2 Samuel 5:8
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
559 [e]וַיֹּ֨אמֶר
way-yō-mer
And saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
1732 [e]דָּוִ֜ד
dā-wiḏ
DavidN-proper-ms
3117 [e]בַּיּ֣וֹם
bay-yō-wm
on dayPrep-b, Art | N-ms
1931 [e]הַה֗וּא
ha-hū,
thatArt | Pro-3ms
3605 [e]כָּל־
kāl-
WhoeverN-msc
5221 [e]מַכֵּ֤ה
mak-kêh
defeatsV-Hifil-Prtcpl-msc
2983 [e]יְבֻסִי֙
yə-ḇu-sî
the JebusiteN-proper-ms
5060 [e]וְיִגַּ֣ע
wə-yig-ga‘
and climbs upConj-w | V-Qal-ConjImperf-3ms
6794 [e]בַּצִּנּ֔וֹר
baṣ-ṣin-nō-wr,
by way of the water shaftPrep-b, Art | N-ms
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
6455 [e]הַפִּסְחִים֙
hap-pis-ḥîm
the lameArt | Adj-mp
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
5787 [e]הַ֣עִוְרִ֔ים
ha-‘iw-rîm,
the blindArt | Adj-mp
  [שנאו]
[śə-nōw
-Verb - Qal - Perfect - third person common plural V-Qal-Perf-3cp
 
ḵ]
 
8130 [e](שְׂנֻאֵ֖י)
(śə-nu-’ê
[who are] hated byV-Qal-QalPassPrtcpl-mpc
 
q)
 
5315 [e]נֶ֣פֶשׁ
ne-p̄eš
soulN-fsc
1732 [e]דָּוִ֑ד
dā-wiḏ;
of DavidN-proper-ms
5921 [e]עַל־
‘al-
uponPrep
3651 [e]כֵּן֙
kên
thusAdv
559 [e]יֹֽאמְר֔וּ
yō-mə-rū,
they sayV-Qal-Imperf-3mp
5787 [e]עִוֵּ֣ר
‘iw-wêr
the blindAdj-ms
6455 [e]וּפִסֵּ֔חַ
ū-p̄is-sê-aḥ,
and the lameConj-w | Adj-ms
3808 [e]לֹ֥א
notAdv-NegPrt
935 [e]יָב֖וֹא
yā-ḇō-w
shall comeV-Qal-Imperf-3ms
413 [e]אֶל־
’el-
intoPrep
1004 [e]הַבָּֽיִת׃
hab-bā-yiṯ.
the houseArt | N-ms

Hebrew Texts
שמואל ב 5:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֨אמֶר דָּוִ֜ד בַּיֹּ֣ום הַה֗וּא כָּל־מַכֵּ֤ה יְבֻסִי֙ וְיִגַּ֣ע בַּצִּנֹּ֔ור וְאֶת־הַפִּסְחִים֙ וְאֶת־הַ֣עִוְרִ֔ים [שְׂנֹאו כ] (שְׂנֻאֵ֖י ק) נֶ֣פֶשׁ דָּוִ֑ד עַל־כֵּן֙ יֹֽאמְר֔וּ עִוֵּ֣ר וּפִסֵּ֔חַ לֹ֥א יָבֹ֖וא אֶל־הַבָּֽיִת׃

שמואל ב 5:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר דוד ביום ההוא כל־מכה יבסי ויגע בצנור ואת־הפסחים ואת־העורים [שנאו כ] (שנאי ק) נפש דוד על־כן יאמרו עור ופסח לא יבוא אל־הבית׃

שמואל ב 5:8 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויאמר דוד ביום ההוא כל־מכה יבסי ויגע בצנור ואת־הפסחים ואת־העורים [שנאו כ] (שנאי ק) נפש דוד על־כן יאמרו עור ופסח לא יבוא אל־הבית׃

שמואל ב 5:8 Hebrew Bible
ויאמר דוד ביום ההוא כל מכה יבסי ויגע בצנור ואת הפסחים ואת העורים שנאו נפש דוד על כן יאמרו עור ופסח לא יבוא אל הבית׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
David said on that day, "Whoever would strike the Jebusites, let him reach the lame and the blind, who are hated by David's soul, through the water tunnel." Therefore they say, "The blind or the lame shall not come into the house."

King James Bible
And David said on that day, Whosoever getteth up to the gutter, and smiteth the Jebusites, and the lame and the blind, that are hated of David's soul, he shall be chief and captain. Wherefore they said, The blind and the lame shall not come into the house.

Holman Christian Standard Bible
He said that day, "Whoever attacks the Jebusites must go through the water shaft to reach the lame and the blind who are despised by David." For this reason it is said, "The blind and the lame will never enter the house."
Treasury of Scripture Knowledge

Whosoever

Joshua 15:16,17 And Caleb said, He that smites Kirjathsepher, and takes it, to him …

1 Samuel 17:25 And the men of Israel said, Have you seen this man that is come up? …

he shall be

1 Chronicles 11:6-9 And David said, Whoever smites the Jebusites first shall be chief …

Wherefore, etc. or, Because they had said, even the blind and the lame, he shall not come into the house.

Links
2 Samuel 5:82 Samuel 5:8 NIV2 Samuel 5:8 NLT2 Samuel 5:8 ESV2 Samuel 5:8 NASB2 Samuel 5:8 KJV2 Samuel 5:8 Bible Apps2 Samuel 5:8 Biblia Paralela2 Samuel 5:8 Chinese Bible2 Samuel 5:8 French Bible2 Samuel 5:8 German BibleBible Hub
2 Samuel 5:7
Top of Page
Top of Page