הגד־נא לי ויאמר אשר־נס העם מן־המלחמה וגם־הרבה נפל מן־העם וימתו וגם שאול ויהונתן בנו מתו׃

שמואל ב 1:4 Hebrew Bible
ויאמר אליו דוד מה היה הדבר הגד נא לי ויאמר אשר נס העם מן המלחמה וגם הרבה נפל מן העם וימתו וגם שאול ויהונתן בנו מתו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
David said to him, "How did things go? Please tell me." And he said, "The people have fled from the battle, and also many of the people have fallen and are dead; and Saul and Jonathan his son are dead also."

King James Bible
And David said unto him, How went the matter? I pray thee, tell me. And he answered, That the people are fled from the battle, and many of the people also are fallen and dead; and Saul and Jonathan his son are dead also.

Holman Christian Standard Bible
What was the outcome? Tell me," David asked him." The troops fled from the battle," he answered. "Many of the troops have fallen and are dead. Also, Saul and his son Jonathan are dead."
Treasury of Scripture Knowledge

How went [heb] What was, etc.

1 Samuel 4:16 And the man said to Eli, I am he that came out of the army, and I …

the people

1 Samuel 31:1-6 Now the Philistines fought against Israel: and the men of Israel …

1 Chronicles 10:1-6 Now the Philistines fought against Israel; and the men of Israel …

Links
2 Samuel 1:42 Samuel 1:4 NIV2 Samuel 1:4 NLT2 Samuel 1:4 ESV2 Samuel 1:4 NASB2 Samuel 1:4 KJV2 Samuel 1:4 Bible Apps2 Samuel 1:4 Biblia Paralela2 Samuel 1:4 Chinese Bible2 Samuel 1:4 French Bible2 Samuel 1:4 German BibleBible Hub
2 Samuel 1:3
Top of Page
Top of Page