Acts 12:18
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1096 [e]Γενομένης
Genomenēs
Having comeV-APM-GFS
1161 [e]δὲ
de
nowConj
2250 [e]ἡμέρας
hēmeras
day,N-GFS
1510 [e]ἦν
ēn
there wasV-IIA-3S
5017 [e]τάραχος
tarachos
disturbanceN-NMS
3756 [e]οὐκ
ouk
noAdv
3641 [e]ὀλίγος
oligos
smallAdj-NMS
1722 [e]ἐν
en
amongPrep
3588 [e]τοῖς
tois
theArt-DMP
4757 [e]στρατιώταις,
stratiōtais
soldiers,N-DMP
5101 [e]τί
ti
whatIPro-NNS
686 [e]ἄρα
ara
then [of]Conj
3588 [e]
ho
- Art-NMS
4074 [e]Πέτρος
Petros
PeterN-NMS
1096 [e]ἐγένετο.
egeneto
has become.V-AIM-3SGreek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 12:18 Greek NT: Nestle 1904
Γενομένης δὲ ἡμέρας ἦν τάραχος οὐκ ὀλίγος ἐν τοῖς στρατιώταις, τί ἄρα ὁ Πέτρος ἐγένετο.

ΠΡΑΞΕΙΣ 12:18 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Γενομένης δὲ ἡμέρας ἦν τάραχος οὐκ ὀλίγος ἐν τοῖς στρατιώταις, τί ἄρα ὁ Πέτρος ἐγένετο.

ΠΡΑΞΕΙΣ 12:18 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Γενομένης δὲ ἡμέρας ἦν τάραχος οὐκ ὀλίγος ἐν τοῖς στρατιώταις, τί ἄρα ὁ Πέτρος ἐγένετο.

ΠΡΑΞΕΙΣ 12:18 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Γενομένης δὲ ἡμέρας, ἦν τάραχος οὐκ ὀλίγος ἐν τοῖς στρατιώταις, τί ἄρα ὁ Πέτρος ἐγένετο.

ΠΡΑΞΕΙΣ 12:18 Greek NT: Greek Orthodox Church
Γενομένης δὲ ἡμέρας ἦν τάραχος οὐκ ὀλίγος ἐν τοῖς στρατιώταις, τί ἄρα ὁ Πέτρος ἐγένετο.

ΠΡΑΞΕΙΣ 12:18 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
γενομένης δὲ ἡμέρας ἦν τάραχος οὐκ ὀλίγος ἐν τοῖς στρατιώταις, τί ἄρα ὁ Πέτρος ἐγένετο.

ΠΡΑΞΕΙΣ 12:18 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
γενομένης δὲ ἡμέρας, ἦν τάραχος οὐκ ὀλίγος ἐν τοῖς στρατιώταις, τί ἄρα ὁ Πέτρος ἐγένετο.

ΠΡΑΞΕΙΣ 12:18 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Γενομένης δὲ ἡμέρας ἦν τάραχος οὐκ ὀλίγος ἐν τοῖς στρατιώταις τί ἄρα ὁ Πέτρος ἐγένετο

Acts 12:18 Hebrew Bible
הבקר אור ומבוכה לא קטנה היתה בין אנשי הצבא על פטרוס מה היה לו׃

Acts 12:18 Aramaic NT: Peshitta
ܘܟܕ ܗܘܐ ܨܦܪܐ ܗܘܐ ܗܘܐ ܪܘܒܐ ܤܓܝܐܐ ܒܝܬ ܐܤܛܪܛܝܘܛܐ ܥܠ ܫܡܥܘܢ ܕܡܢܐ ܗܘܐ ܠܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now when day came, there was no small disturbance among the soldiers as to what could have become of Peter.

King James Bible
Now as soon as it was day, there was no small stir among the soldiers, what was become of Peter.

Holman Christian Standard Bible
At daylight, there was a great commotion among the soldiers as to what could have become of Peter.
Treasury of Scripture Knowledge

there.

Acts 5:22-25 But when the officers came, and found them not in the prison, they …

Acts 16:27 And the keeper of the prison awaking out of his sleep, and seeing …

Acts 19:23 And the same time there arose no small stir about that way.

Links
Acts 12:18Acts 12:18 NIVActs 12:18 NLTActs 12:18 ESVActs 12:18 NASBActs 12:18 KJVActs 12:18 Bible AppsActs 12:18 Biblia ParalelaActs 12:18 Chinese BibleActs 12:18 French BibleActs 12:18 German BibleBible Hub
Acts 12:17
Top of Page
Top of Page